Trafikant- og kjøretøystudier

Nord universitet tilbyr studier innen trafikant og kjøretøy på oppdrag fra Statens vegvesen. Studiene er bygd opp av ulike moduler som til sammen bygger kompetanse for ansatte innenfor ulike deler av Trafikant- og kjøretøyseksjonen. Studiene er samlings- og nettbaserte.

Slik søker du om studieplass:

Studiene er forbeholdte ansatte i Statens vegvesen som er påmeldt gjennom kurskalenderen. Ca fire uker før studiestart vil du få en e-post fra Nord universitet med informasjon om hvordan du registrerer deg i vår søknadsportal og laster inn dokumentasjon som viser at du er kvalifisert til studier ved Nord universitet. Etter at dokumentasjonen er vurdert av vårt opptakskontor vil du få e-post med bekreftelse på studieplass.


Opptakskrav TK studiene:

Opptakskrav: Må være ansatt i Statens vegvesen. Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Utdanning skal dokumenteres med vitnemål, karakterutskrift eller lignende. Yrkespraksis skal dokumenteres med attest.

Mer informasjon om realkompetanse og hvilken dokumentasjon som kreves finner du her

Mer informasjon om generell studiekompetanse finner du her

Problemer med å søke?

Har du problemer med å logge deg på i vår søknadsportal EVU-web så ta kontakt med studieveileder Synnøve Myrvang synnove.myrvang@nord.no 74 82 37 67 eller servicetorget Nord universitet Stjørdal trafikk@nord.no 74 82 37 70


Her finner du oss

August 2017 flyttet Nord universitet, Stjørdal inn i nye lokaler. Vår besøksadresse er: Wessels veg 75, 7502 Stjørdal. Det nye studiestedet ligger like ved E6 om lag 4 km fra Værnes flyplass. Kommer du med tog vil det være en fin spasertur på rundt 15 minutter (ca 1km).

Kommer du med bil fra Trondheim kan du ta til venstre i den store rundkjøringa på E6 ved Stjørdal sentrum. Du følger da Wessels veg fram til campus, som vil ligge på venstre hånd, vis-à-vis Plantasjen.

Se kart

TKS100 Trafikant- og kjøretøystudiet basis

Studiet går over ett semester og vil gjennomføres som en kombinasjon mellom fysiske og nettbaserte samlinger. Studieplanen gir oversikt over hva studiet inneholder, og hvilke krav som vil møte deg som student. http://studieplan.nord.no/studieplan/trafikant_og_kjoeretoeystudiet_basis  

For høsten 2018 gjelder følgende:
Første samling: Stjørdal, Nord universitet. Tirsdag 21. august - torsdag 23. august. Det er studiestart kl. 10.30 den 21. og avslutning ca. kl. 12.15 den 23. 
Nettsamling: 
torsdag 29. august kl 10-14
Andre samling: Oslo, Vegdirektoratet Brynsengfaret. Tirsdag 4. september til torsdag 6. september 2018. Det er studiestart kl. 10.30 den 4. og undervisningen avsluttes ca. kl. 12.15 den 6. Se forøvrig timeplan


En del trafikkstasjoner har kjøpt inn litteratur som de låner ut. Pensumbøkene er også til salgs i bokhandelen på Nord universitet Stjørdal.

TKS200 Grunnutdanning for førerprøvesensorer

Studiet består av tre emner:

- SEN 500 Trafikkfaglig kompetanse 20 sp (del A)
- SEN 5101 Vurderingskompetanse 25 sp (del B)
- SEN 590 Praktisk førerprøvearbeid – grunnutdanning 0 sp (inngår i SEN 5101) (del C)

Studiet gjennomføres som en kombinasjon mellom fysiske og nettbaserte samlinger.

Høsten 2018

Samling på Stjørdal (del B) uke 38, 41, 45 og 49
Samling i Stavanger (del C) uke 42, 43, 46 og 47

Nettsamlinger i tillegg


Ta med følgende dokumenter til studiestart og se gjerne gjennom dem på forhånd:

Læreplanen for klasse B og BE
Håndbok 260
Hotellrom er bestilt for samlinger på Stjørdal (Quality airport Værnes). Gi beskjed til hotellet dersom du skal ha en annen overnatting enn den som er booket for kullet ditt. Du er selv ansvarlig for oppgjør med hotellet.


