Offentlig journal


Offentlig journal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra Nord universitets elektroniske postjournal.

Innsynsbegjæring
Begjæring om innsyn må inneholde opplysninger om:

  1. Bestillers e-postadresse
  2. Opplysninger om saks- og dokumentnummer (f.eks. 16/99999-1) eller tilstrekkelige opplysninger for å identifisere saken

Innsynsbegjæring sendes til: postmottak@nord.no