Kreativt bygg: Spillerom for kreative fagmiljøer

Illustrasjonsbilde av kreativt bygg i Levanger
Med Kreativt bygg skal Nord universitets fagmiljøer utdanne og utforske.

Boring fra torsdag 9. februar​​​​​​​​​​


Det blir boring på plan U mot varemottak for å sette ned pæler til bæring av gangbru. Arbeidet vil pågå over et par dager og noe støy må påregnes.​

Ved bergsprenging på campus
 1. Sirenen starter 3 min før sprenging.
 2. Sirenen varsler støtvis.
 3. Rommene i Nordlåna som vender mot sprengingsområdet skal forlates og gå til nærmeste korridor uten vindu mot byggetomt.
 4. Rommene i Nylåna som vender mot sprengingsområdet skal forlates og gå til nærmeste korridor uten vindu mot byggetomt.
 5. Når sprenging er ferdig varsles det med ett langt støt på sirenen.
Les også: Informasjon fra NFF om sprenging av fjell i nabolaget.

Aktsomhet
Ved sprenging skal alle som har kontor eller tilstedeværelse med vindu som vender ut mot byggeplass, trekke ut av dette arealet i den tiden hvor sirene høres. Det er ikke påkrevd at man må evakuere fra bygget. Lyden fra sirenen vil ikke være så kraftig at ansatte og studenter ved for eksempel Hovedbygget kommer til å høre denne. For ansatte der vil en mest sannsynlig merke rystelse fra sprenging uten å ha mottatt et forhåndsvarsel. Kontaktperson Henvendelser kan rettes til Tom Henriksen ved Nord universitet. Det er satt faste møter med verneombud for Fakultet for samfunnsfag (FSV) og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) i perioden med støyende arbeid. FSV og FLU er de som er direkte berørt med studenter og ansatte i umiddelbar nærhet til byggeplass..

Arbeidet videre
Frem til og med uke 4 vil det pågå utkjøring av masser fra tomta. Dette kan virke støyende, men er eneste måten å få ut massene på. Det kan også foregå pigging i fjell, men vi prøver å unngå dette så godt det lar seg gjøre.

Når betongarbeidene​​ går i gang i uke 6 vil støyende arbeid være av minimal karakter.​

Fremdriftsplan for grunnarbeid

Byggestart
Tilgang til tomt iht. kontrakt: uke 40
Reell mulighet for oppstart*: uke 49

Tilrigging
Inngjerding, strøm, brakker m.m.: uke 43, 45, 47, 49 og 51

Grunnarbeid for bygg:
Avdekking: uke 44–46
Sprengning/planering/VA/tilkomster m.m.: uke 49–uke 10, 2023

* Nødvendige tilganger og godkjenninger avklart. 


​​Kreativt bygg er et nytt universitetsbygg på om lag 1300 kvadratmeter ved Nord universitet, Levanger.

Nord universitets skuespillerutdanning flytter inn i det nye bygget, og bygget skal være til nytte for de andre kreative fagmiljøene som trenger scene, rom med stor takhøyde og store rom med flate gulv.

​​Kreativt bygg vil bli en vesentlig tilvekst på campus i Levanger, og gir rom for fellesaktiviteter og større arrangement.​​​​

Fakta: Kreativt bygg i Leva​​​nger​​

 • ​Det nye bygget blir 1300 kvadratmeter
 • Teatersal og tre øvingssaler
 • Sammenbygging av byggene Nylåna, Kreativt bygg og Nordlåna
 • Gir bevegelseshemmede bedre tilgang til hele campus
 • Kostnadsramme 100 millioner kroner
 • Ferdigstilling 31. desember 2023

 Kontaktperson