– Vi er verdens matfat, og vi kan hackes

Unikt nasjonalt beredskapsforum for havbruk med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen annonsert ved Nord universitet.

​​​​​​​​​​​Unik lansering: Fra venstre: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, Snorri Rasch fra BDO, André Løvold og Ellisiv Løvold fra Løvold Havbruk, universitetsrektor Hanne Solheim Hansen og leder for Øvelse nord, Erlend Hagenes. Foto: Hogne B. Pettersen/Nordområdesenteret

Fredag 5. februar inviterte sjef for Øvelse Nord Erlend Hagenes ved Nord universitet til pressekonferanse hvor planene for d​et som kalles Nasjonalt beredskapsforum for havbruk ble presentert. Til stede var også fiskeri- og sjømatsminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Forumet vil gå av stabelen 26. og 27. februar i Bodø, og arrangeres av Nord universitet i samarbeid med bedriften Løvold Havpark. 

Øvelse Nord​​​ – størst i Europa

​Hagenes er også leder for Øvelse Nord, en fullskala beredskapsøvelse der samvirke mellom ulike etater og instanser er sentralt. Under øvelsen får en rekke beredskapsaktører trent på håndtering av store hendelser og kriser, fra lokalt til nasjonalt nivå. 

Øvelse Nord er den største øvelsen i Europa av denne typen i regi av et universitet, og er Nordens største fastlandsøvelse.

Odd Jarl Borch ved Nordområdesenteret har over flere år vært med på å bygge opp NORDLAB, et øvings- og testsenter innenfor sikkerhet og beredskap, som er en viktig brikke i Øvelse Nord. Fokuset er på sikre operasjoner og kriseledelse, noe Borch også kom ut med bok om​, sammen med medforfatter Natalia Andreassen fra Nordområdesenteret.

– Trygg og sikker drift i havbruksnæringene og viktigheten av god beredskap er avgjørende og nødvendig for at bedrifter og aktører skal lykkes, framholder Hagenes. 


Følger med: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen mener at Nord universitet med dette forumet åpner seg mer mot næringslivet. Foto: Hogne B. Pettersen/Nordområdesenteret

Nytt og unikt​​

– Gjennom et samarbeid mellom Nord Universitet/Øvelse Nord og Løvold Havpark ønsker vi å etablere en nasjonal møteplass for å styrke beredskapen innen havbruk ytterligere. 

Derfor inviteres det nå til et helt nytt og unikt forum rundt dette, med fokus på havbruksnæringen. Selve forumet vil bli kun for spesielt inviterte. 

– Dette er første gang vi arrangerer noe slikt, forklarer Hagenes. 

– Vi vil derfor ikke gape over for mye. I tillegg har vi Covid-19-regler å tenke på, samt at vi nok vil diskutere en del ting rundt beredskap som ikke alle involverte er klare for å gå åpent ut om. 

Det vil likevel bli et åpent folkearrangement i Stormen kulturhus i Bodø, dagen før, den 26. april. Program for dette vil bli annonsert om kort tid. I tillegg blir det åpne fagdager ved universitetet 26. og 27. april. 

Knytter seg til næringslivet​

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen blir en av foredragsholderne på forumet. Han mente at Nord universitet med dette vil være flinke til å knytte til seg det private næringslivet. 

– Det gjør at utdanningene dere tilbyr blir mye mer relevant for det næringen trenger. Og gjennom slike fora og beredskapsøvelser er de med på å vise svakheter og hva som må forbedres. Hvem hadde forutsett pandemien vi er i nå, for eksempel?

Ellisiv Løvold poengterte at Bodø var i en unik posisjon for å snakket om havbruk og sikkerhet. 

– Bare tenk på alle bedriftene vi har her i Bodø som jobber med alt fra fortøyningssystemer til store sikkerhetssystem innenfor den maritime næringen. 

Kompetanse: Ellisiv Løvold framholdt at det er stor kompeatnse på beredskap innenfor maritime næringer i Bodø. Foto: Hogne B. Pettersen/Nordområdesenteret.

Verdens matfat kan hackes

Forumet vil først og fremst konsentrere seg om havbruksnæringen. 

– Oppdrett og havbruksnæring er fortsatt en ung bransje. Så der har vi fortsatt mye å lære når det gjelder  tenke beredskap. Det er også viktig at beredskap går på så mye mer enn lakselus og rømt laks. Det er hele matkjeden fra foring til laksen blir sendt ut på matfatet. 

Han viser med eksempel:

– Nesten alle oppdrettsanlegg har nå digitaliserte foranlegg. Hva om en fremmed makt begynte å overfore, eller rett og slett sabotere disse? Akvagroup ble utsatt for et cyberangrep for få uker siden, og det viser at dette var ikke bransjen forberedt på. 

– Husk at vi er en proteinbank for hele den vestlige verden. Denne må utvikles videre, men det må skje på en måte som er trygg og bærekraftig. 

Som et ledd i dette arbeidet arrangerer altså Nord universitet i samarbeid med Løvold Havpark Nasjonalt beredskapsforum for havbruk i Bodø 27. april. På listen over foredragsholdere finner vi fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, beredskapssjef i Bergen kommune Ivar Konrad Lunde, Storm Jarl Landaasen, E-sjef i Telenor Norge, Ola Kaldager etterretningsekspert og Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver i Bellona.  ​​​​​​

 Kontaktperson