Opphold i Sverige ble til bok

Kinesiske studenter er turister i Norge
Utenlandsopphold er ikke bare for studentene,men også for de faglig ansatte. For Nordområdets Elena Dybtsyna ble det til bok om asiatisk turisme i Arktis.

​​​​​– Dette er et resultat av mitt forskningsopphold ved Gothenburg Research Institute (GRI) ved Handelshögskolan ved Göteborgs universitet, sier førsteamanuensis Elena Dybtsyna ved Nordområdesenteret om bokutgivelsen hun nå er med på om den voksende asiatiske turismen i nordområdene. 

Tok to år​​​

Oppholdet i Sverige ble muliggjort via den ordningen som Handelshøgskolen Nord universitet har med at alle faglig ansatte får mulighet til å dra på forskningsopphold ved andre institusjoner. . Elena var i Gøteborg i fem måneder. 

– Jeg presenterte min egen forskning der. Forskerne Emma Björner​ og Erik Lundberg hadde fått en invitasjon til å skrive et kapittel i boken «Asian Mobilities Consumption in a Changing Arctic». Emma og Erik forsker på markedsføring og turisme. Siden min forskning dreier seg om næringsutvikling i nordområdene, og boken skulle dreie seg om den voksende strømmen av kinesiske turister til nordområdene, mente de at jeg burde være med.  Kapittelet de skrev til boken heter «Chinese tourism consumption vis-à-vis tourism development strategies in the Arctic» hvor søkelys er på Sverige.

Boken er satt sammen av Young-Sook Lee som er Professor i Tourism Management ved Norges Arktiske Universitet - Universitetet i Tromsø. Ideen med boken var at hun som redaktør skulle å se på hvordan det går med turistmarkedet. 

– Vi begynte å arbeide med dette i 2019. Siden dette var før pandemien, var det masse kinesere og asiatiske turister i nordområdene i Sverige. Spørsmålet var: Hvordan skal vi forsøke å håndtere den voksende asiatiske turismen?

Ulike tidssoner​

Når man skal kartlegge dette kan man ikke bare se direkte på turismen. 

– Det er en tverrfaglig oppgave og vi har sett på arktiske spørsmålsamt på turism generelt. Dette er et viktig tema i disse tider innenfor forskning på turisme. Ikke minst med tanke på områder hvor naturen blir overbelastet av for mye besøk. Turisme er veldig viktig for nordområdene. Vi har sett på alle de strategiske dokumenter og som handler om nordområdene, og hvordan temaet kan sees i sammenheng med den voksne andelen av kinesiske turister som kommer dit.


"– Det er bra at man kan bruke kunnskapen sin i andre sammenhenger enn det man vanligvis gjør."


De tre forskerne gikk gjennom det de fant av litteratur og materiale rundt emnet. Så da Elena dro tilbake til Norge hadde de fordelt skrivearbeidet mellom seg. Dessverre satte Covid-19 en stopper for å treffes, så arbeidet og publiseringen tok lenger tid enn opprinnelig beregnet.  

– For eksempel arrangerte Young-Sook en digital workshop hvor vi gikk gjennom alle de ulike bidragsyternes kapitler til boken, sier Elena. 

– Men det var vanskelig med med folk i ulike tidssoner og få alle til å møtes online, for det var forskere med fra Europa, USA og Asia. Til sammen gjorde det at ting tok nesten to år.

Nytt fagfelt for Elena​​

Elena sier at turisme og markedsføring var et nytt fagområde for henne da hun vanligvis jobber med næringsutvikling og organisasjon og ledelse i nordområdene. Men hun gikk ikke helt uforberedt inn i det:

– Før vi skrev kapittelet i boken lagde jeg en artikkel sammen med andre forskere fra Sverige og Finland. I den  artikkelen  sammenlignet vi hvordan bedriftsøkonomiske forskere samarbeider om nordområderelatert problematikk. Kapittelet vårt i boken var derfor inspirert av den artikkelen. 

Fornøyd: Elena Dybtsyna syntes det var interessant å kombinere sin egen ekspertise med turismeforskning, som var helt nytt for henne. Foto: Nord universitet

Elena sier det handler om å forstå hvordan ulike tema kan fungere i et område som nordområdene, da forutsetningene ofte er annerledes her enn andre plasser. 

– Kapittelet dreier seg spesifikt om Sverige og kinesisk turisme. Derfor var det ekstra spennende siden jeg da fikk enda bedre innsyn i nordområdepolitikken i andre land enn bare i Norge, og hjemlandet mitt, Russland. 

Takknemlig​

Hun kan godt tenke seg å bruke boken i sitt eget fag. 

– Tema om turisme er alltid på agendaen på Nordområdesenterets årlige konferanse High North Dialogue. 

Elena sier at hun også vil takke Handelshøgskolen Nord universitet og Nordområdesenteret for at hun fikk muligheten til å dra på et slikt opphold og ikke minst takke GRI for så inspirerende forskingsopphold. 

– Det er fint å se ting fra andres synsvinkel. Og ikke minst er det bra at man kan bruke kunnskapen sin i andre sammenhenger enn det man vanligvis gjør. Som å forske på og skrive om kinesisk turisme i Arktis. 

 Kontaktperson