Senter for industriell forretningsutvikling (SIF)

Senter for industriell forretningsutvikling fokuserer på problemstillinger som ligger i skjæringspunktet mellom industri, forretningsutvikling og innovasjon.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) fokuserer på problemstillinger i grensesnittet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Forskningssenteret er en del av Handelshøgskolen ved Nord universitet med kjernevirksomhet ved Campus Helgeland, Mo i Rana.

Vår visjon er å være ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Vi samarbeider derfor tett med innovative teknologibedrifter i Norge og norske og internasjonale forskningsmiljø.

Vi bidrar også med undervisning på bachelorutdanningen i økonomi og ledelse og MBA i Teknologiledelse. Siden senteret ble etablert i 2013 har fem stipendiater forsvart sin doktorgrad ved Campus Helgeland, og flere stipendiater og postdoktorer har blitt rekruttert. ​

Medarbeidere

Marianne Steinmo
Førsteamanuensis/Senterleder
marianne.steinmo@nord.no
Tlf: 751 29 727 / Mobil: 971 23 923
Forskning (CRIStin)


Roger Sørheim
Professor
roger.sorheim@iot.ntnu.no
Tlf: 735 91 029
Forskning (CRIStin)

Einar Rasmussen
Professor
einar.rasmussen@nord.no
Tlf: 755 17 153
Forskning (CRIStin)

Tommy Høyvarde Clausen
Tommy Høyvarde Clausen
Professor
tommy.h.clausen@nord.no
Tlf: 755 17 878
Forskning (CRIStin)

​Siri Jakobsen
Førsteamanuensis
siri.jakobsen@nord.no
Tlf: 751 29 714 / Mobil: 470 32 262
Forskning (CRIStin)


Thomas André Lauvås
Førsteamanuensis
thomas.a.lauvas@nord.no
Tlf: 751 29 706 / Mobil: 476 66 997
Forskning (CRIStin)

Rannveig Edda Hjaltadóttir
Førsteamanuensis
rannveig.hjaltadottir@nord.no


Frode Heldal
Førsteamanuensis II
frode.heldal@ntnu.no
Tel: 735 59 994 

Morten Dahle Selfors
Prosjektkoordinator
morten.d.selfors@nord.no
Tel: 751 29 736/ Mobil: 918 93 461


Karin Andrea Wigger
Forsker
karin.a.wigger@nord.no
Tlf: 755 17 859
Forskning (CRIStin)

​Marit Breivik-Meyer
Universitetslektor

Maryna Vakulenko
​Stipendiat
maryna.vakulenko@nord.no
Tlf. 752 29 746/ Mobil: 952 80 705
Forskning (CRIStin)


​Irina Nikolayevna Isaeva
Stipendiat
irina.isaeva@nord.no
Tlf: 751 29 738/ Mobil: 907 35 116
Forskning (CRIStin)

Jenny Sofie Kjemphei Larsen
Stipendiat
jenny.s.larsen@nord.no
Tlf: 751 29 701/ Mobil: 922 88 302
Forskning (CRIStin)​

​Micaela Heselius
Stipendiat
Tlf: +47 75 12 97 05

Arve Ulriksen
Adm.direktør MIP/Universitetslektor II
arve.ulriksen@mip.no
Tlf: 950 30 319​


​Alf-Gøran Knutsen
Adm. direktør, Kvarøy Fiskeoppdrett
Sentrale forskningsprosjekter​

  • Teknologioverføring og innovasjoner basert på arktisk teknologi (Forskningsløft i Nord, 2009 - 2017)
  • Teknologibasert entreprenørskap og innovasjon som driver for industriell utvikling i nord (RFF Nord, 2013 - 2017)
  • University-Industry Collaboration in Northern Norway:  Drivers and Barriers (RFF Nord, 2017 - 2020)
  • Kompetanse for et grønt skifte (Innovasjon Norge, 2016 - 2018)


Prosjekter

Se tabell​ for en oversikt over SIFs tilførte prosjekter. Studietilbud og undervisning

SIF har som mål å være en pådriver for utviklingen av relevante studietilbud ved Handelshøgskolen Nord. 

Våre medarbeidere bidrar med forskningsbasert kunnskap og faglig innhold i undervisning på bachelorstudiet i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling og masterstudiet MBA i teknologiledelse.​

Publikasjoner

SIF har fokus på forsknings- og innovasjonsprosjekter som er relevant for norsk næringsliv generelt og Nordland spesielt, særlig på næringer hvor man i regionen har eller kan innta en sterk posisjon, som prosessindustri og havbruk. Forskningen vår skal synliggjøre regionale problemstillinger på et internasjonalt forskningsnivå. Se oversikt over publiseringer under «medarbeidere».

SIF i media

2019

«Nord-studenter fikk pris etter å ha laget forretningsplan på Majas idé»

«Forskerne Marianne og Thomas har fått tildelt inntil en million kroner i talentmidler.»

«Bidrar i verdens største forskningssenter innen energieffektivisering»

 

2017

«Marianne var den første som disputerte på Campus Helgeland. Deretter etablerte hun eget forskningssenter»

«Maiken jobber som forsker og er autorisert lakselusteller: – Det høres nerdete ut, men er råspennende»

 

2016

«Pilot for industriell gjenvinning» 

«Kartlegging for økt gjenvinning»

«Forsker tett på industrien»

«Vil bli internasjonalt flaggskip»

«Grønt næringsliv krever grønn politikk og grønn etterspørsel»

MIP-sjef: – Nordland og industrien her er best rigget av alle regioner Europa til å oppfylle forventningene i klimaavtalen i Paris

«Siri blir spydspissen i nord»

«Disse sto igjen som vinnere på Gallaria»   - Her blir SIF kun nevnt som «andre nominerte».

 

2015

«SIF tar forskergrep»

Campus Helgeland – En berikelse og en betydelig utfordring for regionen

«Studerer hva som kan styrke industrien»

«Industri og utdanning – tema for møte med KrF»

«Kommersialiserer mer av forskningen»

«Rana-industrien har startet 'det grønne skiftet', og nå skal satsingen forsterkes betydelig framover

«Framtiden er grønn»

«De skåler for at hun endelig kan kalle seg PhD»

 

«Vi står foran et stort nytt industriløft, som er langt mer omfattende enn vanlig effektivisering og tilpasning.»

«Hun fikk den første doktorgraden ved Campus Helgeland»

«Den første som disputerer på Campus»

2014

«Positivt miljøsamarbeid»

2013

«Åpnet nytt senter på Campus»

«Slapp gjennom nåløyet»

«Kickstart på Campus»

«Millionstøtte til forskning»

«Jubler for lederutdanning»

2011

«Gleder seg til å samarbeide»

2010

 «Knytter sammen industri og forskning»

«På lag med industrien»

«Samler styrke for olje og gass»
Følg oss i sosiale medier: