Ungdom fra Lofoten og Russland på søppelrydding

Norges Fiskarlags miljøprosjekt «Rent hav – blått ansvar» - norsk ungdom
Prispenger fra Felix Tschudi går til unikt samarbeid mellom russiske og norske elever om å rydde opp i forsøpling av havet.

​På grensen: Elevene fra Lofoten vgs var helt på grensen til Russland under sist ukes samling i Kirkenesområdet Foto: Marit Hiim Haugseth/Fiskarlaget

Da Felix Tschudi fikk prisen som High North Hero for 2020 under Nordområdesenterets konferanse High North Dialogue i Bodø i april, delte han de 50 000 kronene som prisen utgjør i to. Den ene halvparten ga han til prosjektet Music Alchemy i Arkhangelsk.

Den andre halvdelen av prisen ønsket Tschudi å gi til initiativer relatert til bekjempelse av plast i havområdene i Arktis. Her så han for seg flere kandidater, og Tschudi Group skulle evaluere disse.

Rent hav – blått ansvar

Nå er det klart at det var prosjektet Clean Sea – Blue Responsibility som fikk prisen. Dette er et kunnskapsbasert prosjekt ledet av Norges Fiskarlag hvor SALT Lofoten står for det faglige innholdet relatert til marin forsøpling.

– Inngangen til prosjektet er ganske enkelt at mer kunnskap om marin forsøpling, dets årsaker og konsekvenser, fører til mindre marin forsøpling, sier Marit Hiim Haugseth i Norges Fiskarlag.

– Andre partnere i prosjektet er Fiskeriindustriunionen i Nord (Murmansk), Murmansk Statlige Tekniske Universitet (MSTU), Måløy vgs, og Vest-Lofoten vgs. Dette er et workshop-basert prosjekt hvor vi til nå har samlet norske og russiske ungdommer som utdanner seg innen fiske/fangs og marine fag for å lære mer om marin forsøpling. Fiskeriorganisasjonene representerer næringa og bidrar med sin faglige kompetanse inn i prosjektet.

– Det er planlagt flere workshoper hvor vi blant annet vil ha et liknende opplegg, men denne gangen for interessenter innen fiskerinæringene i Norge og Russland. Prosjektet er i all hovedsak finansiert av Klima- og miljødepartementet.

– Det er tak i ungdommen

Prosjektet ble startet i 2019, men grunnet pandemien var det på pause i 2020.

Mye skrot: Det ble ryddet og ordnet etter alle kunstens regler i Bugøynes.​ Foto: Marit Hiim Haugseth/Fiskarlaget​ 

Haugseth forteller at de har gjennomført en fysisk workshop i 2019 og at de hadde lenge et håp om å få til fysiske workshoper i 2020 og 2021. Derfor arrangerte de en digital workshop med elever fra Vest-Lofoten VGS og studenter fra MSTU i januar og februar i år.

I uke 23 ble det holdt en hybrid samling for ungdommene i Kirkenes og Murmansk.

Ungdommene fra Vest-Lofoten har vært i Kirkenes for å komme så nærme som mulig til Russland og den russiske dimensjonen i Norge. Her har de gjennomført en strandrydding og en analyse av funnene. Det samme har de russiske ungdommene gjort i Murmansk.

– Vi avsluttet workshopen med et webinar hvor vi blant annet sammenlignet funnene på hver side av grensen. Faglig påfyll fra bedrifter og andre aktører var også en del av workshopen, og vi får ekstremt gode tilbakemeldinger fra gjesteforeleserne vi har hatt inne denne uka om at de synes prosjektet er godt.

Marit Hiim Haugseth forteller at også deltagerne er kjempefornøyde.

– Deltagerne har gitt oss flotte tilbakemeldinger og de russiske deltagere takket sågar for at de fikk være med å rydde en strand i Murmansk. Der fant de lokalt industriavfall, tauverk og gammelt fiskeutstyr på en strand som ikke er ryddet tidligere. De ville nå gjøre mer av dette på frivillig basis. Det sier noe om at det er tak i dagens ungdom.

En ekte Barents-helt

Hun sier de ble svært glade over pengebidraget fra Felix Tschudi.

"De russiske deltagere takket med å rydde en strand i Murmansk. De fant industriavfall, tauverk og gammelt fiskeutstyr "


– At en ekte Barents-helt legger merke til dette prosjektet og den jobben vi gjør, synes vi er stor stas! Denne typen prosjekter er svært kostnadskrevende, og pengene vil gå spesielt til aktivitetene som skal være på den russiske siden av grensen. Det gjorde det mulig for oss å flytte de russiske studentene ut til en strand for å rydde, skaffe dem utstyret de trengte og ikke minst at de kunne få bevertning underveis. På den måten styrkes det faglige og sosiale utbyttet av prosjektet betraktelig og akkurat det bidro Tschudi sterkt til på denne workshopen!

– Vi i Tschudi Shipping er utrolig glad for å kunne bidra til et så positivt og riktig initiativ som satser på at løsningene på dagens utfordringer ligger hos dem som skal operere i Arktis i fremtiden, nemlig de unge, sier Felix Tschudi om hvorfor han gir prispengene til dette prosjektet.

​​Flytende grense: Elevene fra Lofoten vgs var helt på grensa til Russland under forrige ukes samling i Kirkenesområdet. Foto: Marit Hiim Haugseth/Fiskarlaget

– Problemet med marin forsøpling kan ikke løses i et land alene, men må baseres på felles problemforståelse og løsninger utviklet i fellesskap. Dette prosjektet er et konkret eksempel på hvordan det kan oppnås på tvers av grensene med enkle midler og med dem det gjelder.

Prosjektet er KLD-finansiert ut 2021. 

– Vi ønsker å videreføre prosjektet og kommer til å søke videre finansiering, avslutter Haugseth. 

​​​​

 Kontaktperson