Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utval (IU) ved Nord universitet skal stimulere til aktivitetar knytt til internasjonalt arbeid ved fakulteta og blant studentane.

sammensetning og kontakt

Internasjonalt utvalg ved Nord universitet består i 2016 av 13 medlemmer og ledes av prorektor for utdanning. Prorektor for forskning er også fast representant i utvalget, og er nestleder i utvalget.

Ansatte (7) representert ved den som er ansvarlig for utdanning eller forskning ved hvert fakultet/avdeling, som dekan/pro-/visedekan eller studieleder. 

Studentene (4) er representert ved leder for leder av ISU, internasjonal ansvarlig og to studenter ​oppnevnt av studentorganisasjonene ved Nord universitet.

​Observatører er internasjonale rådgiver fra fakulteter/avdelinger.

Kontaktinformasjon

Send mail til international@nord.no

medlemmer

Navn Rolle Representerer Vara
Hanne Solheim HansenLeder av utvalgetRektorat 
Kaja Skårdal HegstadMedlemFak. Lærerutdanning og kunst – og kulturfagCharlotta Langejan
Hugo Nordseth (nestleder)MedlemFak. For samfunnsvitenskapElisabeth Ljungren
Margarita Novoa GarridoMedlemFak. Biovitenskap og akvakulturMarit Bjørnevik
Grete Ingemann KnudsenMedlemHandelshøgskolenEllinor Kirkfjell
Malvin TorsvikMedlemFak. Sykepleie – og helsevitenskap 
Jose de PoolMedlemISU - BodøJane Mwangi
Anastasia FedoseevaMedlemISU - Steinkjer 
Alexander HjermindMedlemStudentorganisasjonenHelene Wiken
Just Herman KornfeldtMedlemStudentorganisasjonenØrjan Pettersen
Monica BrobakSekretærEnhet for internasjonalisering 
Hanne Maren ReistadSekretærEnhet for internasjonalisering 

mandat

Internasjonalt utvalg (IU) har en viktig funksjon ved universitetet med å stimulere til aktiviteter knyttet til internasjonalt arbeid ved fakulteter/avdelinger og blant studentene. På hvert møte informerer representantene om gjennomførte, pågående og framtidige aktiviteter som til sammen omhandler sentrale deler av universitetet sitt internasjonale engasjement. 

  1. Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for universitetets ledelse i saker som angår internasjonalisering.​
  2. Internasjonalt utvalg skal bidra til å stimulere til aktiviteter knyttet til internasjonalt arbeid ved fakulteter/avdelinger, og blant studentene. 
  3. Internasjonalt Utvalg skal utvikle handlingsplaner og rapportere ledelsen om gjennomførte, pågående og framtidige aktiviteter som til sammen omhandler sentrale deler av universitetet sitt internasjonale engasjement. 
  4. Internasjonalt Utvalg skal fungere både som pådriver for internasjonaliseringen av institusjonen, og som informasjonskanal og møtested for ulike avdelinger, fakultet og studenter. 
  5. Internasjonalt utvalg er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.


Internasjonalt utvalg handterer de saker som gjelder internasjonale studium/studentutvekslinger, utvikling av samarbeidsavtaleporteføljen, og faglig/administrativ kompetansebygging og mobilitet.
Innhold her


 

 

 

 

Offentlig eksamenspresentasjon for journaliststudenterJournaliststudentene på første året har tilbrakt vårsemesteret i hver sine nordlandskommuner. 14. mai ble funnene deres presentert foran publikum i en offentlig eksamen.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/offentlig-eksamen-for-journaliststudenter.aspxOffentlig eksamenspresentasjon for journaliststudenter
Studiestart FBAHer kommer det mer informasjonhttps://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-biovitenskap-og-akvakultur/studiestart FBAStudiestart FBA
10 grunner for å studere i BodøLurer du på hvordan det er å være student i Bodø? Her er noen punkter som kanskje gir deg noen svar.https://www.nord.no/no/studier/studentliv/bodo/Sider/10-grunner-for-a-studere-i-Bodo.aspx10 grunner for å studere i Bodø