Studier ved Handelshøgskolen


​ Bachelorstudier

Ved Handelshøgskolen tilbyr vi attraktive bachelorstudier som gir deg grunnlag for svært mange spennende jobber ute i næringslivet. Alle bachelorstudiene gir deg også mulighet til å gå videre på masterstudier.

Som bachelorstudent hos oss har du flere muligheter når det kommer til valg av fordypning. Blant annet kan du spesialisere deg innenfor markedsføring, forretningsutvikling, innovasjonsledelse, økonomistyring, regnskap og finans. 

HHN har et tett samarbeid med næringlivet, og på flere av våre studier er studentene også ute i praksis. Vi har også en rekke internasjonale samarbeidspartnere for deg som ønsker å ta deler av studiet i utlandet. 

Masterstudier

Har du høye ambisjoner når det gjelder utdanning og karriere, er våre masterstudier noe for deg. I tillegg til siviløkonomutdanningen med mange spesialiseringer, tilbyr vi masterstudier innenfor områder hvor vi er langt fremme når det gjelder internasjonal forskning. ​

Begynner du på et av våre bachelorstudier, har du mange muligheter for valg av fordypning og spesialisering. Studiet er fleksibelt og i løpet av første studieår kan du velge hvilken faglig retning du vil ta innenfor våre bachelorstudier og om du eventuelt vil ta et år eller et semester i utlandet.

MBA

Ønsker du kompetanseheving, men er i full jobb? Da kan vårt samlingsbaserte studium, MBA i strategi og ledelse, være noe for deg. 

På dette studieprogrammet er undervisningen lagt opp i 2 samlinger pr. emne, hver samling er på 2 dager. Studiet er på deltid og flere av evalueringsformene er hjemmeeksamen og oppgave slik at det er mulig å levere via nett hjemmefra. Det er tilrettelagt for deg som er i full jobb. Les om vårt spennende studieprogram og søk i dag, for å få fart på din karriere.

MBA i strategi og ledelse (Bodø og Stjørdal)

MBA i teknologiledelse (Mo i Rana) - Opptak annet hvert år, neste opptak i 2023​