Utdanningsutvalget

Studiekvalitetsutvalget
Utdanningsutvalget er et rådgivende og utøvende organ for universitetsstyret i saker som gjelder studier og utdanning.

​​​​​Utdanningsutvalget ved Nord universitet består av 11 medlemmer og ledes av Prorektor utdanning. Alle medlemmer skal oppnevnes med personlig vara. Det skal velges en nestleder blant ansatterepresentantene.

Ansatte (5 stk) er representert ved Prodekan utdanning for hvert fakultet.

Studentene (5 stk) er valgt av Studentparlamentet ved Nord universitet. Studentlederne kan stille som observatører dersom de ikke er utvalgsmedlemmer.

Observatører er Studiedirektør, representanter for universitetsbiblioteket, enhet for internasjonalisering, SFU Engage (Centre for Engaged Education through Entrepreneurship), SFU Excited (Centre for Excellent IT Education), leder for universitetspedagogisk nettverk samt sekretærer for de fakultære utdanningsutvalg.

Mandat

 • Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en god og helhetlig måte i institusjonen.

 • Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.

 • Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.

 • Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.

 • Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den oversendes til universitetsstyret ("Studiekvalitetsrapporten").​​

 • Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.

Sammensetning


Navn Rolle Representerer Vara
Levi Gårseth-Nesbakk
UtvalgslederRektorat
 
Ingjerd Gåre Kymre
MedlemFakultet for sykepleie- og helsevitenskap
Siv Grav
Vegar Sellæg Brenne
MedlemFakultet for lærerutdanningJon Anders Lindstrøm
Robert Bye
MedlemFakultet for samfunnsvitenskapHanne Thommesen
Marit Bjørnevik
Medlem
/Nestleder
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Astrid Helland
June Borge Doornich
Medlem
HandelshøgskolenFrode Soelberg

Gabriel Brunvoll
brunvooll@hotmail.com

Medlem
Studentorganisasjonen Nord
Nadia Hammouchi

Lars Glomsvoll
larsglomsvoll@hotmail.com  

MedlemStudentorganisasjonen Nord
Trude Marielle Gjelsten

Tord Apalvik
tapalvik@gmail.com

MedlemStudentorganisasjonen Nord
Lisa Thielemann

Pernille Solberg Fredriksen
pernille.s.fredriksen@student.nord.no​

Medlemstudentorganisasjonen Nord
 Sivert Hagane

Sondre Reinsnos
sondrerein_29@hotmail.com

Medlem
Studentparlamentet ved Nord universitetSondre Berge 

​Monica Brobak

​Observatør
​Enhet for Internasjonalisering
​Anders Moe

​Observatør
​Universitetsbiblioteket


​Anna Elisabeth Kristoffersen

​Observatør
​Sekretær for lokalt studiekvalitetsutvalg, FLU
​Isabell Kibsgaard

​Observatør
​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg, FSH
​Stein Roar Kristiansen

​Observatør
​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg, FSV
​Ellen Sirnes

​Observatør
​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg, HHS
​Trine Åsheim Bernhardsen

Observatør​​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg, FBA
​Hanne Seljesæter
​Observatør
​Studentombud

Elisabeth Suzen
​Observatør
​Universitetspedagogisk nettverk
​Gry Alsos
​Observatør
​SFU Engage
​​Line Kolås
​Observatør
​SFU Exited

​Jan-Atle Toska
​Observatør
​Studiedirektør
​​

Sekretær:

 • Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær)
 • Anne-Lovise Reiche (bisekretær)

Handlingsplan og årshjul

Handlingsplanen gjelder for 4 år og har tilhørende tiltaksplan. Årshjul for Utdanningsutvalgets arbeid i 2020 behandles på møtet 10.03.2020 og publiseres etter dette

Handlingsplan 2019-2022 for utdanningsutvalget med tiltaksplan - vedtatt 18-11-2019.pdf

Møteplan 2021

 • Tirsdag 09. februar – Teams
 • Onsdag 17. mars – Teams
 • Onsdag 28. april – Teams
 • Tirsdag 15. juni – Teams
 • Tirsdag 14. september – Teams
 • Mandag 25. oktober – Teams
 • Onsdag 17. november – Teams
 • Mandag 06. desember - Teams