Hva er egentlig Smart Societies og beredskap i Arktis?

Uarctic Congres 2021
– Vi har ulike utfordringer og ulike muligheter, alt etter hvor man befinner seg i Arktis.

– Utfordringen er å definere hva Smart Societies er da dette oppfattes ulikt alt ut fra hvor i Arktis du bor, sier førsteamanuensis Nadezda Nazarova ved Nordområdesenteret på Handelshøgskolen Nord universitet. 

​​Hva er smart?

I mai deltok derfor hun og flere andre fra Nordområdesenteret og Handelshøgskolen på UArctic Congress, som blir arrangert av The University of the Arctic. Navnet til tross, dette er ikke et universitet, men en paraplyorganisasjon for mer enn 200 ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner i de åtte landene som er medlem av Arktisk råd. UArctic organiserer en rekke tematiske nettverk og Nordområdesenteret leder to av disse: SmartNorth og Arctic Safety and Security.

Nadezda forklarer: 

– Et av formålene med SmartNorth tematiske nettverket er å videreutvikle begrepet og formidle kunnskap om dette både innenfor og utenfor Arktis. I denne sammenheng  jobber vi med utvikling av et felles kurs digitalt om Smart Societies in the High North, i tillegg til partnere sine forskningsarbeid. Alle partnere i prosjektet, som kommer fra universitet i 7 arktiske land, skal bidra med en eller to moduler. Vi er akkurat nå i en utviklingsfase. Under konferansen presenterte vi våre perspektiver på hva dette kan være.

Utfordring: Hva betyr  betyr smart i Arktis, spør Nadezda Nazarova. 

Hun sier utfordringen var å finne en felles plattform for hva smart i Arktis egentlig betyr. 

– I USA og Canada ser de på dette på en annen måte. Mens vi snakker om Smart Cities eller Smart Ecosystems, så har de kun Smart Communities. Samtidig er det ikke kun størrelsen som teller.

– Norge i en særstilling​

Det arbeidet til Nadezda og gruppen hennes viser er at definisjonen kommer an på hvor i Arktis man befinner seg. Rådgiver Anders Christoffer Edstrøm ved Nordområdesenteret holdt også innlegg på konferansen, og illustrerte dette bra. 

– Jeg ble spurt om å bidra med en relativ ung stemme på konferansen. Dette er nok med bakgrunn i at jeg var 19 år gammel da jeg flyttet til Bodø. Jeg fortalte hvordan jeg ser for meg en framtid i Arktis. Men det som er viktig å huske på er at ikke kun ett Arktis. 

​ Nord-Norge har hele to universitet med flere campuser. Norge er i en særstilling slik sett


Anders sier vi har både ulike utfordringer og ulike muligheter i forskjellige deler av Arktis. 

– Noen av de som deltok og holdt innlegg på konferansen hadde nesten ikke internettforbindelse der de bodde. Det å ha et universitet i nærheten av seg var noe flere ønsket seg, mens jeg kunne fortelle at vi i Nord-Norge hadde hele to universitet, og at begge er i sterk utvikling, med flere campuser. Norge er i en særstilling slik sett. 

Nadezda sier at alle disse perspektivene ble presentert. 

– Dette slik at vi kan få en felles forståelse for hvordan vi skal arbeide videre med kurs rundt dette med mer inkluderende Smart Societies begrepet. Vi fikk en rekke tilbakemeldinger og kommentarer som vi tar med oss videre i dette arbeidet.  Det fins faglige, administrative og praktiske aspekter rundt et sånt felles kurs som skal presentere perspektiver på hva smart societies innebærer på tvers av Arktis som partnere må bli enige om før kurset kan godkjennes og åpnes til studenter 

​​Kriseberedskap over landegrensene

Natalia Andreassen er leder av det tematiske nettverket Arctic Safety and Security og hun deltok på en sesjon som var organisert av professor Odd Jarl Borch ved NORDLAB på Handelshøgskolen Nord universitet. 

Natalia AndreassenForfatter: Natalia Andreassen ga i 2020 ut bok om kriseberedskap og ledelse. Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret

– Jeg snakket spesielt om kompetansen som vi trenger for å håndtere kriser over landegrenser og viktigheten å ha felles øvelser på tvers av de ulike landene i Arktis. Da er det aktuelt for partner universiteter å tenke på trening, øvelser og felles kurs innen kriseledelse og sikkerhet i Arktiske områder. Vi hadde spesielt søkelys på resultater fra våre forskningsprosjekt, som MAREC-prosjektet, som handler om inter-organisatorisk koordinering av stor-skala redningsaksjoner i komplekse omgivelser. 

 Natalia viste konferansedeltakerne eksempler på øvelser som de har hatt med studenter, slik som Student Barents Rescue exercise. Disse arrangeres i samarbeid med UIT Norges Arktiske Universitet, campus Harstad, samt universiteter i Russland, Sverige og Finland. 

– Studentene lærer om planverk for samarbeid i Barents Euro-Arctic region og hvordan landene håndterer ulike hendelser på tvers av landegrenser. Formålet med foredraget var for å få innspill og nye ideer til framtidige øvelser. Vi presenterte også ny forskning og ulike utdanningsprogram, avslutter Natalia og legger til:

 ​– UArctic Tematisk nettverk Arctic Safety and Security er også kontaktpunktet i Arktisk Råd sin arbeidsgruppe Emergency Preparedness, Prevention and Response (EPPR). Det er viktig for vårt videre arbeid med utdanning innenfor ledelse i krisehåndtering og beredskap. 

 Kontaktperson