Ernst Furuhatt_www.nordnorge.com_Bodoe

Kurs i opplevelsesdesign - Lofoten og Vesterålen

Kurset er samlingsbasert, på bachelornivå og gir uttelling for 15 studiepoeng. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse. Målgruppen er personer som jobber i eller med opplevelsesbasert reiseliv eller kultur, eller som å bruke opplevelser i andre bransjer. Kurset er også aktuelt for deg som ønsker å jobbe med opplevelser i fremtiden.

SØKNADSFRIST: 1 juli 2017
Du søker via søknadsweb her

Velg å søk på «Åpne enkeltemner, generell studiekompetanse» (studiekode 7002), og når opptaket er gjennomført senere i sommer melder du deg bare opp til emnet du ønsker å ta.

Har du vært student ved Nord universitet tidligere vil du mest sannsynlig se hva vi har registrert av informasjon på deg og om du trenger å sende inn noe på nytt igjen. Har du ikke studert hos oss tidligere må du laste inn dokumentasjon som viser at du oppfyller opptakskravet – enten generell studiekompetanse eller realkompetanse etter kravene som er beskrevet herInnhold og temaplan for forelesninger:

Kursansvarlig: Dorthe Eide
 
Foreløpige samlingsdager
Samling 1 – 10-12. oktober (Svolvær)
Samling 2 – 23-25. januar (Stokmarknes)
Samling 3 – 20-22. mars (Svolvær)

Ingen kostnader utenom ordinær semesteravgift, 705 kr pr. semester. Pensum- og annet materiell kommer i tillegg.

Kunnskapsbasert utvikling av nye nisjebaserte opplevelser (produkter og konsepter) som kan selges til høye priser, blir ansett å være viktig for å sikre en videre verdiskaping og vekst i norsk reiseliv og opplevelsesbransjer. Målet med dette kurset er å sette studentene i stand til å utvikle og produsere opplevelser på et høyt kvalitetsnivå. Tverrfaglig kunnskap om opplevelsesfaget og praktiske verktøy for opplevelsesdesign og kvalitet står sentralt i undervisningen. Salgbare naturbaserte, kulturbaserte og matbaserte opplevelser i reiseliv er primær fokus. Faget vil ha relevans også for andre næringer.

Det legges stor vekt på kobling av teori og praksis gjennom eksempler, oppgaver og veiledning av studentene fra både faglærere og veiledere fra næringslivet/praksisfeltet.

Hovedtema for kurset er følgende:

  1. Opplevelsesøkonomien og dens bakgrunn og mekanismer
  2. Opplevelsesdesign og opplevelsesproduksjon
  3. Opplevelsesbasert innovasjon og verdiskaping
  4. Bærekraftig utvikling


Handelshøgskolen Nord har i flere år forsket på, for og sammen med Opplevelsesbasert reiseliv og kultur.

Undervisnings- og evalueringsmetoder:

Tre samlinger á tre dager, samt oppgaver under vegs. Bruk av Fronter (intranet), skype/telefon, epost og eventuelt andre sosiale/IKT media mellom samlingene.

På samlinger benyttes forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og ekskursjoner. Utenom samlinger må studentene lese litteratur og arbeide med mellomperiodeoppgaver. Veiledning på mellomperiode oppgaver fra både faglærer og erfarne praktikere. Beskrivelser, refleksjoner, diskusjoner og praktisk anvendelse er viktige nøkkelord. Prosjektoppgave (individuell) teller 60 % av karakteren (der inngår blant annet en mellomperiodeoppgavene som studentene får veiledning på). Individuell skriftlig hjemmeeksamen teller 40 % av karakteren.

For å søke
eller for spørsmål om opptak:

Ta kontakt med studieveileder Bjørn-Åge Rånes, bjorn-age.ranes@nord.no

     

     

Foto: Roger Arnesen / Nordland Turselskap, Terje Rakke / Nordic Life, Roger Johansen / nordnorge.com