Enhet for internasjonalisering


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Les mer og avtal time

Utveksling gjennom Erasmus +

 • Informasjon om utveksling for studenter (s​tudie og praksis)
 • Praktisk støtte til utreisende Erasmus+ studenter
 • Råd og veiledning i forbindelse med opprettelse av Erasmus+ avtaler.

Spørsmål om f.eks:

 • Søknad
 • Erasmus avtaler og stipend
 • Lånekassen
 • Visum for utreisende
Les mer om Erasmus+ her: 
Erasmus+


Ansvarlig:
​​

Ansattmobilitet

Erasmus+ ansattmobilitet

 • Vilkår/søknadsprosess
 • Stipend for faglig vitenskapelig ansatte og teknisk administrativt ansatte
 • Saksbehandling​
Du finner mer informasjon om ansattmobilitet gjennom Erasmus+ på iNord. 

Ansvarlig: 
​​
North2north (University of the Artic) ansattmobilitet

 • Vilkår og søknadsprosess
 • Stipend
 • Saksbehandling
Ansvarlig: 
​​​

Utveksling og praksis utenfor EU

 • Praktisk støtte til utreisende​ studenter (studier og praksis)
 • Avtalearbeid utenfor EU

Spørsmål om f.eks:

 • Søknad
 • Stipender (north2north)
 • Lånekassen
 • Visum for utreisende

Opptak, ​inform​asjon ​og oppfølging av internasjonale studenter

 • Opptak og mottak av internasjonale semesterstudenter (exchange) fra partnerinstitusjoner
 • Mottak av internasjonale gradstudenter 
 • Veiledning rundt praktiske forhold​​​​​​​​​​​

​Ansatte på enheten

Om Enhet for internasjonalisering

 • Enhetens ansatte jobber med praktisk veiledning og tilrettelegging av innkommende og utreisende studentmobilitet, og ansattmobilitet. 
 • Enhet for Internasjonalisering er en administrativ enhet under utdannings​avdelingen.
 • Administrativt støtte innenfor utveksling
 • Enheten gir praktisk råd til innkommende studenter om hvordan de skal søke til Nord universitet.
 • ​Enheten gir råd til utreisende studenter om muligheter for opphold i utlandet under studiet.
 • Enhet for Internasjonalisering gir administrativ støtte i saker innenfor internasjonalisering av utdanning.
 • Råd og veiledning er utviklet i samarbeid med fakultetene. Fakultetene veileder om hvordan studentens opphold kan tilpasses i utdanningsplanen.

Oppgaver

 • Opptaksprosesser internt, ekstern søknadsprosess til vertsinstitusjon, informasjon og om den enkelte samarbeidsavtale.
 • Informasjon om mulighet for stipender, koordinering av mottak av nye internasjonale studenter til studiestedene, kontakt med offentlig etater og internasjonale samarbeidsinstitusjoner.
 • Enheten administrerer universitetets samarbeidsavtaler, og forvalter blant annet Erasmus+ europeisk og global mobilitetsprogram for student- og ansattmobilitet, på vegne av universitetet.

Internasjonalisering

En stor del av reisevirksomheten består i å opprettholde nasjonale og internasjonale relasjoner på vegne av universitetet. Enhetens ansatte er sekretær i Internasjonalt utvalg, og er observatør i Utdanningsutvalget.


​Besøksadresse og kontakt

Avtal gjerne time for å snakke med oss. Velg ett av temaområdene for å lese mer og avtal time. 


Studiested Bodø

Ved hovedinngangen. 

Gjennom glassdøren v​ed informasjonsskranken. 


Studiested Levanger

Paviljong 3, 2.etasje


Åpningstider​
Besøk og telefon: 

mandag, tirsdag og torsdag, ​10.00‒14.00. 

Telefon: +47 75 51 78 70​


​For generelle spørsmål:

E-post utveksling: exchang​estudent@nord.no

E-post innveksling:  international@nord.no​​
På Facebook: Utveksling fra Nord