Internasjonalt utval

Internasjonalt utval (IU) ved Nord universitet skal stimulere til aktivitetar knytt til internasjonalt arbeid ved fakulteta og blant studentane.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mandat

Internasjonalt utval (IU) har en viktig funksjon ved universitetet med å stimulere til aktivitetar knyttet til internasjonalt arbeid ved fakulteter/avdelinger og blant studentene. På hvert møte informerer representantene om gjennomførte, pågående og framtidige aktiviteter som til sammen omhandler sentrale deler av universitetet sitt internasjonale engasjement. 

  1. Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for universitetets ledelse i saker som angår internasjonalisering.​
  2. Internasjonalt utvalg skal bidra til å stimulere til aktiviteter knyttet til internasjonalt arbeid ved fakulteter/avdelinger, og blant studentene. 
  3. Internasjonalt Utvalg skal utvikle handlingsplaner og rapportere ledelsen om gjennomførte, pågående og framtidige aktiviteter som til sammen omhandler sentrale deler av universitetet sitt internasjonale engasjement. 
  4. Internasjonalt Utvalg skal fungere både som pådriver for internasjonaliseringen av institusjonen, og som informasjonskanal og møtested for ulike avdelinger, fakultet og studenter. 
  5. Internasjonalt utvalg er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.


Internasjonalt utvalg handterer de saker som gjelder internasjonale studium/studentutvekslinger, utvikling av samarbeidsavtaleporteføljen, og faglig/administrativ kompetansebygging og mobilitet.

Medlemmer/sammensetning

Internasjonalt utval ved Nord universitet består av 10 medlemmer som er valgt for 3 år: 2021 – 2023. Leder for utvalget er pro – rektor for utdanning.

Hvert fakultet (5) har valgt 1 medlem med varamedlem. Studentene har 4 medlemmer med varamedlem. 2 representanter fra Studentparlamentet, 1 representant fra International Student Union Bodø og 1 representant fra International Student Union Steinkjer. Studentrepresentantene velges for 1 år (studieår).

Navn Rolle Representerer Vara
Levi Gårseth-Nesbakk
Leder av utvalgetRektorat 
Kaja Skårdal HegstadMedlemFak. Lærerutdanning og kunst – og kulturfagCharlotta Langejan
Annelin SeppolaMedlemFak. For samfunnsvitenskapOle Christian Tidemann
Jorge Manuel de Oliveira Fernandes
MedlemFak. Biovitenskap og akvakulturJeanett Stegen
Sandra Wiik MedlemHandelshøgskolenGrete Ingemann Knudsen
Ida Charlotte Jakobsen
MedlemFak. Sykepleie – og helsevitenskapMonica Marie Knædal​
Rok Movh
MedlemISU - Bodø
Forough Asadian​
​​​​Marcell Erdélyi​
​Medlem 
​ISU - Steinkjer 
Lizaveta Navitskaya​
Karianne Sunde
MedlemStudentorganisasjon Nord
Aurora Lilleløkken
Nadia Hammouchi
Medlem

Studentorganisasjon Nord
Lilje Enoksen
​Mari Anna Brønseth Friedrich
​Sekretær
​Enhet for internasjonalisering

Monica Brobak
2. SekretærEnhet for internasjonalisering Delstrategi internasjonalisering

Vedtatt i Styret ved Nord universitet 18.september 2​018. Sak 84/18

Møteinnkallinger og protokoller 2021

 Utvalgssekretær

Møtedatoer 2020​                            
​Dato:
​Tid:
​Sted: 
​19.02.2021
​10 - 13
​Teams
​13.04.2021
09 - 12
Teams
​17.06.2021
​​09 - 12
​Teams
30.09.2021
​12 - 15
​Bodø / Levanger
​04.11.2021
​09 - 12
​Teams
​16.12.2021
​12 - 15
​Teams