Styret

Styret ved Nord universitet er det øverste styringsorganet. Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk. Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at drifta er i tråd med dette. Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

​​​​
Universitetsstyrets sammensetning for perioden 01.08.2021 - 31.07.2025

Medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

Styreleder 
Øyvind Fylling-Jensen

Medlemmer 
Eva Maria Kristoffersen
Anders Söderholm
Lise A. Dahl Karlsen

Varamedlemmer
Therese Troset Engan
Erik Lunde​

Medlemmer fra undervisnings- og forskningspersonalet - fast ansatte: 
Ellen Sæthre-McGuirk (varamedlem Hanne Thommessen)
Oddbjørn Johansen (nytt varamedlem skal velges​)
Bjørn Olsen (varamedlem Eivind Junker)

Medlemmer fra undervisnings- og forskningsspersonalet - midlertidig ansatte:
Tone Elisabeth Berg (varamedlem Marta Lindvert)

Medlemmer fra teknisk/administrativt ansatte: 
Sissel Marit Jensen (varamedlem Winnie Christiansen)

Medlemmer fra studentene:
Tord Apalvik (varamedlem Håvard Dragland)
Synne Witzø (varamedlem Emelie Johansen)​
Styremøter 2022

Styremøter 2020

Styremøter 2019

Styremøter 2018

Styremøter 2017