Enhet for internasjonalisering

Enhet for Internasjonalisering er en administrativ enhet under studieavdelingen. Enhetens ansatte jobber med praktisk veiledning og tilrettelegging av innkommende og utreisende studentmobilitet. Enheten veileder ut fra fakultetenes tilrettelegging av internasjonalisering i studieprogrammene, og Nord universitets overordnede internasjonaliseringsstrategi.

Eramus // Erasmus + // Ansattstipend

  • Informasjon om utveksling (studie og praksis)
  • Eramus+
  • Ansattstipend
  • Råd og veiledning i forbindelse med opprettelse av Erasmus+-avtaler.

Avtaler, praksis og studier utenfor Erasmus+

  • Administrasjon av utreisende studenter på avtalenivå
  • Bilateralt utenfor Erasmus+
  • Praksis og studier utenfor Erasmus+
  • Koordinering av besøk fra eksisterende/potensielle partneruniversitet utenfor Erasmus+.

Barents+ // RussUt // North2North

Praktiske forhold utreisende

Spørsmål om f.eks:

  • lånekassen
  • visum for utreisende

Opptak og mottak av innreisende studenter fra partnerinstitusjoner

Informasjon til internasjonale gradsstudenter før adkomst

"Students at risk"

Om Enhet for internasjonalisering (EfI)

Administrativ støtte innenfor utveksling

Enhet for Internasjonalisering gir administrativ støtte i saker innenfor internasjonalisering av utdanning. Enheten gir praktisk råd til innkommende studenter om hvordan de skal søke til Nord universitet. Enheten gir råd til utreisende studenter om muligheter for opphold i utlandet under studiet. Råd og veiledning er utviklet i samarbeid med fakultetene. Fakultetene veileder om hvordan studentens opphold kan tilpasses i utdanningsplanen.

Oppgaver

Opptaksprosesser internt, ekstern søknadsprosess til vertsinstitusjon, informasjon om den enkelte samarbeidsavtale, informasjon om mulighet for stipender, koordinering av mottak av nye internasjonale studenter til studiestedene, kontakt med offentlig etater og internasjonale samarbeidsinstitusjoner.
Enheten administrerer universitetets samarbeidsavtaler, og forvalter blant annet Erasmus+ europeisk og global mobilitetsprogram for student- og ansattmobilitet, på vegne av universitetet.

Internasjonalisering

En stor del av reisevirksomheten består i å opprettholde nasjonale og internasjonale relasjoner på vegne av universitetet. Enhetens ansatte er sekretær i Internasjonalt utvalg, og er observatør i Utdanningsutvalget.


Kontakt oss

Enhet for internasjonaliering held til i Bodø, nærmere bestemt hovudbygningen, med inngang gjennom glasdøra til venstre for info-skranken. 
På Nesna kan du finne vår medarbeidar på kontor G2006.

Åpningstider
Åpningstidene for besøk og telefonspørsmål er 10.00‒14.00. Send oss gjerne ein e-post for spørsmål utanfor opningstid eller for å avtale eit møte. Vi vil svare deg så snart vi kan.

E-post:international@nord.no​​
Telefon: +47 75 51 78 70​
På Facebook: Utveksling fra Nord

Avtaler