Styret

Styret ved Nord universitet er det øverste styringsorganet. Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk.  Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at drifta er i tråd med dette. Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

Klikk her for å endre bildet
Fra venstre: Espen Leirset, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Jim Simonsen Jenssen, Vigdis Moe Skarstein, Reidar Bye, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Mathias Lauritzen, Bjørg Tørresdal og Lisbeth Flataaker.
Asbjørn Røiseland og Roar Tromsdal var ikke tilstede ved fotograferingen.

Universitetsstyrets sammensetning for perioden 01.01.2016 - 31.07.2019

Medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

Styreleder 
Vigdis Moe Skarstein

Medlemmer 
Bjørg Tørresdal, nestleder
Aslaug Mikkelsen 
Reidar Bye
Anders Söderholm

Varamedlemmer
1. Søren Fredrik Voie

Medlemmer fra undervisnings- og forskningspersonalet - fast ansatte: 
Roar Tromsdal (med personlig vararepresentant Kåre Haugan)
Asbjørn Røiseland (med personlig vararepresentant Ove Jakobsen)
Lisbeth Flatraaker (med personlig vararepresentant Siv Almendingen)

Medlemmer fra undervisnings- og forskningsspersonalet - midlertidig ansatte
(funksjonstid 01.08.2018 - 31.07.2019)
Espen Leirset (med personlig vararepresentant Wenche H. Johannessen)

Medlemmer fra teknisk/administrativt ansatte: 
Roald Jakobsen (med personlig vararepresentant Merete Holm)

Medlemmer fra studentene 
(funksjonstid 01.08.18 - 31.07.19): 
Emma Svarva Giskås (varamedlem Emelie Johanne Johansen)
Jim Simonsen Jenssen (varamedlem Kristian Nordvik Bruset)
Mathias Lauritzen (varamedlem Karl Kristian Kroken)


Styremøter 2019

Styremøter 2018

Styremøter 2017