Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).

​​​​Læringsmiljøutvalget (LMU) ​ved Nord universitet består i 2019/2020 av 10 faste medlemmer, fem fra studentene, tre fra ansatte, en fra Nord studentsamskipnad i tillegg til prorektor for utdanning. Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant oppnevnt.

Ansatte representanter oppnevnes av rektor for to år. Studentrepresentanter velges av studentorganisasjonene ved Nord universitet.

​LMU kan ha observatører fra bibliotek, tilretteleggingsansvarlige, studiestedsledere og internasjonalt kontor. Utover dette kan observatører kalles inn etter behov. Alle observatører har tale og forslagsrett.

Mandat og handlingsplan

Sammensetning

LMU ved Nord består av 10 fastemedlemmer, hvorav fem representanter fra studentene, fire fra ansatte og en fra Nord studentsamskipnad. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter. Nestleder blir også valgt vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter, motsatt av LMU-leder. LMU inviterer ellers observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver.

Navn Rolle Notat
Levi Gårseth-NesbakkLederProrektor Utdanning og studie
Ida Marie PersenNestlederStudent
Lars GlomsvollMedlemStudent
Tord ApalvikMedlemStudent
Kim Karim NilssenMedlemStudent
Kirsti GrøtanMedlemStudent i Nord
Amanda Sofie TunsbergMedlemStudent
Rita LundestadMedlemVitenskapelig ansatte
Tomm Erik Svennebø SandmoeMedlemEiendomssjef/medlem
Odd Asbjørn HalsethMedlemIKT-sjef/medlem
Lars Røed HansenMøtesekretær

​Renate Nyborg Eikrem
​Møtesekretær

Irene Løstegaard OlsenVaramedlemVitenskapelig ansatte
Ingvild KirkhusVaramedlemStudent i Nord. Vara
Brigita DullumVaramedlemStudent, 1. vara
Eugen Sebastian Hovden HaushVaramedlem
Student, 2. vara
Hanne SeljesæterObservatørStudentombud
Jorun Fallin
ObservatørBibliotek

Arbeidsutvalg

LMU har et eget arbeidsutvalg med ansvar å forbedrede og følge opp saker i utvalget. Saker som ønskes behandlet i LMU kan sendes medlemmene i arbeidsutvalget (AU).

Arbeidsutvalget består av:
Renate Nyborg Eikrem (sekretær)

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

SHoT er Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse, og trivsel. Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2018, hvor også Nord universitet deltok. Resultatene fra SHoT- undersøkelsen ligger til grunn for LMU sin handlingsplan og det ble iverksatt ulike tiltaksplaner på de ulike studiestedene. 

Rapporten fra SHoT 2014 kan lastes ned her: shot_2014_rapport.pdf
Informasjon om SHoT-undersøkelsen i 2018 finner du her: SHoT 2018

Møteinnkallinger og protokoller 2020

Møteinnkallinger og protokoller 2019

Innkallinger
​Protokoll
​Møteinnkalling 20.februar 2019
Protokoll 20.februar 2019
Møteinnkalling 28. mars 2019
​Protokoll 28. mars 2019
​Møteinnkalling 23. mai 2019
​Protokoll 23. mai 2019
​Møteinnkalling 5. september 2019
​Protokoll 5. september 2019
​Møteinnkalling 24. oktober 2019
​Protokoll 24. oktober 2019
​Møteinnkalling 5. desember 2019
​Protokoll 5. desember 2019Møteplan 2020

  • 19. februar  - Skype
   Pedagogisk læringsmiljø

  • 22. april - Skype
   Digitalt læringsmiljø
   Møteinnkalling

  • 4. juni - Bodø
   Fysisk læringsmiljø

  • 10. september - Stjørdal
   LMU-seminar for utvalget

  • 21. oktober - Skype
   Psykososialt læringsmiljø

  • 10. desember - Skype
   Organisatorisk læringsmiljø

Møteplan 2019