Si fra!

Nord universitet ønsker å vite hvordan våre ansatte og studenter har det, og terskelen for å si fra skal være lav. Her kan du melde inn alt i fra mindre saker relatert til din studiehverdag, til alvorlige forhold som mobbing og trakassering. Du kan også komme med forslag til forbedringer.

Ris og ros knyttet til studiehverdagen

Gi ris og ros eller komme med forslag til forbedringer knyttet til studiehverdagen.

> Skjema

Varsling kritikkverdige forhold

Hvis du som ansatt eller student ønsker å melde fra om negative hendelser og forhold, kan du bruke vårt varslingsskjema. Skjemaet kan brukes til å melde fra om blant annet:

  • Brudd på lover og regelverk
  • Ekskluderende studie- eller arbeidsmiljø
  • Mobbing eller trakassering
  • Seksuell trakassering
  • Forhold eller situasjoner som kan være til skade for universitetet eller enkeltpersoner
  • Andre kritikkverdige forhold
> Varslingsskjema

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som plagsom og krenkende. Nord har nulltoleranse for slik oppførsel. Her kan du lese mer om våre varslingsrutiner og hvordan du kan rapportere seksuell trakassering

> Les mer

> Varslingsskjema

Personvern

Si fra om avvik knyttet til alle former for manuell eller elektronisk behandling av personopplysninger i undervisning, forskning eller administrasjon.

Les mer
> Meld om avvik

HMS for ansatte

Si fra om alle uønskede hendelser som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell, samt brudd på HMS-regelverk.

> Meld om HMS avvik 

Bygg og rom

For rask oppfølging av bygningsmessige forhold (varme/ventilasjon/utstyr) bør lokal driftsavdeling kontaktes: 


Kontaktperson

For spørsmål rundt varsling for kritikkverdige forhold:

Studentombud

Hanne Seljesæter
E-post: studentombud@nord.no
Telefon: 941 69 899

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studenter ved Nord universitet råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudet har taushetsplikt, tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

> Les mer om hva studentombudet kan hjelpe deg med