ICS - Innovasjonscampus Steinkjer

ICS - Innovasjonscampus Steinkjer
Her samler vi informasjon for studenter og ansatte omkring praktiske aspekter ved deres hverdag i byggeperioden 2018-2019.

Parkering for studenter ved studiestart 2018:


Nord universitet ber studentene parkere på Amfi til de har fått tak i oblat. Det gjelder f.o.m 15.august t.o.m 22.august.

For de som parkerer på øvrige plasser, vil de med oblat som parkerer på feil P-plass få veiledning i perioden. Studenter som parkerer uten noe P-bevis risikerer ileggelse av parkeringsbot.

Studenter/ansatte vil oppleve i byggeperioden å motta informasjon via andre kanaler, parallelt med informasjonen som publiseres her.

Innflyttingsplan - orientering

Tegninger

Oppdaterte tegninger pr. 3. juni 2019.

NB! Det tas forbehold om at det fortsatt skjer endringer.

Kart

Parkering

I forbindelse med byggingen av Innovasjonscampus Steinkjer, vil det i byggeperioden være reduserte parkeringsmuligheter ved campus. F.o.m. mandag 22.1.18 innføres følgende ordninger og krav til parkering:

 • NORD oblat må være synlig
 • Parkering på riktig sted jfr kart (se kartet til høyre på denne siden)
 • Andre parkeringsmuligheter:
  • Gratisplasser
  • Avgiftsbelagte plasser
  • Urskive
 • Følg skilting og ta kontakt med Steinkjer kommune ved behov
 • Ordningen gjelder fram til ny informasjon blir gitt
 • Feilparkering gir et gebyr på minimum kr 600,-

For øvrig:

 • Kun 1 oblat pr. ansatt
 • Gjelder ansatte som har Steinkjer som arbeidssted
 • Hvis noen har byttet bil/skiftet frontrute eller av andre grunner ønsker nytt oblat, må de sende begrunnet søknad til eiendomsdrift.steinkjer@nord.no
Viser ellers til kart over parkeringsmuligheter under "Nyttig info" i høyre meny på denne siden.

Eventuelle spørsmål om parkering henvendes til Steinkjer kommune: postmottak@steinkjer.kommune.no

Gangtrafikk

Gangtrafikk. Endring
Heretter er det ikke tillatt å for studenter og personale å benytte utgang på sørsiden av bygg B, dvs. gjennom tidligere vindfang med skyvedør (markert med rosa i dokumentet nedenfor)
Døra i vindfanget mot sør skal kun benyttes ved evt. brann og rømning av bygget.
Ansatte og studenter skal bruke utgang via vindfang mot nord og Ogndalsvegen.
Her er det montert skyvedør med adgangskontroll.
FuglesangDahl AS lager vandring (bru) over kabelgrøfta på fortauet når det grøftes i la. et par dager.

Adgang paviljong Otto Sverdrups gt.

Det er innført kort og pinkode for ansatte og studenter som skal ha tilgang til lokalene i paviljongen, Otto Sverdrupsgate.
 
Studentene vil ha tilgang med kort og pinkode fra kl.06.00-24.00.

Flytteinstruks

Byggeprosessen LIVE!

Bildene oppdateres hvert 20. minutt mellom kl. 07:00-17:00 hver ukedag.

Kamera 1:​ Webkamera D-bygg

Kamera 2: Webkamera F-bygg

Kamera 3: Webkamera B-bygg