Skikkethetsnemnda

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell.

​​En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. For mer informasjon, se forskrift.

​​​​​​​Skikkethetsnemnd Nord universitet

Funksjon ​Medlem
​LederGøril Ursin, FSH
​​Studieleder​
Elin Børve, FLU
FaglærerGuro Wisth Øydgard, FSV
​Faglærer​​Trond Hanssen, HHN
Studenter
​Jordy Lokhorst og Lisa Sofie Pleym
​Representanter fra praksisfeltet
Britt-Eva Hansen (Nordlandssykehuset) og Torkjel Øyen (Levanger kommune)
​Ekstern jurist
​Margrete Torseter, Politihøgskolen
​​Sekretær/kontaktperson​ 
​Theresa Abrahamsen Hvalby
Karin Anette Indbryn og Janicke Toxen Flack er oppnevnt som institusjonsansvarlige for skikkethetsvurdering.

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning