Si fra!

Kjenner du til kritikkverdige forhold ved Nord universitet? Eller kanskje du har konkrete forslag til forbedringer? Terskelen for å si fra skal være lav. At du sier fra, er en forutsetning for at Nord universitet skal kunne rette opp feil som har skjedd og unngå lignende hendelser i fremtiden.

Ris og ros knyttet til studiehverdagen >>

Gi ris og ros eller komme med forslag til forbedringer knyttet til studiehverdagen.

Personvern >>

Si fra om avvik knyttet til alle former for manuell eller elektronisk behandling av personopplysninger i undervisning, forskning eller administrasjon.

HMS for ansatte >>

Si fra om alle uønskede hendelser som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell, samt brudd på HMS-regelverk.

Kritikkverdige forhold >>

Si fra om alvorlige brudd på lov og regelverk, etiske normer eller andre kritikkverdige forhold som kan være til skade for universitetet eller enkeltpersoner.

Seksuell trakassering >>

Varsling av seksuell trakassering gjøres i henhold til institusjonens generelle varslingsrutiner for kritikkverdige forhold.