Krise og beredskap

Finn informasjon om hvor og hvem du skal varsle hvis det skjer en ulykke, en krisesituasjon eller en annen alvorlig hendelse.

​​​​​​​​​​Slik varsler du:


Du ringer først nødetatene:

  • Brannvesen (110)

  • Politi (112) 

  • Ambulanse (113) 

Deretter ringer du Nord universitets beredskapsledelse på 993 64 000.​​

NB: Alle har plikt til å varsle dersom de blir oppmerksomme på en ulykke, krisesituasjon eller annen alvorlig hendelse.

Om varsling til Nord universitets beredskapsledelse​

Etter at nødetatene er varslet, varsles beredskapsledelsen. Beredskapsledelsen skal alltid varsles ved ulykker og situasjoner som utgjør en fare for ansatte, studenter, forurensning av ytre miljø eller omdømmetap.​

Telefonen til beredskapsledelsen er åpent hele døgnet:  993 64 000.

​Få hjelp og tips om forebygging på sikresiden.no

På nettstedet sikresiden.no finner du mer informasjon om hvor du kan få hjelp, hva du selv kan gjøre i uønskede situasjoner og hvordan du kan bidra til å forebygge uønskede hendelser. Du kan velge Nord universitet som tilhørighet for tilpasset informasjon.

Informasjonen er på norsk og engelsk.

Logoen til sikresiden.no; nettstedet hvor du finner informasjon om sikkerhet.  


​Si ifra!


Vil du gi ris eller ros? Skal du varsle om kritikkverdige forhold?

Bruk siden Si ifra!