Administrasjon

Støtte- og fellestjenestene på virksomhetsnivå skal gjøre rektor i stand til å ivareta det ansvaret rektor er tillagt av styret, samtidig som de skal ivareta gjennomgående, administrative tjenester og forvaltningsoppgaver på vegne av hele den samlede virksomheten.

Prorektorer og direktører leder hver sine avdelinger i fellestjenestene, og ivaretar på vegne av rektor ansvaret for gjennomgående prosesser og funksjonsområder i hele institusjonen.

Nord universitets administrasjon har overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av administrative oppgaver og tjenester innenfor studieadministrasjon, forskning- og innovasjonsstøtte, digitalisering og IT, eiendomsdrift, personal og organisasjon, økonomi, markedsføring og kommunikasjon og økonomi. Bibliotekstjenester er også en del av fellesadministrasjonen.

Hvert fakultet har også en egen fakultetsadministrasjon.

Administrative enheter:

Stab og Kommunikasjonsenhet

Under Rektor

Utdanning


Studieavdeling
Studiedirektør: Jan Atle Toska
Assisterende studiedirektør: Margrete Mørkved Solli
  • Opptak og førstelinje (Leder: Siv-Anita Eriksen)
  • Eksamen, timeplan og vitnemål (Leder: Brynjar Jørstad)
  • Internasjonalisering (Leder: Monica Brobak)
  • KOLT: Læring og teknologi (Leder: Randi Stemland)

Forskning og utvikling

Prorektor: Reid Hole

Økonomi og HR

Direktør: Arne Brinchmann

Stab for kvalitetssikring og internkontroll, samt virksomhetsstyring

Økonomiavdeling (Leder: Per Arne Skjelvik)

  • Analyse, rapportering og budsjett
  • Regnskap – Leder: Marit Elisabeth Johnsen
  • Innkjøp
  • Lønn – Leder: Morten Johansen

Personalavdeling (Leder: Marianne Hjartøy Breimo)

  • Personalforvaltning
  • HMS

Organisasjonsavdeling (Leder: Bjarte Toftaker)

Infrastruktur og digitalisering

Direktør: Lasse Finsås

Digitalisering og IT avdeling (Leder: Odd Asbjørn Halseth)
  • Stab for digital utvikling
  • IKT drift
  • IKT brukerstøtte
  • Dokumentasjon og informasjonsforvaltning (Leder: Grethe Holde)
Eiendomsavdeling (Leder: Tomm Sandmoe)
  • Stab for eiendomsutvikling
  • Renhold (Leder: Kirsti Sundfær Stubbe)
  • Eiendomsdrift (Leder: Terje Giseth)