Senter for industriell forretningsutvikling (SIF)

Senter for industriell forretningsutvikling fokuserer på problemstillinger som ligger i skjæringspunktet mellom industri, forretningsutvikling og innovasjon.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) fokuserer på problemstillinger i grensesnittet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Forskningssenteret er en del av Handelshøgskolen ved Nord universitet med kjernevirksomhet ved Campus Helgeland, Mo i Rana.

Vår visjon er å være ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Vi samarbeider derfor tett med innovative teknologibedrifter i Norge og norske og internasjonale forskningsmiljø.

Vi bidrar også med undervisning på bachelorutdanningen i økonomi og ledelse og MBA i Teknologiledelse. Siden senteret ble etablert i 2013 har fem stipendiater forsvart sin doktorgrad ved Campus Helgeland, og flere stipendiater og postdoktorer har blitt rekruttert. ​

Medarbeidere

Marianne Steinmo
Førsteamanuensis/Senterleder
marianne.steinmo@nord.no
Tlf: 751 29 727 / Mobil: 971 23 923
Forskning (CRIStin)
​Siri Jakobsen
Førsteamanuensis
siri.jakobsen@nord.no
Tlf: 751 29 714 / Mobil: 470 32 262
Forskning (CRIStin)
Marit Breivik Meyer
Stipendiat
marit.b.meyer@nord.no
Tlf: 751 29 708 / Mobil: 467 93 890
Forskning (CRIStin)
Thomas André Lauvås
Førsteamanuensis
thomas.a.lauvas@nord.no
Tlf: 751 29 706 / Mobil: 476 66 997
Forskning (CRIStin)

Maryna Vakulenko
​Stipendiat
maryna.vakulenko@nord.no
Tlf. 752 29 746/ Mobil: 952 80 705

Roger Sørheim
Professor
roger.sorheim@iot.ntnu.no
Tlf: 735 91 029
Forskning (CRIStin)
Einar Rasmussen
Professor
einar.rasmussen@nord.no
Tlf: 755 17 153
Forskning (CRIStin)
Tommy Høyvarde Clausen Tommy Høyvarde Clausen
Professor
tommy.h.clausen@nord.no
Tlf: 755 17 878
Forskning (CRIStin)

​Irina Nikolayevna Isaeva
Stipendiat
irina.isaeva@nord.no
Tlf: 751 29 738/ Mobil: 907 35 116

Jenny Sofie Kjemphei Larsen
Stipendiat
jenny.s.larsen@nord.no
Tlf: 751 29 701/ Mobil: 922 88 302

Frode Heldal
Førsteamanuensis II
frode.heldal@ntnu.no
Tel: 735 59 994 

Karin Andrea Wigger
Postdoktor
karin.a.wigger@nord.no
Tlf: 755 17 859

Morten Dahle Selfors
Prosjektkoordinator
morten.d.selfors@nord.no
Tel: 751 29 736/ Mobil: 918 93 461
Arve Ulriksen
Adm.direktør MIP/Universitetslektor II
arve.ulriksen@mip.no
Tlf: 950 30 319​

Forskningsprosjekter

  • Teknologioverføring og innovasjoner basert på arktisk teknologi (Forskningsløft i Nord, 2009 - 2017)
  • Teknologibasert entreprenørskap og innovasjon som driver for industriell utvikling i nord (RFF Nord, 2013 - 2017)
  • University-Industry Collaboration in Northern Norway:  Drivers and Barriers (RFF Nord, 2017 - 2020)
  • Kompetanse for et grønt skifte (Innovasjon Norge, 2016 - 2018)

Studietilbud og undervisning

SIF har som mål å være en pådriver for utviklingen av relevante studietilbud ved Handelshøgskolen Nord. 

Våre medarbeidere bidrar med forskningsbasert kunnskap og faglig innhold i undervisning på bachelorstudiet i økonomi og ledelse og masterstudiet, MBA i Teknologiledelse.

Publikasjoner

Vi har hovedfokus på forsknings- og innovasjonsprosjekter som er relevant for norsk næringsliv generelt og Nordland spesielt, særlig på næringer hvor man i regionen har eller kan innta en sterk posisjon, som prosessindustri, havbruk og leverandørindustri for olje og gass. 
Forskningen vår skal synliggjøre regionale problemstillinger på et internasjonalt forskningsnivå.
Vi publiserer jevnlig nye forskningsartikler i internasjonale tidsskrifter.

