– Studentene risikerer å strande på en øy

Diamanter, skattejakt, race og gratisreise i tre uker med buss og båt i Nordland.

​​​Master-studenter ved Handelshøgskolen Nord universitetTestpersoner: En gruppe av studentene som skal reise gratis med kollektivtransport i tre uker i Bodø, Salten og Nordland for å teste Nordland fylkeskommunes reiseløsninger og app-er. Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret

For nå skal studenter ved Master of Science i global ledelse og Master of Science i offentlig økonomi - ved Handelshøgskolen Nord universitet ut på skattejakt for å utforske Bodø, Salten og Nordland, på en mest mulig miljøvennlig måte. 

Dårlig vær gir mer​​ poeng

Denne uken tok førsteamanuensis Elena Dybtsyna ved Handelshøgskolen og Nordområdesenteret med seg studentene til Thon hotell i Bodø sentrum, hvor de norske, kinesiske og ukrainske studentene fikk vite oppgaven de har blitt satt til de kommende tre ukene. 

– De er forsøkskaniner for oss, forklarer Rune Eiterjord, rådgiver mobilitet i Nordland fylkeskommune. Han er prosjektansvarlig for «Mobility as a Service», som er et delprosjekt i "Smartere transport Bodø".  

– Når de velger å gå, bruke buss eller en annen form for kollektivtransport, så får de automatisk poeng på en app kalt Kobla. Jo mer miljøvennlig de reiser, jo flere poeng får de. Du får også ekstra poeng om været er dårlig på en dag du velger å gå eller sykle. 

Klare til dyst: Studentene ved Master of Science i global ledelse og Master of Science i offentlig økonomi ved Handelshøgskolen Nord universitet fikk nylig informasjon om oppdraget "Amazing Race", der de skal teste hvordan det er å finne ut av kollektivtransport i Bodø, Salten og Nordland. Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret

Reise​​​​vaner

Studentene skal bli delt opp i grupper, og disse gruppene skal konkurrere mot hverandre. Første uken vil studentene få i oppdrag å finne fram til ulike plasser i Bodø sentrum, hvor de skal samle diamanter. Transportmidlene må være føttene, sykler eller kollektivtransport. 

– Dette er dermed en skattejakt, som en del av konkurranseelementet. Ved å gi belønning og incentiver, samt framheve i app-en hvor mye økonomisk og miljømessig gevinst det gir å velge andre typer for transport enn privatbil, så vil vi forsøke å finne ut om dette er en måte å få folk til å endre reisevanene sine på. Kan man for eksempel i stedet for å eie sin egen bil, gå flere sammen om å leie en. Eller rett og slett finne andre måter å komme seg rundt på, som å sykle, gå eller ta bussen til jobb.

Til ha​​​vs

Men studentene skal ikke bare teste Kobla-appen i Bodø. I uke to og tre utvides reiseområdet. 

Studentene må følge med i timen. Hvis ikke kan det ende opp med at de blir strandet på en øy


– Fylkeskommunen har jo også hurtigbåter og ferger. Så de vil da få oppdrag som gjør at de må finne den beste kombinasjonen av buss, hurtigbåt og ferge for å komme seg fram til plasser som vi forteller at de må reise til. 

De har kalt konkurransen «Amazing Race» og tanken er at studentene skal måtte finne ut av alt selv. De skal rett og slett være turister og teste app-en og systemet slik som en turist ville vært nødt til. 

– Studentene må følge med i timen. Hvis ikke kan det ende opp med de blir strandet på en øy. 

Fin synergi

Tilbakemeldingene fra studentene på hvordan dette fungerte skal brukes til å forbedre både Kobla, billettsystemene, app-ene og nettsidene for buss, båt, reiseplanlegger og andre systemer som er laget for reisende og pendlere i Nordland. Og ikke minst å utnytte kompetansen de har fått gjennom masterprogrammet, slik at de kan komme med forslag til hvordan private og offentlige aktører i nord kan skape bærekraftig verdiskapning.

Gir oppdrag: Rune Eiterjord, rådgiver mobilitet i Nordland fylkeskommune, skal de kommende ukene gi masterstudentene ved Handelshøgskolen Nord universitet reisemål som de så må komme seg fram til på mest mulig miljøvennlig måte. Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret

– Samarbeidet mellom Nordland fylkeskommune og Nordområdesenteret er viktig for dem, sier Eiterjord. 

– Vi har samarbeidet mye med Elena Dybtsyna og Evgenii Aleksandrov, som begge også har vært med på tidligere pilotrunder.  Vii har også vært med på undervisningen for å understøtte praksisen rundt teorien de lærer på forelesingene. Det er en fin synergi. Dette har stor verdi for oss, for næringslivet og for Nord universitet og studentene, hvor vi spiller hverandre gode.

 Kontaktperson