Lønnsenheten

Lønnsenheten håndterer alle utbetalinger av lønn, honorar/godtgjørelser, reiseregninger og refusjoner til ansatte ved universitetet, samt til eksterne og timelønnede.

​​​​​​​​Enheten er også ansvarlig for vedlikehold av lønns- og personaldata i lønns- og personalsystemet SAP, inkludert de tilknyttede selvbetjeningsløsningene DFØ-portal og DFØ-app. 

Medarbeidere i Lønnsenheten:

Elsa Kaldahl Einvik


Våre ansvarsområder: ​

Lønnsadministrasjon og utbetaling av lønn

Har du spørsmål knyttet til utbetalinger av lønn, reiseregninger eller refusjoner kan du sende en henvendelse til lonn@nord.no​ eller kontakte en av medarbeiderne i Lønnsenheten.

Reiseregning og refusjoner

Har du spørsmål knyttet til reiseregninger og refusjoner kan du kontakte en av følgende medarbeidere:​

Refusjoner fra Nav

Registrering av sykemeldinger og foreldrepermisjoner med tilhørende inntektsopplysninger og refusjonskrav til Nav. Innhenting av refusjoner og maksdato fra Nav.

Pensjonsrapportering til Statens Pensjonskasse

Lønns- og stillingsdata rapporteres månedlig fra lønnssystemet til Statens Pensjonskasse.

Brukeradministrasjon og arbeidsflyt​​

Kontaktinformasjon


Kontakt oss på: lonn@nord.no 
Leder for enheten: Vibeke Eriksdatter