SIF i media

Oppslag på Mo Industriparks nettside 21. november 2016 «Pilot for industriell gjenvinning» http://www.mip.no/2016/pilot-for-industriell-gjenvinning/

Oppslag på Mo Industriparks nettside 16. oktober 2016 «Kartlegging for økt gjenvinning» http://www.mip.no/2016/kartlegging-for-okt-gjenvinning/
 
Oppslag på Mo Industriparks nettside 24. september 2016 «Forsker tett på industrien» http://www.mip.no/2016/forsker-tett-pa-industrien/  

Oppslag på Mo Industriparks nettside 15. juli 2016 «Vil bli internasjonalt flaggskip» http://www.mip.no/2016/vil-bli-internasjonalt-flaggskip/  

Oppslag på Mo Industriparks nettside 29. juni 2016 «Grønt næringsliv krever grønn politikk og grønn etterspørsel» http://www.mip.no/2016/gront-naeringsliv-krever-gronn-politikk-og-gronn-ettersporsel/  

Oppslag i Rana Blad 27. mai 2016 «Rana får sentral rolle i grønt skifte –Full uttelling for Nordland når regjeringen blar opp 1,3 milliarder kroner»

Oppslag i Avisa Nordland 27. mai 2016 «Grønt skifte for industri og «ny by»»

Oppslag på High North News 26. mai 2016 «Skal ruste opp nordnorske bedrifter»

Oppslag i Rana Blad Pluss 26. mai 2016 «MIP-sjef: - Nordland og industrien her er best rigget av alle regioner Europa til å oppfylle forventningene i klimaavtalen i Paris» http://www.ranablad.no/nord-universitet/mo-industripark/miljovern/mip-sjef-nordland-og-industrien-her-er-best-rigget-av-alle-regioner-europa-til-a-oppfylle-forventningene-i-klimaavtalen-i-paris/s/5-42-177436?key=2017-01-16T09:17:29.000Z/retriever/fb0f808be5918e4c6625b34001010073688ca899  

Oppslag i Avisa Nordland Pluss 26. mai 2016 «Siri blir spydspissen i nord» http://www.an.no/siri-blir-spydspissen-i-nord/s/5-4-317785?key=2017-01-16T09%3A17%3A29.000Z%2Fretriever%2F215b970a1f451286f3f36bb9d35afacf8cdd383e  

Oppslag på Forskningsrådet sin nettside 2. mai 2016 «Britisk oljegigant skapte næringsklynge i nord» http://www.forskningsradet.no/prognett-nordsatsing/Nyheter/Britisk_oljegigant_skapte_neringsklynge_i_nord/1254017910234  

Oppslag på NRK Troms sin nettside 18. februar 2016 «Har en lang vei å gå» https://www.nrk.no/troms/_--har-en-lang-vei-a-ga--1.12809635  

Oppslag på NHOs nettside 12. februar 2016 «NHO Nordlands årskonferanse 2016»: https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Nordland/Nyheter/nho-nordlands-arskonferanse-2016/   

Oppslag på Nordland fylkeskommunes nettside 25. januar 2016 «Peker ut veien videre» https://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=5199&AId=49211  

Oppslag i Rana Blad Pluss 23. januar 2016 «Disse sto igjen som vinnere på Gallaria» http://www.ranablad.no/naringsliv/gallaria/rana/disse-sto-igjen-som-vinnere-pa-gallaria/s/5-42-143889  

Oppslag i Rana Blad 24. november 2015 «Næringsrettet master»

Kronikk på petro.no 30. oktober 2015 «Kan Campus Helgeland lykkes også i fremtiden?»

Oppslag i Rana Blad 25. oktober 2015 «SIF tar forskergrep» http://www.ranablad.no/forskning/rana/campus/gjengen-her-jobber-mot-industrien-hele-tiden-det-er-helt-unikt-det-de-far-til/s/5-42-114193  

Kronikk på Mo Industriparks nettside, 17. oktober 2015 «Campus Helgeland – en berikelse og en betydelig utfordring for regionen» http://www.mip.no/2015/campus-helgeland-en-berikelse-og-en-betydelig-utfordring-for-regionen/  

Oppslag på Regjeringen.no, Regionalnytt 6 2015, 16.oktober 2015 «Studerer hva som kan styrke industrien» https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regionalnytt-6-2015/id2457837/  

Oppslag på Mo Industriparks nettside 4. september 2015 «Industri og utdanning – tema for møte med KrF» http://www.mip.no/2015/industri-og-utdanning-tema-for-mote-med-krf/  

Oppslag på Nordland fylkeskommunes nettside 18. august 2015 «UiN styrker ekspertisen på innovasjon på Helgeland»

Kronikk i Dagens Næringsliv 17 august 2015 «Kommersialiser mer av forskningen». Olav R. Spilling, Siri Brorstad Borlaug, Einar Rasmussen, Espen Solberg. http://www.dn.no/meninger/debatt/2015/08/17/2142/Forskning/kommersialiser-mer-av-forskningen  

Kronikk i Avisa Nordland 4. august 2015 «Bygger omdømme»

Kronikk på High North News nettside 16. juni 2015 «Vi bygger framtidas omdømme i dag»

Kronikk I Rana Blad 13. juni 2015 «Rana-industrien har startet «det grønne skiftet», og nå skal satsingen forsterkes betydelig framover»

Kronikk I Rana Blad 13. juni 2015 «Rana-industrien har startet «det grønne skiftet», og nå skal satsingen forsterkes betydelig framover»

Kronikk på High North News nettside 30. mars 2015 «Framtiden er grønn!»

