Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).

​​Læringsmiljøutvalget (LMU) ​ved Nord universitet består i 2017 av 10 faste medlemmer, fem fra studentene, tre fra ansatte, en fra Nord studentsamskipnad i tillegg til prorektor for utdanning. Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant oppnevnt.

Ansatte representanter oppnevnes av rektor for to år. Studentrepresentanter velges av studentorganisasjonene ved Nord universitet.

​LMU kan ha observatører fra bibliotek, tilretteleggingsansvarlige, studiestedsledere og internasjonalt kontor. Utover dette kan observatører kalles inn etter behov. Alle observatører har tale og forslagsrett.

Møteplan 2017
​20. januar, postmøte
10. mars, Steinkjer
4. april, Skype
30. mai, Nesna
5. september, Stjørdal
24. oktober, Skype
5. desember, Bodø

Mandat

Læringsmiljøutvalgets mandat kan lastes ned her: Mandat for Læringsmiljøutvalget.pdf

sammensetning

LMU ved Nord består av 10 fastemedlemmer, hvorav fem representanter fra studentene, fire fra ansatte og en fra Nord studentsamskipnad. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter. Nestleder blir også valgt vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter, motsatt av LMU-leder. LMU inviterer ellers observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver.

Sammensetning fra høsten 2017:Personlig vara
Hanne Solheim Hansen (leder/prorektor utdanning)​Reid Hole
​Kevin Hovdahl Holmli (nestleder/studentmedlem)
​Rita Lundestad (universitetslektor FSH/medlem)Irene Løstegaard Olsen​
​Tomm Sandmoe (eiendomssjef/medlem)​Terje Giseth
​Odd Asbjørn Halseth (IKT-sjef/medlem)​Randi Stemland
​Kirsti Grøtan (studentrådgiver/medlem)​Ingvild Kirkhus
​Andrea Christina Nordvik Brunner (studentmedlem)​Karoline Wik
​Mali Liberg Hønnås (studentmedlem)Kim Nilssen
​Jan Georg Gulstad(studentmedlem)​Assad Munir
​Kine Lyngås (studentmedlem)​Victoria Adelain Brattbakk
 
Sekretæriat:
Katrine Bruvold, sekretær
Thorbjørn Aakre, bisekretær