Nyheter fra Nordområdesenteret

 

 

En ny amerikansk politikk for Arktis Er det Norge, USA og Russland i Arktisk Råd, eller næringslivet som kan finne veien videre for Arktis? Arne O. Holm spør på Arendalsuka.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordomradesenteret/nyheter/Sider/en-ny-amerikansk-politikk-for-arktis.aspxEn ny amerikansk politikk for Arktis
Hvordan få militære til å bli sivilister?Nord universitets modell for omskolering av militært personell blir med 90 prosent suksessrate standard i Ukraina. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordomradesenteret/nyheter/Sider/hvordan-fa-militare-til-a-bli-sivilister-.aspxHvordan få militære til å bli sivilister?
Ungdom fra Lofoten og Russland på søppelryddingPrispenger fra Felix Tschudi går til unikt samarbeid mellom russiske og norske elever om å rydde opp i forsøpling av havet.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordomradesenteret/nyheter/Sider/ungdom-fra-Lofoten-og-Russland-pa-soppelrydding.aspxUngdom fra Lofoten og Russland på søppelrydding

​​​​​​​​​