Kurs og konferansestøtte

Nord universitet kan tilby flotte fasiliteter for møter, kurs og konferanser fra Stjørdal i sør til Stokmarknes i nord.

​​​​​Vi har alt fra møterom til store auditorier som tar inntil 300 personer. De fleste av våre rom er utstyrt med teknisk utstyr av høy kvalitet, og våre samarbeidspartnere på kantinene rundt om leverer meget god bevertning.

Ved alle typer arrangementer, fra små kurs til store konferanser, så er det en rekke praktiske ting som kan eller må være på plass før arrange​mentet starter. For at Nord universitet skal kunne levere kvalitativt gode opplevelser under konferansen, er det viktig at bestillinger på rom, bevertning og annen informasjon er universitetet og kantiner i hende så tidlig som mulig i prosessen.

Roombooking i forbindelse med konferanse og utleie

All rombooking i forbindelse med kurs og konferanser skal skje ved bruk av  følgende skjema, uansett campus:​​

Nettskjema for e​kstern utleie

Andre henvendelser kan rettes til servicet​orget@nord.no​, tlf: 755 17 000

Det er viktig at den som ønsker å gjennomføre en aktivitet på ett av våre campus, først avklarer om det er ledig lokaler til gjennomføring av ønsket tiltak. Den som er kontaktperson på aktuelle campus kan også være behjelpelig med å avklare romspørsmål når det er et anslag for antall deltakere og om det er behov for mer enn ett rom. ​

Bevertning og servering

Studentinord har ansvaret for all bevertning og servering, og disse kan dere kontakte direkte for bestilling. De forskjellige kontaktpunktene mot kantiner finner dere her: www.studentinord.no/kantine​

Leiepriser

Minste pris pr. lokale er før kl. 16 på hverdager
Høyeste pris er etter kl. 16 på hverdager + helg.

Prisene under gjelder pr. time:

  • Lokale 1-19 plasser: kr. 200,- / kr. 300,-
  • Lokale 20-49 plasser: kr. 300,-  / kr. 450,-
  • Lokale 50-99 plasser: kr. 500,- / kr. 750,-
  • Lokale 100 - 149 plasser: kr. 600,- / kr. 900,-
  • Lokale 150 - 199 plasser: kr. 900,- / kr. 1350,-
  • Lokale 200 - 282 plasser: kr. 1200,- / kr. 1800,-

Kontaktinformasjon


e-post: servicetorget@nord.no
tlf: 755 17000

Servering og bevertning:​
www.studentinord.no/kantine