Ni millioner til Nordområdesenteret fra Forskningsrådet

Arktis - is og hav
Hva er det som motiverer Kina til å engasjere seg og investere i Arktis? Stort prosjekt ved Nord universitet skal nå studere landets interesser i nordområdene.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Så å si hele den globale verden er opptatt av Nordområdene eller Arktis.  Det er mange årsaker til dette. Arktis er veldig rik på mange naturressurser.  Arktis har naturlige fortrinn når det gjelder forskning knyttet til klimaendringene som er den globale verdens mest krevende utfordring.  Transport gjennom Arktis åpner også for nye muligheter i samvirket mellom Europa og Asia.  Arktis er også en betydelig turistattraksjon.

Fri og uavhengig forskning​​​

Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet skal sammen med partnere studere Kinas interesse for og aktivitet knyttet til nordområdene. Arktis styres av de nasjoner som har areal i Arktis og mange løsninger på utfordringer i Arktis utvikles i internasjonalt samarbeid som f.eks. i Arktis Råd.  Ettersom Arktis er viktig også for mange andre enn de arktiske nasjonene, er det vesentlig å ha kunnskap, basert på fri og uavhengig forsking, om hva som er driverne i interessen knyttet til Arktis​​​​ også fra stater som ikke ligger i nordområdene. 

I dette prosjektet skal man nettopp utvikle kunnskap om dette, og de vil knytte det mye til de hvordan de institusjoner og styringsstrukturer som er utviklet internasjonalt for å sikre en bærekraftig utvikling i nordområdene, påvirkes av nasjoner og interesser lokalisert utenfor nordområdene.  Direktør ved Nordområdesenteret, professor Frode Mellemvik, er veldig glad for at Norges forskningsråd besluttet å støtte dette prosjektet.  

 Konkurransen om å få denne type midler fra forskningsrådet er veldig sterk, og det at vi fikk dette store prosjektet forteller nok både noe om viktigheten av å utvikle kunnskap om dette området samt at vi ved Nordområdesenteret og våre partnere faglig er meget sterke.  

Mange samarbeidspartnere​

Prosjektet ledes av professor Frode Mellemvik og ellers inngår i kjernegruppen fra Nordområdesenteret, professor Marit Sundet, førsteamanuensis Elena Dybtsyna og Ander​s Edstrøm som skal arbeide med sin doktorgrad knyttet til prosjektet.  Hovedsamarbeidspartner er Fridtjof Nansens Institutt, og prosjektet har også samarbeidspartnere ved Universitet i Oslo, The Arctic Institute, East China Normal University i Shanghai, Shanghai Institutes for International Studies, University of Lapland og Hokkaido University i Japan.

Mellemvik påpeker at den fagkompetansen som prosjektgruppen omfatter er meget flerfaglig, og at dette er en av styrkene ved prosjektet.  

 Den kunnskap som prosjektet skal utvikle, vil derfor komme frem ved at vi bruker ulike teorier og ulike perspektiver for å forstå både dynamikken i Arktis og hvordan ikke arktiske stater som Kina bidrar i utviklingen av Arktis​.  

 Nordområdesenteret har et omfattende samarbeide med Russland og Kina, og dette prosjektet vil nok bidra til å forsterke oss internasjonal som en de fremste kunnskapsinstitusjonene innenfor de områder vi arbeider, sier Frode Mellemvik – som gleder seg til å arbeide med dette særdeles spennende prosjektet.

 Kontaktperson