Trykk og grafiske tjenester

Trykkeriet ved Nord universitet er et moderne digitaltrykkeri som produserer trykksaker av god kvalitet og med rask leveringstid. Vi tilbyr grafisk utforming og produksjon hovedsaklig for universitetet sine fakultet, avdelinger, studenter og studentforeninger, men leverer også tjenester til eksterne kunder.

​​​​​​Trykkeriet ved Nord universitet tilbyr et bredt spekter av grafiske tjenester. Alt fra trykking av kompendier og rapporter til digitale produksjoner og rene markedsføringsmateriell kan leveres. Vi tilbyr grafisk design/layout til faste timepriser.

Trykkeriet er forvalter av Nord universitets profilhåndbok. Profilhåndbokens misjon er å gi all kommunikasjon fra universitetet en unison og tydelig avsender. Håndboka gir føringer og retningslinjer for bruk av profilelementer og grafiske virkemidler. Vi kan rammeverk, maler og vet hvordan profilen skal brukes.

Vil du ha noe trykket – send oss en e-post på trykkeri@nord.no og du får pris og tid for levering.

Ta kontakt for ytterligere informasjon, prøver og priser.​Kontakt oss


Besøksadresse:
Studiested Bodø, Hovedbygg
Ved inngang B, 1. etg.
Tlf: 755 17558

Postadresse:
Nord universitet, Trykkeriet, 8049 Bodø
e-post: trykkeri@nord.no

Åpningstider:
  • 08:00 – 15:45 (mandag - fredag)
  • Sommertid 08:00 – 15:00
    (15. mai - 15. sept)