Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT)

KOLT er et utviklingsorientert støttemiljø som jobber for å styrke kvaliteten i utdanningene ved Nord universitet. Vi bistår og støtter institusjonens fagansatte og fagmiljøer med utvikling av undervisnings- og læringskvalitet i utdanningstilbud.

​​​​​​KOLT utvikler og bidrar i ulike tilbud om utdanningsfaglig og digitalpedagogisk kompetanseheving gjennom kurs og webinar til fagansatte. Vi tilbyr veiledning og rådgivning til fagansatte i planlegging og bruk av digitale verktøy i undervisning, støtte og hjelp til lyd- og videoproduksjon samt rådgivning i ulike utviklingsprosjekt.  I lys av den digitale tiden vi lever i, skal KOLT være med på å synliggjøre og videreformidle mangfoldet av pedagogiske muligheter som den digitale teknologien åpner opp for. Et gjennomtenkt og godt samspill mellom pedagogikk, teknologi og fag er vesentlig for å heve undervisningskvaliteten og styrke studentenes læring, og det er også kjernen i vårt arbeidsfelt. Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med oss på kolt@nord.no 

Ansatte og oppgaver

Randi Stemland

Kontorsjef

Jørgen Karlsen
LMS Canvas, video og emneevaluering

Bjørnar Johansen
Mediasite, video og streaming

LMS Canvas, video, veiledning digitale læringsressurser, prosjekt og utviklingsarbeid

LMS Canvas, digitale eksamen Inspera, video og streaming

Digitalpedagogikk, forskning og formidling

Formidling og kommunikasjon, veildning digitale læringsressurser, prosjekt og utviklingsarbeid

Digitalpedagogikk, prosjekt og utviklingsarbeid, UNIPED

Randi Etnan
Digital pedagogisk veiledning, FOU- og pedagogisk utviklingsarbeid, universell utforming.Sosiale medier

KOLT er lokalisert på studiestedene:

  • Bodø
  • Levanger
  • Stjørdal