Kontaktinformasjon

Besøks-/ Leveringsadresse:

Nord universitet, Stjørdal
Wessels veg 75
7502 Stjørdal

NB! Postadresse:
Postboks 324, 7501 Stjørdal

Ansatte Stjørdal:

- Ansattsøk

Biblioteket - Stjørdal:

Tlf: 74 82 37 32
E-post: ubstjordal@nord.no         

Besøksadresse
Wessels veg 75

Postadresse
Nord universitet
Universitetsbiblioteket Stjørdal
Postboks 324
7501 Stjørdal

Studentservice:

e-post: servicetorget@nord.no
Tlf: 74 82 37 70
Telefontid:
Mandag - Torsdag kl 08.00 - 14.00
Fredag kl 08.00 - 12.00

Sentralbord:
Tlf: 755 17000
epost: postmottak@nord.no

Postadresse:

Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø

Fakturaadresse:
Nord universitet
Fakturamottak
Postboks 362 Alnabru
0614 Oslo

E-faktura: 9908:970940243
Kontonr:
4714.10.00213
Organisasjonsnr
: 970 940 243