Del c) Emne SEN590 Praktisk førerprøvearbeid:
Totalt fire samlinger i Stavanger


Fagansvarlig del A: Bård Aune bard.aune@nord.no
Fagansvarlig del B: Eva Dalland eva.b.dalland@nord.no

TKS210 Tilleggsutdanning for motorsykkelsensorer


Studiet består av to emner:

SMC 510 Motorsykkelkompetanse 15 sp (del A)
SMC 590 Praktisk førerprøvearbeid 0 sp (del B)(inngår i SMC 510)

Samlinger for del A våren 2018 er uke 17 og 22.
Begge samlinger starter mandag kl 10 og avslutning ikke senere enn kl 14.

Informasjon om del A:

Du må ha med PC, samt A2 eller A motorsykkelmed tilhørende verneutstyr og trådløst kommunikasjonsutstyr til samlingene.

Det er fint om du setter deg inn i emneplanen for studiet. Klikk på lenken nedenfor
http://studieplan.nord.no/studieplan/tilleggsutdanning_for_motorsykkelsensorer3

Det er en forutsetning at du selv har svært god egenferdighet. Vi ønsker at du gir en presentasjon for resten av gruppa der du rapporterer litt om egen trening, samt vurdering av egen ferdighet på første samlingsdag. Det vil si en vurdering av deg opp mot kompetansemålene som læringsplanen (se lenke under) beskriver. Dette skal gjøres som en presentasjonen i plenum (3-5 minutter).

Vurdering av egen ferdighet må sees på bakgrunn av de krav som stilles. Dette blir blant annet synliggjort gjennom læreplanene for A-klassene.

http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Trafikkopplaeringsbransjen/Forskrifter+og+lareplaner

Det er en forutsetning for videre deltagelse at studenten oppnår gitte kompetansemål. Dette vil bli fortløpende vurdert gjennom første samling. Vi forutsetter at du gjør disse oppgavene med flyt, presisjon og nødvendig kjøreteknisk ferdighet. Førerprøvens kriterier er et minimum av hva vi forventer av deg som student. Det er viktig at den motorsykkelen du velger å bruke, er egnet for alle deler av studiet. Kjøregårdsdelen, banedelen og ulikt underlag inkludert grus.

I kursets andre uke vil vi dra til gokart banen på Frøya. Avreise er tirsdag med retur til Stjørdal torsdag. Nord universitet har ansvaret for det praktiske rundt denne delen, og hotellrom blir bestilt på Frøya Hotel. Du er selv ansvarlig for oppgjør med hotellet.

Fagansvarlig del A: Jan Petter Wigum jan.p.wigum@nord.no  
Fagansvarlig del B: Karsten Nikolaisen karsten.nikolaisen@vegvesen.no  TKS230 Tilleggsutdanning for sensorer i tunge klasser

Innhold her

TKS240 Tilleggsutdanning for sensorer i klasse T

Innhold her

TKS260 Tilleggsutdanning for sensorer ved kjørevurdering

Studiet består av tre emner:

- SVU 500 Spesialutdanning kjørevurdering 2,5 studiepoeng (sp)
- SVU520 Tilpasset kjøretøy- kjørevurdering 2,5 sp
- SVU590  Praktisk førerprøvearbeid – kjørevurdering 0 sp (del C)


Studieåret 2017/2018:
Samling 1: Nord universitet, Stjørdal: Tirsdag 20.mars kl 10.00- torsdag 22.mars kl 15.30
Samling 2: Nord universitet Stjørdal: Tirsdag 3.april kl 10.00- fredag 6.april kl 14.00
 

Fagansvarlig : Per Haukeberg  per.haukeberg@nord.no

TKS300 Grunnutdanning tilsyn

Innhold her

TKS850 Ulykkesundersøkelser

Innhold her

Generell informasjon

Innhold her