Administrasjon

Støtte- og fellestjenestene på virksomhetsnivå skal gjøre rektor i stand til å ivareta det ansvaret rektor er tillagt av styret, samtidig som de skal ivareta gjennomgående, administrative tjenester og forvaltningsoppgaver på vegne av hele den samlede virksomheten.

​​​​​​​​​​Prorektorer og direktører leder hver sine avdelinger i fellestjenestene, og ivaretar på vegne av rektor ansvaret for gjennomgående prosesser og funksjonsområder i hele institusjonen.

Nord universitets administrasjon har overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av administrative oppgaver og tjenester innenfor studieadministrasjon, forskning- og innovasjonsstøtte, digitalisering og IT, eiendomsdrift, personal og organisasjon, økonomi, markedsføring og kommunikasjon og økonomi. Bibliotekstjenester er også en del av fellesadministrasjonen.

Hvert fakultet har også en egen fakultetsadministrasjon.

Administrative enheter:

Kommunikasjonsenhet

Utdanning


Studieavdeling
Studiedirektør: Anne Ringen Pedersen
Assisterende studiedirektør: Margrete Mørkved Solli

  • Opptak og førstelinje (Leder: Siv-Anita Eriksen)

  • Eksamen, timeplan og vitnemål (Leder: Brynjar Jørstad)

  • Internasjonalisering (Leder: Monica Brobak)

  • KOLT: Læring og teknologi (Leder: Randi Stemland)

Forskning og utvikling

Prorektor: Ketil Eiane​

Økonomi og HR


    • Analyse, rapportering og budsjett
    • Regnskap – Leder: Marit Elisabeth Johnsen
    • Innkjøp ​ Leder: Julia Jæger
    • Lønn​​ – Leder: Morten Johansen
  • ​​​HR-avdeling (Leder: Marianne Hjartøy Breimo)
    • Personalforvaltning
  • ​Avdeling for kvalitet og HMS (Leder: Håvard Breivik​)​

Infrastruktur og digitalisering

Direktør: Lasse Finsås

Digitalisering og IT-avdeling (Leder: Odd Asbjørn Halseth)
  • Stab for digital utvikling
  • IKT drift
  • IKT brukerstøtte
  • Dokumentasjon og informasjonsforvaltning (Leder: Grethe Holde)
Eiendomsavdeling (Leder: Tomm Sandmoe​)