– Vi vil ha dialog med nordområdene

Besøk av Morten Høglund og Ina Nygård Mossin
Norges ambassadør for Arktis besøkte Nordområdesenteret for råd og innspill før Norge overtar formannskapet i Arktisk råd.

​​Morten Høglund er Senior Artic Official (SAO), dvs. Norges ambassadør for Arktis og arbeider i Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser i Utenriksdepartementet. Han har mange år bak seg på Stortinget og ledet da blant annet Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.

160 millioner​

Seksjonen hvor Høglund arbeider har ansvar for å koordinere regjeringens nordområdepolitikk og arbeid med polare spørsmål, herunder Svalbard-spørsmål og internasjonalt samarbeid i Arktis, blant annet gjennom Arktisk råd. De bidrar også inn i det internasjonale samarbeidet om forvaltningen av levende marine ressurser, herunder fiskerisamarbeidet med Russland og EU, samt energispørsmål i Arktis i en sikkerhets- og utenrikspolitisk sammenheng . 

I tillegg har seksjonen ansvaret for operasjonalisering av nordområdesatsingen gjennom forvaltning av tilskuddsmidler på til sammen 160 millioner kroner.

Skal lede Arktisk råd​

Som arktisk ambassadør representerer Høglund i mange sammenhenger Norge i forbindelse med arktiske saker, bl.a. i Arktisk råd. I 2023 overtar Norge formannskapet. Det var i den forbindelse at Høglund og Ina Nygård Mossin (deputy SAO) var på besøk hos Nordområdesenteret. 

– Vi er inne i en prosess hvor vi forbereder at Norge skal overta ledelsen av Arktisk råd, forklarte Høglund. 


Grundig innføring: Mørten Høglund (midten) og Ina Nygård Mossin (til venstre) fikk en grundig innføring i Nordområdesenterets aktiviteter og prosjekter. Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret.

– Det skal lages et utkast til formannskapsprogram, som skal behandles av regjeringen i oktober. Hva skal Norge levere på, og hva skal de engasjere seg i? Vi er i ferd med å rekruttere et større team til vi skal overta det. 

– Vi er i lyttemodus​

Høglund sa at de tematiske leveransene blir viktig mens Norge har formannskapet. Dette ønsker de innspill på og forslag til. Besøket hos Nordområdesenteret var en del av dette arbeidet. 

​"Vi har tre hovedtema: Hav, 

klima og miljø og bærekraftig

utvikling. ​​"


– Vi er akkurat nå i en lyttemodus, både for å få innspill og for å ha en dialog med dere, og andre aktører i nordområdene. Er det noe vi kan gjøre under ledelsen av formannskapet som gjør at vi kan tydeliggjøre arbeidet vårt, så vil vi vite om det. Vi har tre hovedtema: Hav, klima og miljø og bærekraftig utvikling. 

Alt dette er områder som Nordområdesenteret og Handelshøgskolen ved Nord universitet har god kunnskap på. I løpet av det fire timer lange møtet fikk derfor Høglund en grundig innføring i både Handelshøgskolens studieprogram rundt dette, Nordområdesenterets arbeid og ikke minst flere av prosjektene som Nordområdesenteret og Handelshøgskolen er involverte i. 

Grete Hovelsrud
IASSA: Professor Grete Hovelsrud fra International Arctic Social Science Association informerte om IASSAs arbeid. Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret.

Professor Grete Hovelsrud som er president i IASSA (International Arctic Social Science Association), informerte om arbeidet i IASSA som for første gang har sekretariatet i Norge.  Sekretariatet er en del av Nord universitet og Nordlandsforskning, og IASSA er viktig i arbeidet i Arktisk råd.  

Besøket ble avsluttet med et besøk på NORDLAB som tilbyr avansert simuleringsteknologi og IT-baserte beslutningsstøttesystemer for planlegging av operasjoner og øvelser innen beredskap og kriseledelse for sjø-, land- og luftoperasjoner.

Seniorrådgiver Hege Christin Stenhammer ga en demo over hvordan kommando-, kommunikasjons- og kontrollsystemene deres fungerer og forklarte hvordan de holder store øvelser og kurs for både studenter, offentlige etater og næringslivet.

Gleder seg​

Etter besøket uttrykte Høglund stor begeistring for det de hadde fått se og mente det hadde vært lærerikt. 


Sikkerhet: Seniorrådgiver Hege Christin Stenhammer viser systemene på NORDLABs sofistikerte øvingslab. Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret.

Direktør ved Nordområdesenteret, Frode Mellemvik, var veldig glad for dette besøket.  

– I vårt omfattende arbeid knyttet til å utvikle og formidle kunnskap om mulighetene i nordområdene har vi meget god kontakt med storting og regjering, og i særdeleshet med utenriksdepartementet som koordinerer den norske nordområdepolitikken.  

– ​Besøket av Morten Høglund og Ina Nygård Mossin gav oss muligheten både til å fortelle dem om hva vi gjør og om planer vi har for videreutvikling, samt til å få en god dialog med dem om en del av det som skal skje i perioden 2023-2025 når Norge har formannskapet i Arktisk råd. Vi gleder oss til denne perioden, og til de mange muligheter som et slikt formannskap gir for alle som er opptatt av nordområdene.​

 Kontaktperson