Råd for samarbeid med arbeidsliv (RSA)

Norske universiteter og høgskoler ble fra 2011 pålagt å etablere Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Etableringen føyer seg inn i en bred nasjonal og internasjonal utvikling for å styrke utdanningsinstitusjonenes samfunnsrelevans. Samarbeidet skal bidra til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud.

​​​​Samarbeidspartnere

RSAene skal ha følgende representanter:

 • NHO (Nordland og Trøndelag)
 • LO (Nordland og Trøndelag)
 • Nordland og Trøndelag fylkeskommuner
 • Helseforetakene (Nord og Midt-Norge)
 • Fylkesmannen i Nordland og i Trøndelag
 • NAV (Nordland og Trøndelag)
 • Vertskommunene for Nord universitets sine studiesteder i Nordland og Trøndelag
 • Studentparlamentet,
 • Rektorat og dekanat ved Nord universitet

Mandat

Styret ved Nord universitet vedtok i sak 10/18 den 5.2.2018 at RSA Nordland og RSA Trøndelag skal ha følgende mandat:

 • Rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Nordland og Trøndelag skal styrke Nord universitet sitt samarbeid med arbeidslivet i utviklingen av universitets studieportefølje.

  Rådene skal bidra til at utviklingen av universitetets studieprogram og tilbud innenfor etter- og videreutdanning (EVU) er tilpasset samfunnets og arbeidslivets behov.

  • RSA skal være en arena for informasjonsutveksling mellom partnerne
  • RSA skal gi rådgivende anbefalinger til ledelsen ved Nord universitet
  • RSA skal gi rådgivende anbefalinger til de regionale kompetanseplanene som fylkeskommunene har ansvar for
  • RSA skal være en arena som bidrar til studieporteføljens relevans, og drøfting av EVU-tilbud
 • Rådene skal utarbeide årlige planer for det enkelte råds virksomhet.

Møteplan

​Møter: ​Tema:
​Bidragsytere:
​2020 Høst
Havbruk og landbruk Evaluering av RSA
2020 Vår
​Innovasjon og entreprenørskap
​2019 Høst
​Skole og velferd
NAV, KS​
​2019 Vår​Studiestedsstruktur
​2018 Høst
Helse
​Helseforetak, KS