Bærekraftsmål

Fasadebilde av Nord universitet
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nord universitet skal bidra til bærekraftig utvikling og verdiskaping gjennom forskning, utdanning, samarbeid med samfunns- og næringsliv og som en del av et internasjonalt universitetsfellesskap.

​Vi skal skape ny kunnskap, utdanne mennesker som møter sin tids utfordringer og være en drivkraft for innovasjon og demokratisk utvikling.

«For Nord universitet er bærekraft noe som skal gjennomsyre alt som skjer ved universitetet, både av forskning, utdanning og formidling. Men på egenhånd er det ingen som lykkes med å sikre bærekraftig utvikling. God dialog og godt samarbeid er helt avgjørende»​


– Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning, Nord universitet​

​Hvorfor er bær​ekraft viktig for Nord universitet?​​

  1. ​​​Vi er forpliktet! Vårt formål er å bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling.​
  2. For felleskapet! Som en del av samfunnet skal Nord ta ansvar for sin del.
  3. Være eller ikke være. Som forbrukere og kunder stiller vi sterkere krav til bedriftens/produktets bærekraft. Dette påvirker også valg av utdanningsinstitusjon, både som arbeidstaker og student.​
  4. Synder vi, straffes vi! Det innføres strenge straffereaksjoner for virksomheter som slurver og sløser, som vil gå utover vår økonomi.
  5. Vi gjør allerede mye. Du har ka​nskje ikke tenkt over det (ennå), men du innfrir allerede mange av FNs bærekraftsmål. Dette må vi erkjenne, snakke om og synliggjøre.
  6. Strategien baner vei! Bærekraft er en viktig del av Strategi 2030. Nå skal vi omsette ord til handling!​​

​Prosjekt: Bærekraft ved Nord​​

​​Nord universitet sitt formål er å bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling. Men hva betyr egentlig bærekraft for Nord? Det skal en nyetablert prosjektgruppe finne ut av.​ ​ 

Prosjektet skal først i gang med å kartlegge hva som allerede gjøres ved Nord i tråd med FNs bærekraftsmål. Prosjektet skal deretter definere hvilke deler av bærekraft universitet skal prioritere å jobbe med, og foreslå mål for bærekraft innenfor forskning, utdanning, intern drift og sa​​​​marbeid. Prosjektet skal i tillegg bygge kunnskap og eierskap til bærekraft hos ansatte og studenter, og utarbeide forslag til organisering av arbeidet etter prosjektet er avsluttet.​​

«Vi har mange gode initiativer internt og mye engasjement. Nå ønsker vi å forsterke dette engasjementet og sikre en mer koordinert innsats for å sikre et mer bærekraftig universitet. Dette innebærer at vi sammen setter bærekraft på agendaen, skaper en felles forståelse og prioriterer hva vi må jobbe med fremover».​​


​​– Hanne Solheim Hansen, rektor, Nord universitet

Kontakt oss

Har du innspill, ta​nker eller kommentarer? Ta kontakt!​
​​ E-post: baerekraft@nord.no

Om FNs bærekraftsmål​

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

​​Bærekraftsmålene representerer en ny og helhetlig tilnærming til utvikling og samfunnsansvar. De omfatter alle land og berører alle deler av samfunnet.

​Skal bærekraftsmålene nås, kreves det innsats på alle nivå.

Relevante linker​​​​Nyhetssaker om bærekraft​​