Utdanningsutvalget

Studiekvalitetsutvalget
Utdanningsutvalget er et rådgivende og utøvende organ for universitetsstyret i saker som gjelder studier og utdanning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Utdanningsutvalget ved Nord universitet består av 11 medlemmer og ledes av Prorektor utdanning. Alle medlemmer skal oppnevnes med personlig vara. Det skal velges en nestleder blant ansatterepresentantene.

Ansatte (5 stk) er representert ved Prodekan utdanning for hvert fakultet.

Studentene (5 stk) er valgt av Studentparlamentet ved Nord universitet. Studentlederne kan stille som observatører dersom de ikke er utvalgsmedlemmer.

Observatører er studiedirektør, representanter for universitetsbiblioteket, enhet for internasjonalisering, SFU Engage (Centre for Engaged Education through Entrepreneurship), SFU Excited (Centre for Excellent IT Education), leder for universitetspedagogisk nettverk samt sekretærer for de fakultære utdanningsutvalg.

Mandat

 • Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en god og helhetlig måte i institusjonen.

 • Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.

 • Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.

 • Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.

 • Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den oversendes til universitetsstyret ("Studiekvalitetsrapporten").​​

 • Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.

Sammensetning


Navn Rolle Representerer Vara
Levi Gårseth-Nesbakk
UtvalgslederRektorat
 
Ingjerd Gåre Kymre
MedlemFakultet for sykepleie- og helsevitenskap
Siv Grav
Vegar Sellæg
MedlemFakultet for lærerutdanningJon Anders Lindstrøm
Anne Wally Falch Ryan 
MedlemFakultet for samfunnsvitenskapElisabet Ljunggren
Marit Bjørnevik
Medlem
/Nestleder
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Astrid Helland
June Borge Doornich
Medlem
HandelshøgskolenVivi Marie Lademo Storsletten

Nora Moldjord Sørli

Medlem
Studentorganisasjonen Nord
Amalie Moen Eidet

Håvard Dragland

MedlemStudentorganisasjonen Nord
Yun Victoria Imislund

Ellen Høvstad Vågen

MedlemStudentorganisasjonen Nord
Marie Adele Vedal

Per Sverre Remen Singstad

MedlemStudentorganisasjonen Nord
 Lisa Sofie Pleym-Olsen

Amund Stenland

Medlem
Studentorganisasjonen Nord
 Haldor Medby

​Monica Brobak

​Observatør
​Enhet for Internasjonalisering
​Anders Moe
​Observatør
​Universitetsbiblioteket

​Elisabeth Utz Savstad

​Observatør
​Sekretær for lokalt studiekvalitetsutvalg, FLU
​Marlene Falch Bjørnbakk
​Observatør
​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg, FSH
​Stein Roar Kristiansen
​Observatør
​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg, FSV

​Ellen Sirnes

​Observatør
​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg, HHS
​Mats Pedersen

Observatør​​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg, FBA
​Hanne Seljesæter
​Observatør
​Studentombud

-
​Observatør
​Universitetspedagogisk nettverk
​Maiken Nilsen Stensaker
​Observatør
​SFU Engage
​​Line Kolås
​Observatør
​SFU Excited
​Anne Ringen Pedersen
​Observatør
​Studiedirektør
​​

Sekretær:

 • Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær)
 • Anne-Lovise Reiche (bisekretær)

Handlingsplan og årshjul

Handlingsplanen gjelder for 4 år, perioden 2019-2022, og har tilhørende tiltaksplan. Årshjulet er tilpasset handlingsplanen.

Utdanningsutvalgets handlingsplan 2019-2022
Utdanningsutvalgets årshjul 2021​

Møteplan 2023

 • 16. februar - 10.00-15.00, Teams
 • 28. mars - 10.00-15.00, Teams
 • 11. mai - 10.00-15.00, Teams
 • 20. juni - 10.00-15.00, Teams
 • 14. september - 11.00-16.00, rom Steinvikholmen, Stjørdal​​
 • 31. oktober - 10.00-15.00, Teams
 • 23. november - 10.00-15.00, Teams
 • 12. desember - 10.00-15.00, Teams​