Utdanningsutvalget

Studiekvalitetsutvalget
Utdanningsutvalget er et rådgivende og utøvende organ for universitetsstyret i saker som gjelder studier og utdanning.

Utdanningsutvalget ved Nord universitet består av 11 medlemmer og ledes av prorektor Utdanning og studie. Alle medlemmer skal oppnevnes med personlig vara. Det skal velges en nestleder blant ansatterepresentantene.

Ansatte (5 stk) er representert ved prodekan for hvert fakultet.

Studentene (5 stk) er valgt av studentorganisasjonene ved Nord universitet. Studentlederne kan stille som observatører dersom de ikke er utvalgsmedlemmer.

Observatører er studiesjef, representanter for universitetsbiblioteket og internasjonalt kontor, samt sekretærer for de fakultære studiekvalitetsutvalg.

Mandat

 • Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en god og helhetlig måte i institusjonen.
 • Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
 • Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
 • Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.
 • Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den oversendes til universitetsstyret ("Studiekvalitetsrapporten").​​
 • Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.

Sammensetning

Navn Rolle Representerer Vara
Leiv Gårseth-Nesbakk
UtvalgslederRektorat
 
Ingjerd Gåre KymreMedlemFakultet for sykepleie- og helsevitenskapRanveig Salater Rotmo
Geir Kristian Berg-Lennertzen
MedlemFakultet for lærerutdanningEgil Solli
Hugo NordsethMedlemFakultet for samfunnsvitenskapHanne Thommesen
Marit BjørnevikMedlemFakultet for biovitenskap og akvakulturAstrid Helland
June Borge Doornich
Medlem/ NestlederHandelshøgskolenFrode Soelberg

Andreas Kroknes

andreas_l_kroknes@hotmail.com

MedlemStudentparlamentet ved Nord universitet 

Annette Holmen Sjøset

anette.sjoset@gmail.com

MedlemStudentparlamentet ved Nord universitet 

Tord Apalvik

tapalvik@gmail.com

MedlemStudentparlamentet ved Nord universitet 

Oddbjørn Haugen

oddbir@icloud.com

oddbjorn.haugen@student.nord.no

MedlemStudentparlamentet ved Nord universitet 

Karl Kristian Kroken

k.kroken@icloud.com

karl.k.kroken@student.nord.no

MedlemStudentparlamentet ved Nord universitet 

Vara studentrepresentanter:

 1. vara: Gabriell Brunvoll
 2. vara: Lars Simones
 3. vare: Thorbjørn Berg Ilstad

Sekretær: Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær) - Anne-Lovise Reiche (bisekretær)

Møteplan 2019

 • 25. januar kl. 10.00-14.00 (Skype.møte)
 • 28. februar kl. 11.00 - 16.00 (Stjørdal)
 • 11. april kl. 11.00 - 16.00 (Bodø)
 • 05.juni kl. 12.00-16.00 (Skype-møte)