Oppslag i Rana Blad Pluss 29. mars 2015 «De skåler for at hun endelig kan kalle seg PhD» http://www.ranablad.no/utdanning/campus-helgeland/rana/de-skaler-for-at-hun-endelig-kan-kalle-seg-phd/s/5-42-40010  

Kronikk i Rana Blad 28. mars 2015 «Vi står foran et stort nytt industriløft, som er langt mer omfattende enn vanlig effektivisering og tilpasning» http://www.ranablad.no/mo-industripark/rana/naringsliv/vi-star-foran-et-stort-nytt-industriloft-som-er-langt-mer-omfattende-enn-vanlig-effektivisering-og-tilpasning/o/5-42-40169  

Oppslag i Rana Blad 28. mars 2015 «Spesiell og historisk dag»

Oppslag i NRK Nordland 27. mars 2015 “Hun fikk den første doktorgraden ved Campus Helgeland” http://www.nrk.no/nordland/den-forste-doktorgraden-i-rana-1.12285116  

Oppslag i Rana Blad 27. mars 2015 “Den første som disputerer på Campus” http://www.ranablad.no/Den_f_rste_som_disputerer_p__Campus-5-42-39479.html

Oppslag i Rana Blad 27. mars 2015 ”Historisk dag på Campus”

Oppslag i Nordland Fylkeskommune 3. mars 2015. “Bygger industrielle forskningsmuskler”

Oppslag i Campus Helgeland Studieåret 2015/2016 «Pulserende Campus Helgeland»

Oppslag i Rana Blad 27. januar 2015 ”Campus Helgeland-effekten”

Artikkel i MONO nr. 1 2015 «Vil ha mer forskning i næringslivet»

Artikkel i MONO. Oktober 2014. “Positivt miljøsamarbeid” http://classic.vitaminw.no/kunde/rnf/FilVedlegg/MONO/MONO_5_2014.pdf  

Oppslag på UiN’s hjemmeside 13.desember 2013 «Pris til beste bacheloroppgave»

Oppslag forskningsrådets hjemmeside 8. juli 2013. ”En ny tid for Helgeland”

Oppslag i Rana Blad 17. oktober, 2013. ”Åpnet nytt senter på Campus”

Oppslag i Rana Blad 14. Juni 2013. ”Slapp gjennom nåløyet”

Oppslag på UiN’s hjemmeside 13. juni 2013. ”Slapp gjennom nåløyet -UIN forskere til Druid-konferanen i Barcelona”

Oppslag i Rana Blad 18. Mai 2013. ”Kickstart på Campus”

Oppslag i Rana Blad 7. Mai 2013. ”Millionstøtte til forskning”

Oppslag i Rana Blad 15. mars 2013 «Søk mens jernet er varmt»

Oppslag i Rana Blad 25. januar, 2013. ”Jubler for lederutdanning”

Innslag NRK P1 Nordlandssendingen, 26. september 2012.

Oppslag i Helgeland Arbeiderblad, 7. november 2012. ”Bygger opp kunnskap”

Oppslag i ID-magasinet, nr. 3, 2012. ”Kompetanse og erfaring”

Oppslag om finansiering på UiN web. ”Campus Helgeland vinner fram"

Oppslag i Rana Blad 26. September 2012. ”5,5 mill til studier og forskning”

Oppslag i Rana blad 13. mai 2011. ”Gleder seg til å samarbeide” http://www.ranablad.no/nyheter/article5602248.ece  

Oppslag i Rana blad 10. mai 2011. ”Kopler kontakt med industrien”

Oppslag i MONO Nr 2 2010. ”Knytter sammen industri og forskning”

Oppslag Mo Industriparks hjemmeside 08.07.2010. ”MIP – et industrielt økosystem”.

Oppslag i MONO nr 3 2010. ”Senter for teknologisk entreprenørskap”.

Oppslag i Rana blad 30.09.2010. ”Et industrielt økosystem”.

Oppslag i Rana blad 24.08.2010. ”På lag med industrien” http://www.ranablad.no/nyheter/article5235456.ece  

Oppslag i Rana blad 23.06.2010. ”Samler styrke for olje og gass”. http://www.ranablad.no/nyheter_helgeland/article5168694.ece  

Oppslag i Magma Nr. 2 2010. ”Forsker på ringvirkninger av petroleumsaktivitet i Nord”

Oppslag HiBo hjemmeside 14.04.2010. ”Skulle ikke tilbake til Mo, men...”.

Oppslag om pris for beste paper ved IECER konferansen på HBO/HHB/NF web og i Avisa Nordland. 


Følg oss på: