Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk, tilrettelagt, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).

​​​​​​​​​​​​​​​Læringsmiljøutvalget (LMU) ​ved Nord universitet består av 10 faste medlemmer, fem fra studentene, tre fra ansatte, en fra Nord studentsamskipnad i tillegg til prorektor for utdanning. Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant oppnevnt.

Ansatte representanter oppnevnes av rektor for to år. Studentrepresentanter velges av studentorganisasjonene ved Nord universitet.

​LMU kan ha observatører fra bibliotek, tilretteleggingsansvarlige, studiestedsledere og internasjonalt kontor. Utover dette kan observatører kalles inn etter behov. Alle observatører har tale og forslagsrett.

Sammensetning

LMU ved Nord består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene, fire fra ansatte og en fra Nord studentsamskipnad.

LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter. ​Nestleder blir også valgt vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter, motsatt av LMU-leder. 

LMU inviterer ellers observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver.

Navn Rolle Notat
Levi Gårseth-Nesbakk
LederProrektor for utdanning
Gabriel Nygård Brunvoll
NestlederStudent
Markus André Sjaavag
MedlemStudent
Linn Marita Aglen Strandli
MedlemStudent
Per Sverre Singstad
MedlemStudent
Pernille Solberg Fredriksen 
MedlemStudent
Rita Lundestad
MedlemVitenskapelig ansatt
Tomm Sandmoe
MedlemEiendsomssjef
Odd Asbjørn Halseth
MedlemIKT-sjef
Kirsti Grøtan
MedlemStudentinord
Mariell Opdal Jørstad
Sekretær
​Rådgiver
​Karoline Amundsen Wik
​Sekretær
​Rådgiver

Anne Ringen Pedersen
Observatør
Studiedirektør
Margrethe Solli Mørkved
Observatør
Ass. studiedirektør
Jorun Fallin
Observatør
Bibliotek
Hanne Seljesæter
Observatør
Studentombud

Ketil Eiane
Varamedlem
Prorektor
Are Severin Ingulfsvann
Varamedlem
Vitenskapelig ansatt​
​Tom Roar Henriksen
​Varamedlem
​Eiendomssjef
​Randi Stemland
​Varamedlem
​IKT-sjef
Bente Pettersen​
Varamedlem
​Studentinord
​Adrian Kirkeby Reftun
​Varamedlem
​Student, 1. vara
​Silje Simble Wennevik
​Varamedlem
​Student, 2. vara
​Håvard Dragland
​Varamedlem
​Student, 3. vara
​​Berit Eliassen
​Varamedlem
​Bibliotek

Arbeidsutvalg

LMU har et eget arbeidsutvalg med ansvar å forbedrede og følge opp saker i utvalget. Saker som ønskes behandlet i LMU kan sendes medlemmene i arbeidsutvalget (AU).

Arbeidsutvalget består av:
Prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
Studiedirektør Anne Ringen Pedersen
Student Gabriel Nygård Brunvoll
Student Linn Marita Aglen Strandli

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

SHoT er en landsomfattende spørreundersøkelse som kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig. 

Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, men det ble besluttet å gjennomføre en tilleggsundersøkelse i 2021 for å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært under koronapandemien. Neste gang ordinær undersøkelse skal gjennomføres er i 2022. 

SHoT 2021 - Tilleggsundersøkelse

Nasjonal rapport:SHoT 2021 Hovedrapport

​Rapport for Nord universitet: SHoT 2021 Nord universitet

Rapport for Nord universitet fordelt på studiested: SHoT 2021 Nord Studentsamskipnad


SHoT 2018

Nasjonal rapport: SHoT 2018 Hovedrapport

Rapport for Nord universitet fordelt på studiested: SHoT 2018 Nord Studentsamskipnad


SHoT 2014

Nasjonal rapport: SHoT 2014 Hovedrapport

HiNTs oppfølging av rapporten: 

SHoT 2014 HiNT Fellestiltak
SHoT 2014 HiNT Handlingsplan

Møteinnkallinger og protokoller 2019

Innkallinger
​Protokoll
​Møteinnkalling 20.februar 2019
Protokoll 20.februar 2019
Møteinnkalling 28. mars 2019
​Protokoll 28. mars 2019
​Møteinnkalling 23. mai 2019
​Protokoll 23. mai 2019
​Møteinnkalling 5. september 2019
​Protokoll 5. september 2019
​Møteinnkalling 24. oktober 2019
​Protokoll 24. oktober 2019
​Møteinnkalling 5. desember 2019
​Protokoll 5. desember 2019Møteplan 2021

Møteplan 2020

  • 19. februar - Skype
   Pedagogisk læringsmiljø

  • 22. april - Skype
   Digitalt læringsmiljø
   Møteinnkalling

  • 4. juni - Bodø
   Fysisk læringsmiljø

  • 10. september - Stjørdal
   LMU-seminar for utvalget

  • 21. oktober - Skype
   Psykososialt læringsmiljø

  • 14. desember - Teams
   Organisatorisk læringsmiljø
   Klikk her for å delta på møtet​

Møteplan 2019