Profesjonshøgskolen

Profesjonshøgskolen er et av fire fakulteter ved Nord universitet. Fakultetet tilbyr en rekke profesjonsstudier på bachelor- master og ph.d. nivå. Her kan du blant annet studere for å bli sykepleier, lærer eller barnehagelærer, samt ta en rekke videreutdanninger. Profesjonshøgskolen baserer sin virksomhet og driver praksisrelatert forskning innenfor alle sine profesjonsområder.

Våre studier

Bachelorstudier
Ved Profesjonshøgskolen har vi flere bachelorstudier som gjør deg kvalifisert til noe av tidens, og fremtidens kanskje viktigste yrker, som sykepleier, barnehagelærer og grunnskolelærer. Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft innen disse yrkene, og du har gode jobbmuligheter etter endt studie, og kvalifiserer for videre utdanning. 

 

Masterstudier
Enten du er nyutdannet eller du har vært ute i jobb i noen år, har vi masterutdanninger som kan passe deg. Våre masterutdanninger gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i arbeidslivet eller for videre studier.

Årsstudier
I tillegg til våre bachelor- og masterprogram tilbyr vi en rekke årsstudier både på bachelor- og masternivå. Årstudiene på bachelornivå tilsvarer første året av et bachelorstudium, slik at man etter endt årsstudium vil være kvalifisert for å starte på andre året på studiet.

                

Etter- og videreutdanning

Kompetanse for kvalitet

Nordic ESERO

SEVU-PPT


 

Vår forskning

Forskingsprofilen på Profesjonshøgskolen (PHS) er direkte knytt til undervisningsprogramma på fakultetet innan faga praktisk kunnskap, sjukepleie, helsefag og lærarutdanning.

Profesjonshøgskolen rettar forskingsprofilen sin mot desse fagområda, både nasjonalt og internasjonalt. Vi ha som målsetting at vi innanfor nokre særlege område med høg forskingskompetanse, skal være i forkant av den generelle utviklinga.

Forskingsmiljøa skal styrkje relevansen i yrka vi utdannar til og ha godt synlege fagprofiler gjennom aktiv forsking.
I samband med forskinga innanfor ph.d.- programmet Studier av profesjonspraksis er forsking og fagleg utviklingsarbeid knytt til dei andre undervisningsprogramma innan sjukepleie, helse, lærarutdanning, kunst og kulturfag.

Innanfor alle desse områda skal PHS gjennom forskingsverksemda si gje tunge tilskot til samfunnsutviklinga, og undervisninga på fakultetet skal vere både tufta på forsking og vere samfunns- og yrkesrelevant.

Fakultetet samarbeider med attraktive utanlandske lærestader både om konkrete utdanningstilbod og om internasjonale forskingsprosjekt. Gjennom forskings- og formidlingsverksemd lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt skal Profesjonshøgskolen i tillegg vere med å utvikle eigen region.

Les mer om

Våre senter

Om fakultetet

Noen fakta om fakultetet:

  • Fakultetet ble etablert i 2003
  • Det største fakultetet med 3000 studenter
  • Ca 220 ansatte, fordelt i Bodø, Helgeland, Vesterålen, Lofoten, Sandnessjøen og Nesna.
  • Sentral posisjon for leveranse av lærere og sykepleiere til fylket.


 

Mer om fakultetet
​Sentre
Ledelsen og administrasjonen
Fakultetsstyret 2011-2015
Strategier
Råd og utvalg  

kontakt oss         

​For besøkende:

Administrasjonen ved profesjonshøgskolen sitter  i 3. etg. i hovedbygget, i fløyen for lærerutdanning kunst- og kulturfag, Bodø.

 

Telefon og e-post:

Tlf: 75 51 72 00 (sentralbord Nord universitet)

Se ansattoversikt for tlf.nr. og e-postadresser til de ansatte ved Profesjonshøgskolen.

Postadresse:

Profesjonshøgskolen
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø