Utviklingsprosjektet på Nesna

Oversiktsbilde av studiested Nesna
Utviklingsprosjektet skal bidra til at Nesna blir et attraktivt universitetssted med en levende campus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​

Kontakt​informasjon
Studiestedsleder
Øyvind ​Steinslett

Delpro​sjekt 1: Fremtidige studietilbud og fagmiljø​

Foreslå fremtidige studietilbud og oppbygging av fagmiljø på Nesna, herunder eventuelle studietilbud levert av andre utdanningsinstitusjoner

Delprosjektleder:

Eigil Daabakk, administrerende direktør Sintef Nordlab, Ph.D i organisk kjemi

Prosjektgruppe:

 • Aino Olaisen, styreleder Nova Sea
 • Arne H. Krumsvik , rektor Høyskolen Kristiania
 • Siri Jakobsen, førsteamanuensis Handelshøgskolen Nord Universitet og Senter for industriell forskningsutvikling
 • Jørgen Tholin, rektorsråd Mälardalens universitet, tidligere rektor for Høgskolen i Gotland
 • Anette Fosse, direktør Nasjonalt senter for distriktsmedisin 
 • Truls Paulsen, styreleder fagskolen i Nordland
 • Alf Magne Jacobsen, seniorrådgiver Nord universitet på Nesna
 • Eirik Hågensen, rektor Fagskolen i Viken
 • Chanice Sørlie Johansen, studentrepresentant

Delprosjekt 2: Rekruttering av studenter og ansatte

Levere et forslag til strategi for markedsføring og rekruttering til studietilbudene på Nesna, samt Nesna som studie- og arbeidssted. 

Delprosjektleder:

Jan Oddvar Sørnes, professor Handelshøgskolen i Nord Universitet, organisasjonskommunikasjon og ledelse, sykkelpresident, Brønnøysun
d.

Prosjektgruppe:

 • Kristian Sivertsen, daglig leder Raus Bryggeri, formannskapsmedlem, Nesna
 • Ellen Marie Sæthre-McGuirk, professor fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, styremedlem i Nord universitet, Bodø
 • Anne Wally Falch Ryan, førsteamanuensis fakultet for samfunnsvitenskap, Levanger​
 • Ida Knutsen, SoMe-ansvarlig i Kvarøy fiskeoppdrett, Lurøy
 • Sylvi Irene Bratteng, studielederfakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nesna
 • Per-Stian Ekroll, kommunikasjonsrådgiver Nord universitet, Bodø
 • Henrik Storbakk Jensen, studentrepresentant

Delprosjekt 3: Velferdstilbud og lokal infrastruktur

Foreslå en plan for oppbygging av velferdstilbud og infrastrukturtiltak for ansatte og studenter på Nesna, både i kommunen og regionen.

Delprosjektleder:

Inga Lill Sundset, kommunalsjef oppvekst og kultur Hattfjelldal kommune, medlem av regjeringsoppnevnt utvalg om fremtidig etter- og videreutdanning.

Prosjektgruppe:

 • Halvor Hilmersen, samfunns-og næringsutvikler i Nesna kommune
 • Truls Dahl, studentrådgiver Studentinord, Nesna
 • Elbjørg Larsen, leder utdanningsko​mite i regionrådet, ordfører Herøy
 • Hanne Maren Reistad , rekrutteringsansvarlig og prosjektleder skoleutvikling, Kristen VGS Nesna
 • Unni Måsøy, administrasjonssjef, Westcon
 • Alf Schei Martinsen, universitetslektor pedagogikk GLU Nesna, Sandnessjøen
 • Anne Vottestad, tidligere student GLU Nesna, Myre
 • Jordy Lokhorst, studentrepresentant

Delprosjekt 4: Organisasjonsform

Levere et forslag til organisering av den fremtidige virksomheten ved studiested Nesna og  hvordan Nord universitet skal tilby høyere utdanning på Nesna i fremtiden.

Delprosjektleder:

 • Pål Pedersen, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen, Nord universitet

Prosjektgruppe:

 • Lars Peder Brekk, direktør ved Brønnøysundregistrene
 • Arne Langset, tidligere rådgiver Nord universitet og sekretariatsleder Indre Helgeland regionråd
 • Kathrine Stokke Gjestad, styreleder høgskolen Kristiansund, direktør organisasjon og utvikling Sparebanken Nordmøre
 • Iselin Marstrander, administrerende direktør Nordlandsforskning
 • Ole Gunnar Søgnen, tidligere rektor Høgskolen i Bergen
 • Torill Risøy, fakultet for læ​rerutdanning Nord universitet Nesna
 • Andreas Walnum, salgssjef Pon Equipment
 • Anna-Viktoria Bjørsvik, studentrepresentant​

Referansegruppe

​​Inviterte aktører og virksomheter til referansegruppen:

 • Nordland fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Ungdommens Fylkesråd
 • Nesna kommune
 • LO Nordland
 • ​Indre Helgeland Regionråd
 • Helgelandsrådet
 • Helgelandssy​kehuset
 • RKK Ytre Helgeland
 • RKK Sør-H​elgeland
 • Nordland Idrettskrets
 • Nesna næringsforening
 • Ranaregionen Næringsforening
​​

Mandat

Prosjektet skal legge grunnlaget for videreutvikling av et høyere utdanningstilbud på Nesna som skal være bæredyktig over tid. Leveransene fra prosjektet skal danne grunnlag for Nord universitets videre arbeid med å utvikle Nesna som utdanningssted i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører. Prosjektet skal bidra til at Nesna blir et attraktivt universitetssted med et levende campus. Det er i tillegg en ambisjon at prosjektet skal være en modell for universitetsutdannelse på mindre steder og vise hvordan man kan lykkes med en desentralisert struktur, også innenfor de krav og rammer som stilles til universiteter både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet skal gi tilførsel av ideer og ny kunnskap både til Nord universitet, regionen og nasjonen om desentralisert høyere utdanning.