Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget bidrar til kvalitetssikring av forskningsregistrering, blant annet gjennom fortløpende behandling av tvilsspørsmål/tvister vedrørende klassifisering av publikasjoner som vitenskapelige, forfatteradresser eller andre spørsmål som kan være gjenstand for diskusjon.​​​

Publiseringsutvalget (PU) består av én representant fra hvert av de fem fakultetene, en observatør fra forskningsavdelingen og sekretær fra universitetsbiblioteket.

Sammensetning:
Thor-Erik Sandberg-Hanssen Handelshøgskolen
Hanne Thommesen Fakultet for samfunnsvitenskap 
Jon Anders Lindstrøm – Fakultet for lærer​utdanning og kunst- og kulturfag
Anne Kasén - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Jarle Tryti Nordeide – Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Christine Aasen – observatør, Avdeling for forskning og utvikling
Sekretær ​ Universitetsbiblioteket

PU har ingen fast møtekalender – innkalling, sakspapirer og protokoller ligger i arkiv.