Likestillings-, mangfolds- og inkluderingsutvalget

Likestillings-, mangfolds- og inkluderingsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår likestilling, mangfold og inkludering.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mandat​

Formål
​​​

Likestillings-, mangfolds- og inkluder​ingsutvalget oppnevnes av rektor og er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår likestilling, mangfold og inkludering. Utvalget skal være en ressurs for å fremme arbeidet med likestilling, mangfold og inkludering på en god og helhetlig måte i institusjonen.

Utvalgets formål er å fremme reell likestilling ved Nord universitet uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, livssyn, alder og seksuell orientering.


Funksjon og oppgaver

Utvalget
    • skal utarbeide handlingsplan for likestilling, mangfold og ​inkludering og se til at planen blir fulgt opp
    • skal avgi årsrapport til universitetets ledelse
    • kan be fakultetene om rapportering innenfor avgrensede områder
    • kan ta initiativ til seminarer, foredrag mv, og etter eget initiativ behandle og uttale seg i saker

​Sekretariat


HR-avdelingen er sekretariat for utvalget.


Godtgjøring for studentene

Studentrepresentantene mottar i henhold til timeliste møtegodtgjørelse for møtetid og forberedelse etter statens satser.

Studentene godtgjøres for hver time i møtet, og gis i tillegg 2 timers forberedelsestid etter gjeldende satser.​​

​​​

Medlemmer/sammensetning

Utvalget består av to representanter for de ansatte som er oppnevnt av de hovedtillitsvalgte, to representanter for arbeidsgiver oppnevnt av rektor, og to representanter f​or studentene, oppnevnt i årsmøtet til Studentorganisasjonen Nord. Representantene for de ansatte og arbeidsgiver har hver sin personlige vara, mens vara for studentrepresentantene er organisert i form av en prioritert liste med varamedlemmer.

Representantene for de ansatte og for arbeidsgiver har en funksjonstid på 4 år, mens st​udentrepresentan​tene har en funksjonstid på 2 år. Funksjonstiden er den samme for medlemmenes vara.​​​


Oversikt over medlemmene:

Navn​​
​Avdeling/fakultet

Funksjon
Tilhørighet
​Yan Zhao
​Professor, FSV
​Medlem
​Arbeidsgiver
​Ketil Eiane
Prorektor, ​Forskning og utvikling
​Medlem
​Arbeidsgiver
Guro Skjetne
​Seniorkonsulent, FSH
​Leder
​Ansatte
Elena Dybtsyna
​Førsteamanuensis, HHN
​Medlem
​Ansatte
​Emelie Johansen
​Student
​Medlem
​Studentene
​Erika Møller Wormdal
​Student
​Medlem
​Studentene


Oversikt over varamedlemmene:

Navn
​Avdeling/fakultet
​Personlig vara for
​Gøril Ursin
​Dekan, FSH
​Yan Zhao
​Levi Gårseth-Nesbakk
​Prorektor, Utdanning
​Ketil Eiane
​Torill Beate Risøy
​Seniorrådgiver, FLU
​Guro Skjetne
Kai-Martin Johnsen​
​Førstekonsulent, Utdanningsavdelingen
​Elena Dybtsyna
​Kjell-Rune​ Ingvaldsen
​Student
​Studentene
​Aleksander Nikita Urstein
​Student
​Studentene

HR-avdelingen er sekretariat. Kontaktper​​​son: Eirin Åsheim​.

​ ​

Møteplan 2022–2023


Møtedato
Uke
Møtestart
Møtested
​27. september 2022
​39
​09.00
​Teams
​10. november 2022​
​45
​09.00
​Teams
​09. februar 2023
​6
​09.00
​Teams
​13. april 2023
​15
​09.00
​Teams
​15. juni 2023
​24
​09.00
​Teams

 Utvalgssekretær