Trykk og grafiske tjenester

Trykkeriet ved Nord universitet er et moderne digitaltrykkeri som produserer trykksaker av god kvalitet og med rask leveringstid. Vi tilbyr grafisk utforming og produksjon hovedsaklig for universitetet sine fakultet, avdelinger, studenter og studentforeninger, men leverer også tjenester til eksterne kunder.

​Trykkeriet tilbyr et bredt spekter av grafiske tjenester. Alt fra trykking av kompendier og rapporter, til total markedsføringsmateriell kan leveres. Vi tilbyr grafisk design/layout til faste timepriser. 

Er du usikker på hvordan du bør kommunisere kan vi hjelpe deg. Vi kjenner materialene og teknologien og hjelper deg å lage trykksaker som synes og fyller ønsket behov.
Vi gir råd innen visuell kommunikasjon og bidrar gjerne med å skreddersy budskapet ditt til ulike medier og presentasjonsformer. 

Profilhåndbokens misjon er å gi all kommunikasjon fra Universitetet en unison/ tydelig avsender. Håndboka gir føringer og retningslinjer for bruk av profilelementer og grafiske virkemidler. Vi kan rammeverk, maler og vet hvordan profilen skal brukes.

Eksempler på trykksaker; visittkort, minibrev, ordresedler, blokker, flyers, seil, tidsskrifter, medlemsblader, manualer, produktkataloger, magasiner, kompendier, årsoppgaver eller brosjyrer, plakater, roll-ups og messeutstyr. Vi trykker og skjærer, stifter, limer og gjør jobben ferdig. Er det noe vi ikke kan trykke på campus formidler vi eller tar jobben videre til en av våre samarbeidspartnere.

Vil du ha noe trykket – send oss en e-post på trykkeri@nord.no og du får pris og tid for levering. Ta kontakt for ytterligere informasjon, prøver og priser. 

Kontakt oss


Besøksadresse:
Studiested Bodø, Hovedbygg
Ved inngang B, 1. etg.
Tlf: 755 17558 / Mobil: 907 68206

Postadresse:
Nord universitet, Trykkeriet, 8049 Bodø
e-post: trykkeri@nord.no

Åpningstider:
  • 08:00 – 15:45 (mandag - fredag)
  • Sommertid 08:00 – 15:00
    (15. mai - 15. sept.)