Senter for Industriell Forretningsutvikling (SIF) er et forskningssenter som fokuserer på problemstillinger i skjæringspunktet mellom industri, forretningsutvikling og innovasjon. Hovedfokuset er på forsknings- og innovasjonsprosjekter som er relevant for norsk næringsliv generelt og Nordland spesielt.
Senter for Industriell Forretningsutvikling er lokalisert i Mo i Rana og er en del av Handelshøgskolen, Nord universitet (HHN).

Medarbeidere

Marianne Steinmo
Førsteamanuensis/Senterleder
marianne.steinmo@nord.no
Tlf: 751 29 727 / Mobil: 971 23 923
Forskning (CRIStin)
​Siri Jakobsen
Førsteamanuensis
siri.jakobsen@nord.no
Tlf: 751 29 714 / Mobil: 470 32 262
Forskning (CRIStin)
Krister Salamonsen
Postdoktor
krister.salamonsen@nord.no
Tlf: 751 29 708 / Mobil: 467 93 890
Forskning (CRIStin)
Marit Breivik Meyer
Stipendiat
marit.b.meyer@nord.no
Tlf: 751 29 708 / Mobil: 467 93 890
Forskning (CRIStin)
Thomas André Lauvås
Stipendiat
thomas.a.lauvas@nord.no
Tlf: 751 29 706 / Mobil: 476 66 997
Forskning (CRIStin)

Maryna Vakulenko
​Stipendiat
maryna.vakulenko@nord.no
Tlf. 752 29 746/ Mobil: 952 80 705

Roger Sørheim
Professor
roger.sorheim@iot.ntnu.no
Tlf: 735 91 029
Forskning (CRIStin)
Einar Rasmussen
Professor
einar.rasmussen@nord.no
Tlf: 755 17 153
Forskning (CRIStin)
Tommy Høyvarde Clausen Tommy Høyvarde Clausen
Professor
tommy.h.clausen@nord.no
Tlf: 755 17 878
Forskning (CRIStin)
Arve Ulriksen
Adm.direktør MIP/Universitetslektor II
arve.ulriksen@mip.no
Tlf: 950 30 319

Forskningsprosjekter

- University-industry collaboration in Northern Norway: Drivers and barriers
  Regionale Forskningsfond Nord (2017-)

  Forskningssenter for miljøvennlig energi (2016-)

- Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)
  Forskningssenter for miljøvennlig energi (2011-)

- Incubators, technoparks and their firms
  SIVA (2011-)

- Teknologibasert entreprenørskap og innovasjon som driver for industriell utvikling i Nord
  Regionale Forskningsfond Nord (2013-2016)

- Arktisk teknologioverføring (Subsea Sensors for Oil and Gas)
  Nordsatsing, Forskningsløft i Nord (2009-2016)

Publikasjoner

Vi har hovedfokus på forsknings- og innovasjonsprosjekter som er relevant for norsk næringsliv generelt og Nordland spesielt, særlig på næringer hvor man i regionen har eller kan innta en sterk posisjon, som prosessindustri, havbruk og leverandørindustri for olje og gass. Forskningen vår skal synliggjøre regionale problemstillinger på et internasjonalt forskningsnivå.

SIF i media

         
 
Oppslag på Mo Industriparks nettside 21. november 2016 «Pilot for industriell gjenvinning» http://www.mip.no/2016/pilot-for-industriell-gjenvinning/


Oppslag på Mo Industriparks nettside 16. oktober 2016 «Kartlegging for økt gjenvinning» http://www.mip.no/2016/kartlegging-for-okt-gjenvinning/
 

Oppslag på Mo Industriparks nettside 24. september 2016 «Forsker tett på industrien» http://www.mip.no/2016/forsker-tett-pa-industrien/  


Oppslag på Mo Industriparks nettside 15. juli 2016 «Vil bli internasjonalt flaggskip» http://www.mip.no/2016/vil-bli-internasjonalt-flaggskip/  


Oppslag på Mo Industriparks nettside 29. juni 2016 «Grønt næringsliv krever grønn politikk og grønn etterspørsel» http://www.mip.no/2016/gront-naeringsliv-krever-gronn-politikk-og-gronn-ettersporsel/  


Oppslag i Rana Blad 27. mai 2016 «Rana får sentral rolle i grønt skifte –Full uttelling for Nordland når regjeringen blar opp 1,3 milliarder kroner»


Oppslag i Avisa Nordland 27. mai 2016 «Grønt skifte for industri og «ny by»»


Oppslag på High North News 26. mai 2016 «Skal ruste opp nordnorske bedrifter» http://www.highnorthnews.com/skal-ruste-opp-nordnorske-bedrifter/


