Hvordan få militære til å bli sivilister?

International Hybrid conference 2021
Nord universitets modell for omskolering av militært personell blir med 90 prosent suksessrate standard i Ukraina. 

​​​​​​Konferanse: Fra konferansen International Hybrid Conference 2021 som ble holdt i Ukraina i mai 2021. Deltakerne fra Nord universitet var til stede via Teams.

Julaften 1991 anerkjente Norge Ukraina som en selvstendig stat etter at Sovjetunionen var gått i oppløsning. 

Få militære til å ​​bli sivile

Nesten ti år senere hadde Ukraina fått en utfordring: Den kalde krigen var over. På grunn av dette bygget Ukraina ned militærstyrkene sine og de fikk da mange offiserer som var blitt overtallige. Utfordringen har vært å få integrert disse offiserene og familiene deres inn i det sivile samfunnet, og det få dem inn i nye yrker. De måtte også tilpasses til et sivilt liv utenfor hverdagen de var vant til fra militærbaser. 

Nord universitet har gjennom 18 år hatt et bredt samarbeid med ukrainske institusjoner i mange ulike prosjekter. Et av de største samarbeidsområder er omskoleringen av ukrainske offiserer og veteraner. Samarbeidet startet i 2003 etter initiativ fra utenriksdepartementet og den norske ambassadøren i Ukraina som da var Jostein Bernhardsen. The International Foundation for Social Adaptation (IFSA) ble hovedpartneren til Nord universitet. I 2003-2014 ble omskoleringen gjennomført på Krim-halvøya og i hovedstaden av Ukraina. 

Krim-halvøya skap​te utfordringer

Etter invasjonen på Krim-halvøya i 2014 ble det klart at Ukraina ville få enda større utfordringer. Der man tidligere hadde gjort omskolering av offiserer som forlater tjenesten fikk man nå også vanlige menige soldater, samt personell fra lavere offisersgrader, som også skulle tilbake til det sivile liv etter å ha deltatt i strid. Mange hadde mistet jobbene sine og i tillegg hadde mange av soldatene store utfordringer både på det sosiale og mentale plan. Derfor ble det i 2014 satt i gang et nytt prosjekt som skulle utvikle en modell som også skulle hjelpe disse å bli tilpasse seg et liv i det sivile samfunnet, ikke bare jobbmessig, men også sosialt. Tanken var at man skulle benytte seg av erfaringene fra det opprinnelige prosjektet. 

Frode Mellemvik på Ukraina-konferanseMangeårig: Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret, fortalte om 18-års samarbeid mellom Ukraina og Norge. Han har vært med hele veien.

I 2015 – 2019 ble prosjektet utvidet til 17 regioner i Ukraina med 19 universitet og 12 ikke-statlige partnere som koordinerte arbeidet. Prosjektet kan vise til imponerende resultater som ble bekreftet av selskapet DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance, som på oppdrag fra norsk utenriksdepartement gjennomførte en uavhengig evaluering av prosjektet.  

Tok ikke vare på erfar​​​ingene

IFSA har i alle disse årene hatt et tett samarbeid med Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet. Sammen har de utviklet en omskoleringsmodell som er tilpasset behovene som offiserer og veteraner, og deres familier, har. 

Ukraina har tidligere forsøkt å lage et system for dette,men har av ulike årsaker ikke lykkes med å få det på plass.  Den modellen som nå er utarbeidet i samarbeidet mellom Nord universitet og IFSA tas derfor godt imot av ukrainske mydnigheter.  I 2020 fikk Nordområdesenteret bevilgning fra Utenriksdepartement på et nytt prosjekt, Norway-Ukraine: Professional Adaptation. Integration into the State System (NUPASS), som har som hovedmål å overføre erfaringene med omskolering og sosial tilpasning til de relevante ukrainske departementene, spesielt til det nyopprettede Departementet for veteraner i Ukraina. 

Løftet fra Nord u​​niversitets suksess

I mai 2021 ble det derfor arrangert en viktig konferanse i Ukraina om dette arbeidet. Hybridkonferansen samlet flere interessenter, både fysisk og digitalt, som på ulike måter bidrar til den profesjonelle og sosiale integreringen av veteraner. I konferansen deltok representanter fra ulike departementer i Ukraina, fra den norske ambassaden i Kiev og fra en rekke andre land og instanser

Norges forsvarsattache i Ukraina skryter av prosjektets suksess


På konferansen ble det diskutert hvordan Ukraina har håndtert, og bør håndtere, de sosiale utfordringene med økende antall veteraner som må integreres inn i samfunnet igjen. 

De ukrainske representantene uttalte at de ønsker å bruke modellen som ble utviklet av Nord og IFSA og innlemme denne modellen i det statlige systemet. Konferansedeltakerne fra Nord universitet presenterte noen av resultatene fra  samarbeidet med Ukraina gjennom 18 år. Det kom også fram at Norges forsvarsattache i Ukraina, Boye Lillerud, i mars skrev en artikkel om hvor suksessrikt samarbeidet innen omskolering hadde vært. ​

Mellom 2003 og 2020 har 11 720 tidligere militære vært involvert i prosjektene. . Disse kommer fra 39 ukrainske byer, og 20 institusjoner for høyere utdanning i Ukraina har vært involvert. 

Sosial revisjon​​

Norsk UD har gjort en stor innsats for at dette prosjektet skulle bidra til å hjelpe ukrainske myndigheter i det viktige arbeidet de har med å sikre omskolering og sosial tilpassing av offiserer og vetreraner som går ut av millitær tjeneste.  I de senere år har også ukrainske myndigheter tatt mer ansvar for å finansiere dette viktige arbeidet.  Stor sysselsetningsgrad

International Hybrid Conference 2021 in UkraineSmittevern: Det var også fysiske deltakere til stedet på konferansen som fant sted i mai 2021. 

Teamet fra Nord universitet løftet også fram at sysselsettingsgraden etter fullført omskolering i denne perioden var på hele 96 prosent​. I tillegg presenterte NOS/HHN-teamet konseptet sosial revisjon. Dette er et verktøy for systematisk å evaluere prosjektet. Gjennom dette verktøyet får man målt effekten prosjektet har på samfunnet og på den måten forsterket engasjementet fra interessentene i prosjektet. 

Prosjektet har bidratt til å redusere de negative sosiale konsekvensene av så vel de økonomiske reformene som reformene i forsvarssektoren i Ukraina. De som har vært gjennom programmet har klart overgangen til et ikke-militært liv, enten ved at de har startet sine egne bedrifter eller ved å ta utdanning som har gjort at de har stilt sterkere når de har søkt jobber i det sivile. ​​​​​

 Kontaktperson