Skikkethetsnemnda

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. For mer informasjon se forskrift.

​​​​​Skikkethetsnemnd Nord universitet

Funksjon ​Medlem
​LederGøril Ursin, FSH
​​Studieleder​Gisle Pettersen, FLU
FaglærerGuro Wisth Øydgard, FSV
​Faglærer​​Trond Hanssen, HHN
Studenter
​Håvard Dragland og Lilje Enoksen​
​Representanter fra praksisfeltet
Nora Frydendal Hoem (Nordlandssykehuset) og Torkjel Øyen (Levanger kommune)
​Ekstern jurist
​Margrete Torseter, Politihøgskolen
​​Sekretær/kontaktperson​ 
​Theresa Abrahamsen Hvalby
Karin Anette Indbryn er oppnevnt som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning


​​