Hvorfor leve i nord?

Arctic Circle logo
Det er et av spørsmålene 2021 Arctic Circle Assembly i Reykjavik tar for seg. Nordområdesenteret er der og snakker om maritim- og atomsikkerhet og journalistikk.

​​​Nordområdesenteret er godt representert under konferansen Arctic Circle, som går av stabelen i Harpa Concert Hall and Conference Center i Reykjavik på Island fra 12. til 17. oktober.

Mange øyne mot Arktis ​​

Over 1500 deltakere fra over 60 land deltar, inkludert en rekke ministere og politikere, i tillegg til andre viktige beslutningstakere, organisasjoner, presse og personer fra forretningslivet. Programmet er rikholdig​, men hovedfokus er bærekraftig forvaltning og bosetting i Arktis. 


Travel: Andreas Østhagen er en ofte brukt foredragsholder, og holder fire innlegg under Arctic Circle i Reykjavik denne uken.

Det er ikke bare land som geografisk ligger i Arktis som deltar. Det er en rekke land i verden som har interesser i Arktis. Så både EU, asiatiske land, som Sør-Korea og en rekke andre nasjoner er representert. Fokuset under Arctic Circle er på å presentere interessene disse landene har, samt se på hvordan man kan drive en bærekraftig utvikling av nordområdene, med søkelys på sikkerhet og beredskap mot kriser og katastrofer. 

Det er en stor delegasjon fra Norge, og en rekke ordførere i nordområdene er representert. Det er også et eget panel kalt «Why live in the north? Young voices in the Arctic» i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune og universitetet i Tromsø. 

Travelt​

Blant de norske finner vi Nordområdesenterets forsker Andreas Østhagen. Han får en travel fredag 15. oktober. Han skal holde innlegg om “Arctic maritime boundary disputes” i sesjonen “Arctic Yearbook 2021: Defining and Mapping the Arctic: Sovereignties, Policies and Perceptions”, han skal organisere og leder sesjonen “Troubled Waters? Maritime Disputes and Geopolitics in the Arctic” hvor han også representerer Fridtjof Nansens Institutt. 

Hans skal også holde foredrag om “Nordic Countries and Diverging Arctic Security Perceptions” i sesjonen “Prospects for Iceland-EU Relations and Icelanders’ View on International Cooperation”. Han topper det hele med å holde innlegg om sitt Fulbright prosjekt «The Good, the Bad and The Ugly: How to unpack Arctic security” i sesjonen “Fulbright in the Arctic – Meet the Scientists”.

Atomsikkerhet​​​

Fra Nordområdesenteret finner vi også førsteamanuensis Natalia Andreassen som skal holde innlegg om atomberedskap. Dette under en sesjon organisert av ARCSAR-prosjektet og EPPR som er Arktisk Råd sin arbeidsgruppe Emergency Preparedness, Prevention and Response. 

Natalia Andreassen
​Bok om krisedeelse: Natalia Andreassen fra Nordområdesenteret var en av forfatterne av boken "Beredskapsorganisasjon og kriseledelse" i 2020.  Nå er hun på Island for å holde foredrag om blant annet dette. Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret. 

​Under sesjonen “Nucelar & Radiological Incidents in Arctic Seas – Emergency Prevention and Preparedness” skal hun holde en presentasjon kalt “Experiences and lessons learned from tabletop exercises within Maritime Search and Rescue Operation in Radiological and Nuclear Environments”.

Her presenterer hun erfaringer fra den årlige atomøvelsen som holdes i studiet Master i beredskap og kriseledelse (MASIK) på Nord universitet. I kurset har de mentorer fra Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord Norge. 

Hun skal også gjøre en presentasjon av øvelsesdesign og planlegging fra «Håndbok innen maritime SAR-operasjoner i radionukleær kontekst i nordiske land», som er under utarbeidelse ved DSA, HRS, SAR og RAD organisasjoner og Nord universitet. Dette er en del av et prosjekt kalt RNSARBOOK.

Bladhauker ​

Nordområdets avis High North News er også til stede. Redaktør Arne O. Holm og nyhetsredaktør Trine Jonassen skal dekke konferansen som journalister. I tillegg skal Arne holde to foredrag og lede en debatt. 

Det første foredraget er under sesjonen “Pan-Arctic News: The Business of Arctic Journalism”. Det andre er et foredrag som han skal holde for tjuetalls nordiske journalister om klima og miljø. Debatten han skal lede er en debatt om «The European Unions Arctic Policy» i regi av EU, med blant annet Michael Man og Raphael Goulet. 

High North News vil ha fyldig dekning fra konferansen utover uken.