LMU-seminar 12. september 2018

På læringsmiljøseminaret 12. september kommer velferdsdirektør i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT) og deltaker i styringsgruppa til SHoT, Espen Munkvik, til Bodø for å presentere SHoT- resultatene til Nord universitet.

Om seminaret

I løpet av vårsemesteret 2018 er det gjennomført en spørreundersøkelse om studentenes helse og trivsel (SHoT-undersøkelsen). Undersøkelsen er nasjonal og ble utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO, og Sammen. SHoT 2018 vil gi viktig innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan forbedres.

SHoT-undersøkelsen 2018 har kartlagt studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Formålet er å oppnå kunnskap om hvordan ulike faktorer påvirker studiesituasjonen og studentenes hverdag for øvrig.

I etterkant av presentasjonen vil det åpnes for spørsmål, og det legges opp til gruppevise diskusjoner om hvordan funnene fra undersøkelsen kan brukes for å skape en bedre studiehverdag.

Seminaret vil vare ca. 3 timer inkludert lunsj

Program

Auditorium A8
11:15 Velkommen ved rektor Bjørn Olsen
11:30 Presentasjon av SHoT-resultatene til Nord universitet ved Espen Munkvik
12:30 Lunsj
13:00 Spørsmål og diskusjon
13:45 Oppsummering