Forskningsetisk utval

Forskingsetisk utval er Nord universitet sitt organ for god forskingsetikk. Utvalet er ein del av universitetet sitt kvalitetssikringssystem og har ein forankring i nasjonale etiske standard og institusjonen sine etiske retningslinjer.

​​​​​Utvalet skal gje råd og innstilling i forskningsetiske sakar, framme god forskingsetikk, drive kompetansebygging. Vidare skal utvalet arbeida for at forskinga ved universitetet føregår innanfor gjeldande forskningsetiske rammer og framme den forskningsetiske medvitet ved Nord universitet.

Utvalet skal gje råd og utsegner i enkeltsaker med forskningsetiske problemstillingar kor der det er mistanke om vitskapleg uredelighet eller brot på god vitskapleg praksis. Utvalet er berre rådgivande og har difor ingen domsfunksjon i tilhøve til brot og forvaltar ingen sanksjonsmiddel.

 Medlemmer i forskningsetisk utval ved Nord universitet

Navn ​Funksjon ​Enhet

​Are-Severin Ingulfsvann
Vara: Jorunn Grande

​Medlem
​Handelshøgskolen

Britt Norman
Vara: Tove Mentsen Ness

​Leder
​Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Hege Eggen Børve
Vara: Christian Lo

​Nestleder
​Fakultet for samfunnsvitenskap

Harald Aaker
Vara: Ove Nicolaisen

​Medlem​Fakultet for biovitenskap og akvakultur

​Katrine Moen
Vara: Kåre Sigvald Fugleseth

​Medlem​Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
​​John Arngrim Hunnes

​Eksternt medlem
​Universitetet i Agder

​Fredrik Boksasp

​Medlem (jurist)​     ​​Studieavdelingen

​Christine Aasen  

​Sekreteriat/rådgiverAvdeling for forskning og utvikling