Utdanningskvalitet - Studentmedvirkning

På denne nettsiden er det samlet informasjon om hvor du som student deltar, og har påvirkningskraft i kvalitetsarbeidet. Hvor du kan gi tilbakemelding på opplevd kvalitet og hvor du kan finne informasjon om resultater fra det systematiske kvalitetsarbeider du er en bidragsyter til.

​​Som student har du spesielt fire viktige bidrag til kvalitetsarbeidet:

1. Delta aktivt i læringsprosessene.
2. Delta aktivt i de råd og utvalg der studentdemokratiet er representert.
3. Delta aktivt i evalueringer, bidra med innspill til forbedringer, samt utvikling av kvalitetskulturen.
4. Melde i fra dersom du opplever forhold som hemmer læring og faglig utvikling.

Utdanningskvalitet – Studenters rolle og bidrag.pptx


Studentmedvirkning og påvirkningskraft i kvalitetsarbeidet

Som student er du representert i en rekke råd og utvalg hvor saker som angår utdanningskvalitet blir behandlet og vedtatt. Du kan også kontakte tillitsvalgte/kullkontakter eller din studentforening hvis du ønsker at de skal ta opp saker som angår utdanningskvaliteten. Nedenfor presenteres en liste hvor studentene er representert.

Tilbakemelding på opplevd kvalitet

Som student blir du med jevne mellomrom bedt om å delta i ulike evalueringer/undersøkelser som benyttes for å analysere utdanningskvaliteten. For universitetet er det avgjørende at flest mulig deltar i disse, slik at en oppnår et mest mulig representativt utvalg. Prosess for hvordan evalueringene/undersøkelsene gjennomføres og følges opp er beskrevet under "Evalueringer og forbedringer". Nedenfor presenteres et utvalg av kanaler du som student kan benytte for å gi universitetet tilbakemelding på opplevd kvalitet i blant annet emner og studieprogram:

Resultat fra kvalitetsarbeidet

For universitetet er det viktig å vise hvor studentene kan finne informasjon om hva universitetet har gjort med resultatene fra evalueringene/undersøkelsene studentene har deltatt i. Noe vil gjenfinnes enten direkte eller indirekte i rapporter og saksutredninger som er behandlet ulike råd og utvalg på forskjellige nivå.

Nedenfor presenteres det en oversikt over hvor studentene kan gjenfinne noen av resultatene fra evalueringer/undersøkelser o.l.: