Økonomiavdelingen

Avdelingen har ansvar for regnskap, lønn, budsjett, rapportering, innkjøpsvirksomhet og utredning/saksbehandling innenfor økonomi- og prosjektområdet ved Nord universitet. Avdelingen har også ansvaret for utvikling av effektive rutiner og systemer for den samlede økonomiforvaltningen ved universitetet. Økonomiavdelingen er organisert som en del av universitetets fellesadministrasjon og ledes av økonomi- og analysesjef.

​Budsjett og rapportering

Budsjett- og analyseenheten har det faglige ansvaret for alle prosesser knyttet til budsjett og økonomistyring på institusjonsnivå.​ Enheten ivaretar budsjettfordeling og rapportering både internt og eksternt samt alle styresaker av økonomisk karakter.

Innkjøp​​

Innkjøpsteamet består av tre medarbeidere og har det faglige ansvaret for anskaffelser ved Nord universitet. Dette innebærer konkurransegjennomføring, kontraktsoppfølging og generelt faglig støtte. Kontorsted er Bodø. Innkjøpsteamet​​ kan kontaktes på innkjop@nord.no. ​ 

Eksternfinansiert virksomhet​

Økonomiavdelingen har ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av administrative rutiner og retningslinjer knyttet til universitetets eksternfinansierte virksomhet.  Dette inkluderer systemansvar for vårt elektroniske prosjektverktøy, hvor institusjonens bidrags- og oppdragsfinansiert prosjektportefølje fremkommer.  Enheten har ansvar for beregning og ajourhold av satser for belastning av indirekte kostnader i prosjekt, herunder TDI-modellen. ​

Lønn og reiseutbetalinger​

Lønnsenheten håndterer alle utbetalinger av lønn, honorar/godtgjørelser, reiseregninger og refusjoner til ansatte ved universitetet, samt til eksterne og timelønnede. Enheten er også ansvarlig for vedlikehold av lønns- og personaldata i lønns- og personalsystemet SAP, inkludert de tilknyttede selvbetjeningsløsningene DFØ-portal og DFØ-app.

Leder: Vibeke Eriksdatter

> Les mer om lønnsenheten og de detaljert oversikt over oppgaver og kontaktpersoner

​​​Regnskap og faktura

Økonomiavdelingen har ansvar for all regnskapsføring ved Nord universitet.  All regnskapsføring er sentralisert mens attestasjon og godkjenning av vedlegg er desentralisert. For spørsmål om regnskap og faktura, send e-post til: regnskap@nord.no