Enhet for internasjonalisering

Enhetens ansatte jobber med praktisk veiledning og tilrettelegging av innkommende og utreisende studentmobilitet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Les mer og avtal time

Erasmus // Erasmus + // Ansattstipend

  • Informasjon om utveksling (studie og praksis)
  • Erasmus+
  • Ansattstipend
  • Råd og veiledning i forbindelse med opprettelse av Erasmus+-avtaler.
Ansvarlig: Mari Anna Brønseth Friedrich

Avtaler, praksis og studier utenfor Erasmus+

  • Administrasjon av utreisende studenter på avtalenivå
  • Bilateralt utenfor Erasmus+
  • Praksis og studier utenfor Erasmus+
  • Koordinering av besøk fra eksisterende/potensielle partneruniversitet utenfor Erasmus+.
Ansvarlig: Kai-Martin Johnsen

Barents+ // RussUt // North2North

Ansvarlig: Kai-Martin Johnsen

Praktiske forhold utreisende

Spørsmål om f.eks:

  • lånekassen
  • visum for utreisende
Ansvarlig: Kai-Martin Johnsen

Opptak og mottak av innreisende studenter fra partnerinstitusjoner

Ansvarlig: Mari Anna Brønseth Friedrich

>> Avtal time​​​

Informasjon til internasjonale gradsstudenter før adkomst

Ansvarlig: Mari Anna Brønseth Friedrich

"Students at risk"

Ansvarlig: Tonje Kristine Berg

>> Avtal time​​​​​​

Koordinering av opptak av innreisende studenter fra samarbeidsinstitusjoner (studier og praksis):

Ansvarlig: Mari Anna Brønseth Friedrich

​Koordinering av mottak og informasjon til internasjonale studenter:

Ansvarlig: Tonje Kristine Berg

>> Avtal time​​​

Ansatte i EFI

​​​

​​​​​Om Enhet for internasjonalisering (EfI)

Enhet for Internasjonalisering er en administrativ enhet under studieavdelingen. Enhetens ansatte jobber med praktisk veiledning og tilrettelegging av innkommende og utreisende studentmobilitet. Enheten veileder ut fra fakultetenes tilrettelegging av internasjonalisering i studieprogrammene, og Nord universitets overordnede internasjonaliseringsstrategi. 

Administrativt støtte innenfor utveksling

Enhet for Internasjonalisering gir administrativ støtte i saker innenfor internasjonalisering av utdanning. Enheten gir praktisk råd til innkommende studenter om hvordan de skal søke til Nord universitet. Enheten gir råd til utreisende studenter om muligheter for opphold i utlandet under studiet. Råd og veiledning er utviklet i samarbeid med fakultetene. Fakultetene veileder om hvordan studentens opphold kan tilpasses i utdanningsplanen.

Oppgaver

Opptaksprosesser internt, ekstern søknadsprosess til vertsinstitusjon, informasjon om den enkelte samarbeidsavtale, informasjon om mulighet for stipender, koordinering av mottak av nye internasjonale studenter til studiestedene, kontakt med offentlig etater og internasjonale samarbeidsinstitusjoner.
Enheten administrerer universitetets samarbeidsavtaler, og forvalter blant annet Erasmus+ europeisk og global mobilitetsprogram for student- og ansattmobilitet, på vegne av universitetet.

Internasjonalisering

En stor del av reisevirksomheten består i å opprettholde nasjonale og internasjonale relasjoner på vegne av universitetet. Enhetens ansatte er sekretær i Internasjonalt utvalg, og er observatør i Utdanningsutvalget.


Leder, Enhet for

internasjonalisering

Besøksadresse og kontakt

Avtal gjerne time for å snakke med oss. Velg ett av temaområdene for å lese mer og avtal time.


Studiested Bodø

Ved hovedinngangen. Gjennom glassdøren ved informasjonsskranken. 


Åpningstider
Besøk og telefon: mandag - torsdag, 10.00‒14.00. 


For generelle spørsmål:

E-post: international@nord.no​​
Telefon: +47 75 51 78 70​
På Facebook: Utveksling fra Nord