Oppslag i Rana Blad Pluss 26. mai 2016 «MIP-sjef: - Nordland og industrien her er best rigget av alle regioner Europa til å oppfylle forventningene i klimaavtalen i Paris» http://www.ranablad.no/nord-universitet/mo-industripark/miljovern/mip-sjef-nordland-og-industrien-her-er-best-rigget-av-alle-regioner-europa-til-a-oppfylle-forventningene-i-klimaavtalen-i-paris/s/5-42-177436?key=2017-01-16T09:17:29.000Z/retriever/fb0f808be5918e4c6625b34001010073688ca899  


Oppslag i Avisa Nordland Pluss 26. mai 2016 «Siri blir spydspissen i nord» http://www.an.no/siri-blir-spydspissen-i-nord/s/5-4-317785?key=2017-01-16T09%3A17%3A29.000Z%2Fretriever%2F215b970a1f451286f3f36bb9d35afacf8cdd383e  


Oppslag på Forskningsrådet sin nettside 2. mai 2016 «Britisk oljegigant skapte næringsklynge i nord» http://www.forskningsradet.no/prognett-nordsatsing/Nyheter/Britisk_oljegigant_skapte_neringsklynge_i_nord/1254017910234  


Oppslag på NRK Troms sin nettside 18. februar 2016 «Har en lang vei å gå» https://www.nrk.no/troms/_--har-en-lang-vei-a-ga--1.12809635  


Oppslag på NHOs nettside 12. februar 2016 «NHO Nordlands årskonferanse 2016»: https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Nordland/Nyheter/nho-nordlands-arskonferanse-2016/   

Oppslag på Nordland fylkeskommunes nettside 25. januar 2016 «Peker ut veien videre» https://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=5199&AId=49211  


Oppslag i Rana Blad Pluss 23. januar 2016 «Disse sto igjen som vinnere på Gallaria» http://www.ranablad.no/naringsliv/gallaria/rana/disse-sto-igjen-som-vinnere-pa-gallaria/s/5-42-143889  


Oppslag i Rana Blad 24. november 2015 «Næringsrettet master»


Kronikk på petro.no 30. oktober 2015 «Kan Campus Helgeland lykkes også i fremtiden?» http://petro.no/kan-campus-helgeland-lykkes-ogsa-i-fremtiden/32173  


Oppslag i Rana Blad 25. oktober 2015 «SIF tar forskergrep» http://www.ranablad.no/forskning/rana/campus/gjengen-her-jobber-mot-industrien-hele-tiden-det-er-helt-unikt-det-de-far-til/s/5-42-114193  


Kronikk på Mo Industriparks nettside, 17. oktober 2015 «Campus Helgeland – en berikelse og en betydelig utfordring for regionen» http://www.mip.no/2015/campus-helgeland-en-berikelse-og-en-betydelig-utfordring-for-regionen/  

Oppslag på Regjeringen.no, Regionalnytt 6 2015, 16.oktober 2015 «Studerer hva som kan styrke industrien» https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regionalnytt-6-2015/id2457837/  


Oppslag på Mo Industriparks nettside 4. september 2015 «Industri og utdanning – tema for møte med KrF» http://www.mip.no/2015/industri-og-utdanning-tema-for-mote-med-krf/  


Oppslag på Nordland fylkeskommunes nettside 18. august 2015 «UiN styrker ekspertisen på innovasjon på Helgeland»


Kronikk i Dagens Næringsliv 17 august 2015 «Kommersialiser mer av forskningen». Olav R. Spilling, Siri Brorstad Borlaug, Einar Rasmussen, Espen Solberg. http://www.dn.no/meninger/debatt/2015/08/17/2142/Forskning/kommersialiser-mer-av-forskningen  


Kronikk i Avisa Nordland 4. august 2015 «Bygger omdømme»


Kronikk på High North News nettside 16. juni 2015 «Vi bygger framtidas omdømme i dag» http://www.highnorthnews.com/vi-bygger-framtidas-omdomme-i-dag/ 


Kronikk I Rana Blad 13. juni 2015 «Rana-industrien har startet «det grønne skiftet», og nå skal satsingen forsterkes betydelig framover»


Kronikk I Rana Blad 13. juni 2015 «Rana-industrien har startet «det grønne skiftet», og nå skal satsingen forsterkes betydelig framover»


Kronikk på High North News nettside 30. mars 2015 «Framtiden er grønn!» http://www.highnorthnews.com/framtiden-er-gronn/


Oppslag i Rana Blad Pluss 29. mars 2015 «De skåler for at hun endelig kan kalle seg PhD» http://www.ranablad.no/utdanning/campus-helgeland/rana/de-skaler-for-at-hun-endelig-kan-kalle-seg-phd/s/5-42-40010  


