Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).

​​Læringsmiljøutvalget (LMU) ​ved Nord universitet består i 2018/2019 av 10 faste medlemmer, fem fra studentene, tre fra ansatte, en fra Nord studentsamskipnad i tillegg til prorektor for utdanning. Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant oppnevnt.

Ansatte representanter oppnevnes av rektor for to år. Studentrepresentanter velges av studentorganisasjonene ved Nord universitet.

​LMU kan ha observatører fra bibliotek, tilretteleggingsansvarlige, studiestedsledere og internasjonalt kontor. Utover dette kan observatører kalles inn etter behov. Alle observatører har tale og forslagsrett.

Møteplan 2019
​20. februar, skype
28. mars, Mo i Rana
23. mai, skype
5. september, skype
24. oktober, Stjørdal
5. desember, skype

Mandat

Læringsmiljøutvalgets mandat kan lastes ned her: Mandat for Læringsmiljøutvalget.pdf

Sammensetning

LMU ved Nord består av 10 fastemedlemmer, hvorav fem representanter fra studentene, fire fra ansatte og en fra Nord studentsamskipnad. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter. Nestleder blir også valgt vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter, motsatt av LMU-leder. LMU inviterer ellers observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver.

NavnRolleNotat
Levi Gårseth-NesbakkLederProrektor undervisning
Ida Marie PersenNestlederStudent
Lars GlomsvollMedlemStudent
Tord ApalvikMedlemStudent
Kim Karim NilssenMedlemStudent
Kirsti GrøtanMedlemStudent i Nord
Amanda Sofie TunsbergMedlemStudent
Rita LundestadMedlemVitenskapelig ansatte
Tomm Erik Svennebø SandmoeMedlemEiendomssjef/medlem
Odd Asbjørn HalsethMedlemIKT-sjef/medlem
Lars Røed HansenMøtesekretær


Reid HoleVaramedlemProrektor forskning
Irene Løstegaard OlsenVaramedlemVitenskapelig ansatte
Ingvild KirkhusVaramedlemStudent i Nord. Vara
Brigita DullumVaramedlemStudent, 2. vara
Eugen Sebastian Hovden HaushVaramedlemStudent, 3. vara
Jan Georg GulstadMedlemStudent, 1. vara
Hanne SeljesæterObservatørStudentombud
Berit EliassenObservatørBibliotek

Arbeidsutvalg

LMU har et eget arbeidsutvalg med ansvar å forbedrede og følge opp saker i utvalget.
Saker som ønskes behandlet i LMU kan sendes medlemmene i arbeidsutvalget (AU).

Arbeidsutvalget består av:
Lars Røed Hansen (sekretær)

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

SHoT er Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse, og trivsel. Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold.Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2014 av de tidligere institusjonene var det kun HiNT som deltok. Resultatene medførte at det ble utarbeidet en egen handlingsplan ved HiNT.

Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her: shot_2014_rapport.pdf
Det blir gjennomført en ny nasjonal SHoT-undersøkelse i 2018 hvor også Nord universitet deltar: SHoT 2018


LMU-seminar 12. september

Handlingsplan

Handlingsplanen for læringsmiljøet ved Nord universitet ble vedtatt av læringsmiljøutvalget den 4. april 2017 og revidert den 20. februar 2019:
Handlingsplan for læringsmiljøet ved Nord universitet (oppdatert februar 2019).pdf