Internasjonalt utval

Internasjonalt utval (IU) ved Nord universitet skal stimulere til aktivitetar knytt til internasjonalt arbeid ved hele universitet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mandat

Internasjonalt utval (IU) har ein viktig funksjon ved universitetet med å stimulere til aktivitetar knytt til internasjonalt arbeid ved fakulteta/avdelingane og blant studentane. 

På kvart møte informerer representantane om gjennomførte, pågåande og framtidige aktivitetar som til saman handlar om sentrale delar av universitetet sitt internasjonale engasjement. 

  1. Internasjonalt utval er eit rådgivande organ for universitetet si leiing i saker som angår internasjonalisering.

  2. Internasjonalt utval skal bidra til å stimulere til aktivitetar knytt til internasjonalt arbeid ved fakulteta/avdelingar, og blant studentane.

  3. Internasjonalt utval skal utvikle handlingsplanar og rapportere til leiinga om gjennomførte, pågåande og framtidige aktivitetar som til saman handlar om sentrale delar av universitetet sitt internasjonale engasjement. 

  4. Internasjonalt utval skal fungere både som pådrivar for internasjonaliseringa av institusjonen, og som informasjonskanal og møtestad for ulike avdelingar, fakultet og studentar.

  5. Internasjonalt utval er vedtaksført når meir enn halvparten av medlemmene er til stades og gir si stemme. Dette inneber også varamedlemmer dersom faste tilsette ikkje har høve til å møte.

Internasjonalt utval handterer dei sakene som gjeld internasjonale studium/studentutvekslingar, utvikling av samarbeidsavtaleporteføljen, og fagleg/administrativ kompetansebygging og mobilitet.  

Medlemmer/samansetnad

Internasjonalt utval ved Nord universitet består av 10 medlemmer som er valde for akademisk år 2022/2023. Leiar for utval er pro–rektor for utdanning.

Kvart fakultet (5) har valt 1 medlem med varamedlem. Studentane har 3 medlemmer med varamedlem. 2 representantar frå Studentparlamentet, og 1 representant frå International Student Union Bodø. Studentrepresentantane blir valde for 1 år (studieår). ​I tillegg til medlemmene har utvalet observatører fra Eining for Internasjonalisering og fakultet. Utvalet har to sekretærar. 

Navn Rolle ​​Tittel

Representerer ​Studiestad:

Vara
Levi Gårseth-Nesbakk
Leiar av utval​Prorektor for utdanning og studie
Leiinga ved Nord universitet​Bodø
 
Kristin Gulstad Aaknes
MedlemRådgiver 
Fakultet for lærerutdanning og kunst – og kulturfag​Levanger
Ragnhild Forseth

Stian Hiis Bergh Medlem​Førstekonsulent
Fakultet for samfunnsvitskap​Bodø
Ole Christian Tidemann
Jose Antonio de Pool Moran
Medlem​Rådgiver
Fakultet for biovitskap og akvakulturBodø​Viviane Paulette Verlhac Trichet

Sandra Wiik  Medlem​Rådgivar
Handelshøgskulen​Bodø
Grete Ingemann Knudsen
Ingrid Bergem Sand 
MedlemRådgiver
Fakultet for sjukepleie– og helsevitskap​Bodø
Marlene Bjørnbakk
​Sam Mercuri 
Medlem​Studentrepresentant
ISU - Bodø
​Bodø
Andela Dimitrijevic 
Anna Viktoria Bjørsvik
Medlem​Studentrepresentant
Studentorganisasjonen Nord
​Mo i Rana
Emma Martine Lund
Yun Victoria Imislund
Medlem

​Studentrepresentant
Studentorganisasjonen Nord​Bodø

Avinash Shedge
​Ida Charlotte Jakobsen 
Sekretær
​Seniorrådgiver
​Eining for internasjonalisering
​Levanger

Mari Anna Brønseth Friedrich2. sekretær​Seniorkonsulent
Eining for internasjonalisering​Levanger
 ​Delstrategi internasjonalisering

Vedtatt i Styret ved Nord universitet 18. september 2​018. Sak 84/18

 Utvalssekretær

Møtedatoar 2023                  
​Dato:
​Tid:
​Sted: 
​14.02.2023
​12 - 15
​Teams
20​.03.2023
12 - 15
Levanger
08.06.2023
​12 - 15 
​​Teams​13.09.2023
​12 - 15
​Bodø
​30.11.2023
​12 - 15
​Teams