Russlands nye rolle på matfronten

Ny bok viser at det ikke bare er innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk at Russland er en viktig aktør. Interessen for boken har vært stor.

Suksess: Boken Russia’s Role in the Contemporary International Agri-Food Trade System som Christel Elvestad og Frode Nilssen har vært med på å skrive har så langt blitt lastet ned over 800 ganger. Foto: Privat

Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet har nylig kommet ut med en ny bok om Russlands rolle som en ny viktig aktør i det internasjonale markedet for matvarer. 

Politisk maktfaktor​

Internasjonal handel med mat og kontroll med de viktigste varestrømmene har vært en både økonomisk og politisk maktfaktor. Vi ser at dette tiltar igjen i dag. Denne Open Access-boken analyserer fremveksten av Russland som en global stormakt innen handel med matvarer, og hva dette kan ha å si for balansen i den globale mathandelen. 

Russlands strategi for matproduksjon og handel har endret seg betydelig siden slutten av sovjetperioden, og dette er den første boken som tar hensyn til Russlands fremvekst som en stormakt i denne viktige økonomiske sektoren. Diskusjonen i boken inkluderer mathandelspolitikk og -praksis, og utviklingen i regional mathandel. 

– Kort fortalt ble boken, som allerede er lastet ned over 800 ganger, til som et resultat av samarbeidet mellom Handelshøgskolen ved professor Christel Elvestad, meg selv og professor Stephen K. Wegren fra Southern Methodist University, sier professor Frode Nilssen. 

Covid ga utfordringer​​

Nilssen og Wegren har vært redaktører for boken og både Nilssen og Elvestad har bidratt med viktige fagbidrag til boken.

– Vi har hatt et samarbeid over mange år, og etter at vi hadde gjennomført et NFR-finansiert prosjekt om tilgrensende problemstillinger, samt gjennomført en konferanse om temaet satt vi sammen og småpratet. Da kom ideen om et bokprosjekt på bordet. 

 I løpet av et års tid utviklet vi ideen frem mot det vi ser sluttresultatet i dag. Grunnen til at vi kunne få dette til er at vi sammen har et stort og sterkt nettverk av fremragende forskere som har arbeidet innenfor temaet i flere tiår. At Handelshøgskolen var villig til å satse på og støtte prosjektet gjorde det hele mulig å gjennomføre. 

Det er utfordrende å gi ut en slik antologi, ifølge Nilssen. 

– Det fordrer at alle bidragsyterne er på samme bølgelengde og forstår hvordan de enkelte bidragene skal passe sammen til et stort hele. Vi hadde derfor lagt opp til et seminar i BrusseI, som viste seg å være et logistikkmessig gunstig møtepunkt for alle deltagerne. 

Dessverre var møtetidspunktet satt til 14. – 16. mars og det sammenfalt med total nedstenging av Europa på grunn av Covid-19. 

– Vi måtte derfor ta i bruk alternative, men ikke helt optimale løsninger som telefon og epost. Gjennom to år med tusenvis av eposter maktet vi likevel å lande bokprosjektet.

Gratis bok​

Han sier de er stolte av resultatet og at det fremstår som et veldig solid og nytt stykke arbeid.   

– Boken er skrevet for alle som har interesse for temaet: Både praktikere, politikere, forskere, forvaltning og næringsaktører, avslutter Nilssen. 

Du kan laste ned boken her​.​

 Kontaktperson