Forskningsutvalget

Mann skriver på blokk
Forskingsutvalget (FU) er et rådgivende organ for universitetsledelsen i alle saker som omhandler forskning i vid forstand.

​​​
​​​​​​​​​​​​Forskningsutvalget ledes av prorektor for forskning og utvikling og øvrige medlemmer er de fem prodekanene for forskning ved Nord universitets fem fakultet, samt to ph.d.-representanter fra to av Nords fire ph.d.-programmer. Hvilke to ph.d.-program som er representert alternerer. 

Nordlandsforskning og leder for Forskningsetisk utvalg (FEU) har observatørstatus med talerett.​

Avdeling for forskning og utvikling ivaretar sekretariatsfunksjonen.​​​

Mandat

1.     Forskningsutvalget er et rådgivende organ for rektor i alle saker som angår forskning i vid forstand.

2.     Forskningsutvalget skal være pådriver til økt forskning og vitenskapelig publisering ved universitetet og iverksette tiltak for dette formål.

3.     Forskningsutvalget skal utarbeide handlingsplan som gjennomgås årlig og avgiårsrapport til rektor.

4.     Forskningsutvalget skal stimulere til fler- og tverrfaglig forskningssamarbeid.

5.     Forskningsutvalget skal ha nær kontakt med fagmiljøene med sikte på ekstern profilering av universitetets forskningsmiljø.

6.     Forskningsutvalget skal arbeide for at forskningsresultatene blir formidlet til brukere og allmennheten på en hensiktsmessig måte.

7.     Forskningsutvalget utnevner medlemmer til forskningsetisk utvalg.

8.     Publiseringsutvalget er underlagt forskningsutvalget.

9.     Forskningsutvalget har et spesielt ansvar for å gi råd i spørsmål knyttet til forskerutdanning, forskerrekruttering og internasjonalt forskningssamarbeid.

10.  Forskningsutvalget skal arbeide for kvalitetssikring av forskning og forskerutdanning, samt styrke forskningskulturen ved universitetet. 

Sammensetning

Navn​ Rolle Representerer Vara
Ketil EianeLeder av utvalgetRektorat 
Kiron Viswanath
MedlemFakultet for biovitenskap og akvakulturMette Sørensen
Wenche Rønning
MedlemFakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfagEgil Solli
Cecilie Høj AnvikMedlemFakultet for samfunnsvitenskap (FSV)Elisabet Ljunggren
Kari Ingstad MedlemFakultet for sykepleie og helsevitenskapGøril Ursin
Terje MathisenMedlemHandelshøgskolen (HHN)Gry Agnete Alsos
Terhi Hannele Holster
MedlemPh.d.-representant profesjonsvitenskap
 
Iselin MarstranderObservatørNordlandsforskning 
Hege Eggen Børve
ObservatørForskningsetisk utvalg 
Tina BringslimarkSekretærAvdeling for forskning og utvikling ​

Møteinnkallinger og protokoller 2023

Møtedatoer for 2023​


  • 17. februar kl. 09:00-12:00
  • 31. mars kl. 09:00-12:00
  • 22. mai kl. 12:00-15:00
  • 28. august kl. 12:00-15:00​