Administrasjon

Støtte- og fellestjenestene på virksomhetsnivå skal gjøre rektor i stand til å ivareta det ansvaret rektor er tillagt av styret, samtidig som de skal ivareta gjennomgående, administrative tjenester og forvaltningsoppgaver på vegne av hele den samlede virksomheten.

Prorektorer og direktorer leder hver sine avdelinger i fellestjenestene, og ivaretar på vegne av rektor ansvaret for gjennomgående prosesser og funksjonsområder i hele institusjonen.

Nord universitets administrasjon har overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av administrative oppgaver og tjenester innenfor studieadministrasjon, forskning- og innovasjonsstøtte, digitalisering og IT, eiendomsdrift, personal og organisasjon, økonomi, markedsføring og kommunikasjon og økonomi. Bibliotekstjenester er også en del av fellesadministrasjonen.

Hvert fakultet har også en egen fakultetsadministrasjon.

Administrative enheter:

Under prorektor for utdanning

 • Studieavdeling – studiesjef Jan Atle Toska
   • Assisterende studiesjef Margrete Mørkved Solli
   • Opptak og førstelinje
   • Eksamen, timeplan og vitnemål
   • Internasjonalisering – leder Monica Brobak
   • Læring og teknologi

Under prorektor for forskning og utvikling Reid Hole

 • Forskning og innovasjonsstøtte
 • Bibliotek – biblioteksjef Berit Eliassen
   • Publikumstjenester
   • Informasjonsressurser
   • Lærings- og forskningstjenester

Under direktør for Økonomi og HR Anita Eriksen:

 • Stab for kvalitetssikring og internkontroll, samt virksomhetsstyring
 • Økonomiavdeling – økonomisjef Per Arne Skjelvik
   • Analyse, rapportering og budsjett
   • Regnskap – Regnskapsleder Marianne Tanberg Haugseth
   • Innkjøp
   • Lønn – lønningsleder Morten Johansen
 • Personalavdeling – personalsjef Elisabeth Boye Okkenhaug
   • Personalforvaltning
   • HMS
 • Organisasjonsavdeling - organisasjonssjef Arne Brinchmann

Direktør for infrastruktur og digitalisering Lasse Finsås

 • Digitalisering og IT-avdeling – leder Odd Asbjørn Halseth
   • Stab for digital utvikling
   • IKT drift
   • IKT brukerstøtte
   • Dokumentasjon og informasjonsforvaltning – arkivleder Grethe Holde
   • Trykkeri

 • Eiendomsavdeling – leder Tomm Sandmoe
   • Stab for eiendomsutvikling
   • Renhold – leder Kirsti Sundfær Stubbe
   • Eiendomsdrift – leder Terje Giseth

Under rektor