Utdanningsutvalget

Studiekvalitetsutvalget
Utdanningsutvalget er et rådgivende og utøvende organ for universitetsstyret i saker som gjelder studier og utdanning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Utdanningsutvalget ved Nord universitet består av 11 medlemmer og ledes av Prorektor utdanning. Alle medlemmer skal oppnevnes med personlig vara. Det skal velges en nestleder blant ansatterepresentantene.

Ansatte (5 stk) er representert ved Prodekan utdanning for hvert fakultet.

Studentene (5 stk) er valgt av Studentparlamentet ved Nord universitet. Studentlederne kan stille som observatører dersom de ikke er utvalgsmedlemmer.

Observatører er Studiedirektør, representanter for universitetsbiblioteket, enhet for internasjonalisering, SFU Engage (Centre for Engaged Education through Entrepreneurship), SFU Excited (Centre for Excellent IT Education), leder for universitetspedagogisk nettverk samt sekretærer for de fakultære utdanningsutvalg.

Mandat

 • Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en god og helhetlig måte i institusjonen.

 • Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.

 • Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.

 • Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.

 • Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den oversendes til universitetsstyret ("Studiekvalitetsrapporten").​​

 • Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.

Sammensetning


Navn Rolle Representerer Vara
Levi Gårseth-Nesbakk
UtvalgslederRektorat
 
Ingjerd Gåre Kymre
MedlemFakultet for sykepleie- og helsevitenskap
Siv Grav
Vegar Sellæg Brenne
MedlemFakultet for lærerutdanningJon Anders Lindstrøm
Anne Wally Falch Ryan 
MedlemFakultet for samfunnsvitenskapElisabet Ljunggren
Marit Bjørnevik
Medlem
/Nestleder
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Astrid Helland
June Borge Doornich
Medlem
HandelshøgskolenFrode Soelberg

Gabriel Brunvoll
brunvooll@hotmail.com

Medlem
Studentorganisasjonen Nord
Nadia Hammouchi

Lars Glomsvoll
larsglomsvoll@hotmail.com  

MedlemStudentorganisasjonen Nord
Trude Marielle Gjelsten

Tord Apalvik
tapalvik@gmail.com

MedlemStudentorganisasjonen Nord
Lisa Thielemann

Pernille Solberg Fredriksen
pernille.s.fredriksen@student.nord.no​

MedlemStudentorganisasjonen Nord
 Sivert Hagane

Markus Andre Sjaavaag
markus.a.sjaavaag@student.nord.no​

Medlem
Studentparlamentet ved Nord universitet 

​Monica Brobak

​Observatør
​Enhet for Internasjonalisering
​Anders Moe

​Observatør
​Universitetsbiblioteket


​Anna Elisabeth Kristoffersen

​Observatør
​Sekretær for lokalt studiekvalitetsutvalg, FLU
​Isabell Kibsgaard

​Observatør
​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg, FSH
​Stein Roar Kristiansen

​Observatør
​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg, FSV
​Ellen Sirnes

​Observatør
​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg, HHS
​Trine Åsheim Bernhardsen

Observatør​​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg, FBA
​Hanne Seljesæter
​Observatør
​Studentombud

-
​Observatør
​Universitetspedagogisk nettverk
​Maiken Nilsen Stensaker
​Observatør
​SFU Engage
​​Line Kolås
​Observatør
​SFU Exited

​Anne Ringen Pedersen
​Observatør
​Studiedirektør
​​

Sekretær:

 • Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær)
 • Anne-Lovise Reiche (bisekretær)

Handlingsplan og årshjul

Handlingsplanen gjelder for 4 år, perioden 2019-2022, og har tilhørende tiltaksplan. Årshjulet er tilpasset handlingsplanen.

Utdanningsutvalgets handlingsplan 2019-2022
Utdanningsutvalgets årshjul 2021


Møteplan 2022

 • Mandag 07. februar – kl. 10.00-15.00, Teams
 • Mandag 21. mars – kl. 10.00-15.00, Teams
 • Torsdag 12. mai – kl. 10.00-15.00, Teams
 • Fredag 17. juni – kl. 10.00-15.00, Teams
 • Mandag 10. oktober – kl. 11.00-16.00, Fysisk møte
 • Onsdag 23. november – kl. 10.00-15.00, Teams
 • Onsdag 14. desember – kl. 10.00-15.00, Teams