Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).

​​​​Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Nord universitet består av 10 faste medlemmer, fem fra studentene, tre fra ansatte, en fra Nord studentsamskipnad i tillegg til prorektor for utdanning. Alle de faste ansatte-representantene skal ha personlig vararepresentant oppnevnt, mens studentrepresentantene har vara i prioritert rekkefølge. 

Ansatte-representanter oppnevnes av rektor for to år. Studentrepresentanter velges av studentorganisasjonene ved Nord universitet.

LMU kan ha observatører fra bibliotek, tilretteleggingsansvarlige, studiestedsledere og internasjonalt kontor. Utover dette kan observatører kalles inn etter behov. Alle observatører har tale og forslagsrett.​

Sammensetning

LMU ved Nord består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene, fire fra ansatte og en fra Nord studentsamskipnad.

LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter. ​Nestleder blir også valgt vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter, motsatt av LMU-leder. 

LMU inviterer ellers observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver.


​​Navn
​Rolle
​Representerer
​Vara
​Kornelia Seth
Leder​​Student
​1. vara Per Sverre Singstad
​Levi Gårseth Nesbakk
​Nestleder
Prorektor utdanning​
​Margrethe Mørkved Solli
​Emma Martine Lund
Medlem​
Student​
​2. vara Hågen Alstad
​Anne Lise Kleiven
Medlem​
​Student
​3. vara Andrea Wengstad
​Hanna Mari Christensen
​Medlem
​Student
​4. vara Aleksander Urstein
Henrik Storbakk Jensen
​Medlem
​Student
​5. vara Ask Johannes Grande
​Grethe Bøgh Næss
​Medlem
​Vitenskapelig ansatt, FSH
​Line Dverseth Danielsen, FLU
​Monica Brinchmann
​Medlem
​Vitenskapelig ansatt, FBA
​Trygve Jakobsen Steiro, HHN
​Berit Rotmo

​Medlem
​Vitenskapelig ansatt, FSV
​Lars Garnvik, FSH
​​Kirsti Grøtan
​Medlem
​Studentinord
​Lena Jørgensen
Sekretærer: 
Karoline Wik
Janicke Toxen Flack

Arbeidsutvalg

LMU har et eget arbeidsutvalg med ansvar å forbedrede og følge opp saker i utvalget. Saker som ønskes behandlet i LMU kan sendes medlemmene i arbeidsutvalget (AU).​

Arbeidsutvalget består av:
- Prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
- Studiedirektør Anne Ringen Pedersen
- Student Kornelia Seth
- Student Emma Martine Lund

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

SHoT er en landsomfattende spørreundersøkelse som kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig. 

Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, men det ble besluttet å gjennomføre en tilleggsundersøkelse i 2021 for å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært under koronapandemien. Ordinær undersøkelse ble gjennomført i 2022.​ 

SHoT 2022

Nasjonal rapport:

Rapport for Nord universitet:

Rapport for Nord universitet fordelt på studiested:SHoT 2021 - Tilleggsundersøkelse

Nasjonal rapport:
SHoT 2021 Hovedrapport

​Rapport for Nord universitet: 
SHoT 2021 Nord universitet

Rapport for Nord universitet fordelt på studiested: 
SHoT 2021 Nord Studentsamskipnad


SHoT 2018

Nasjonal rapport: 
SHoT 2018 Hovedrapport

Rapport for Nord universitet fordelt på studiested: 
SHoT 2018 Nord Studentsamskipnad


SHoT 2014

Nasjonal rapport: 
SHoT 2014 Hovedrapport

HiNTs oppfølging av rapporten: 
SHoT 2014 HiNT Fellestiltak
SHoT 2014 HiNT Handlingsplan

Møteinnkallinger og protokoller 2019

Innkallinger
​Protokoll
​Møteinnkalling 20.februar 2019
Protokoll 20.februar 2019
Møteinnkalling 28. mars 2019
​Protokoll 28. mars 2019
​Møteinnkalling 23. mai 2019
​Protokoll 23. mai 2019
​Møteinnkalling 5. september 2019
​Protokoll 5. september 2019
​Møteinnkalling 24. oktober 2019
​Protokoll 24. oktober 2019
​Møteinnkalling 5. desember 2019
​Protokoll 5. desember 2019​Møteplan 2023