Kronikk i Rana Blad 28. mars 2015 «Vi står foran et stort nytt industriløft, som er langt mer omfattende enn vanlig effektivisering og tilpasning» http://www.ranablad.no/mo-industripark/rana/naringsliv/vi-star-foran-et-stort-nytt-industriloft-som-er-langt-mer-omfattende-enn-vanlig-effektivisering-og-tilpasning/o/5-42-40169  


Oppslag i Rana Blad 28. mars 2015 «Spesiell og historisk dag»


Oppslag i NRK Nordland 27. mars 2015 “Hun fikk den første doktorgraden ved Campus Helgeland” http://www.nrk.no/nordland/den-forste-doktorgraden-i-rana-1.12285116  


Oppslag i Rana Blad 27. mars 2015 “Den første som disputerer på Campus” http://www.ranablad.no/Den_f_rste_som_disputerer_p__Campus-5-42-39479.html


Oppslag i Rana Blad 27. mars 2015 ”Historisk dag på Campus”


Oppslag i Nordland Fylkeskommune 3. mars 2015. “Bygger industrielle forskningsmuskler” https://www.nfk.no/VRI/bygger-industrielle-forskningsmuskler.805725.aspx  


Oppslag i Campus Helgeland Studieåret 2015/2016 «Pulserende Campus Helgeland»


Oppslag i Rana Blad 27. januar 2015 ”Campus Helgeland-effekten”


Artikkel i MONO nr. 1 2015 «Vil ha mer forskning i næringslivet»


Artikkel i MONO. Oktober 2014. “Positivt miljøsamarbeid” http://classic.vitaminw.no/kunde/rnf/FilVedlegg/MONO/MONO_5_2014.pdf  


Oppslag på UiN’s hjemmeside 13.desember 2013 «Pris til beste bacheloroppgave»


Oppslag forskningsrådets hjemmeside 8. juli 2013. ”En ny tid for Helgeland”


Oppslag i Rana Blad 17. oktober, 2013. ”Åpnet nytt senter på Campus”


Oppslag i Rana Blad 14. Juni 2013. ”Slapp gjennom nåløyet”


Oppslag på UiN’s hjemmeside 13. juni 2013. ”Slapp gjennom nåløyet -UIN forskere til Druid-konferanen i Barcelona”


Oppslag i Rana Blad 18. Mai 2013. ”Kickstart på Campus”


Oppslag i Rana Blad 7. Mai 2013. ”Millionstøtte til forskning”


Oppslag i Rana Blad 15. mars 2013 «Søk mens jernet er varmt»


Oppslag i Rana Blad 25. januar, 2013. ”Jubler for lederutdanning”


Innslag NRK P1 Nordlandssendingen, 26. september 2012.


Oppslag i Helgeland Arbeiderblad, 7. november 2012. ”Bygger opp kunnskap”


Oppslag i ID-magasinet, nr. 3, 2012. ”Kompetanse og erfaring”


Oppslag om finansiering på UiN web. ”Campus Helgeland vinner fram"


Oppslag i Rana Blad 26. September 2012. ”5,5 mill til studier og forskning”


Oppslag i Rana blad 13. mai 2011. ”Gleder seg til å samarbeide” http://www.ranablad.no/nyheter/article5602248.ece  


Oppslag i Rana blad 10. mai 2011. ”Kopler kontakt med industrien”


Oppslag i MONO Nr 2 2010. ”Knytter sammen industri og forskning”


Oppslag Mo Industriparks hjemmeside 08.07.2010. ”MIP – et industrielt økosystem”.


Oppslag i MONO nr 3 2010. ”Senter for teknologisk entreprenørskap”.


Oppslag i Rana blad 30.09.2010. ”Et industrielt økosystem”.


Oppslag i Rana blad 24.08.2010. ”På lag med industrien” http://www.ranablad.no/nyheter/article5235456.ece  


Oppslag i Rana blad 23.06.2010. ”Samler styrke for olje og gass”. http://www.ranablad.no/nyheter_helgeland/article5168694.ece  


Oppslag i Magma Nr. 2 2010. ”Forsker på ringvirkninger av petroleumsaktivitet i Nord”


Oppslag HiBo hjemmeside 14.04.2010. ”Skulle ikke tilbake til Mo, men...”.


Oppslag om pris for beste paper ved IECER konferansen på HBO/HHB/NF web og i Avisa Nordland. 
 
 

Studietilbud


Som en del av Handelshøgskolen, Nord universitet bidrar SIF med faglig innhold i Bachelor i økonomi og ledelse. 
SIF bidrar også med forskningsbasert kunnskap i andre studietilbud ved Handelshøgskolen.