Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A1-A2 og A2-A

Nord universitet, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Trafikkforum og Vegdirektoratet har i samarbeid utviklet en kursplan for etterutdanning av trafikklærere for motorsykkel.

​​​​​​​​​​​​​​​​Nord universitet, Stjørdal

overgangskurs

I forbindelse med innføring av den nye førerkortklassen for motorsykkel, klasse A2, er det også innført krav til opplæring for utvidelse fra A2 (mellomklasse) til A. Det er i den forbindelse stilt krav til trafikklæreren som skal forestå opplæring i henhold til trafikkopplæringsforskriften § 9-12 utvidelse fra klasse A2 til A. Krav om tilleggsutdanning er hjemlet i § 6-5 Spesielle krav til undervisningspersonell – klassene A1, A2 og A.

Etterutdanningen gir også anledning til å kunne undervise i utvidelse fra A1 til A2.

Kravet er: «For å kunne undervise i obligatoriske kurs ved utvidelse fra klasse A1 til A2 jf. § 9-21 eller obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse A2 til A jf. § 9-24 må vedkommende trafikklærer delta på et to dagers kurs godkjent av Vegdirektoratet.


Søknad og pris

​Pris for etterutdanningskurset er kr 8900 (kost, losji, reise vil ikke være inkludert). Deltakere må stille med egen motorsykkel.

Deltakelse forutsetter at kursdeltaker er godkjent trafikklærer klasse A, og kan dokumentere minst seks måneders yrkespraksis som trafikklærer for motorsykkel.

Godkjent dokumentasjon på førstnevnte kan være utskrift fra TSK/Statens vegvesen.

Yrkespraksis dokumenteres med signert attest fra arbeidsgiver. Det må fremgå på attesten at det gjelder praksis som trafikklærer for motorsykkel, og attesten må inneholde tidsrom for praksisen. Husk datoer!


Kurs høst 2022: 
Mandag 15. og tirsdag 16. august

Søknadsfrist: 15. juni
  • ​Kursets varighet er 16 timer fordelt på to dager
  • Oppstart kl 09 første dag, avsluttes kl 15.15 andre dag.
​​​​ ​