Lisbeth Morlandstø

Professor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
lisbeth.morlandsto@nord.no
Tlf:
+47 75 51 74 07
Mobil:
Kontor:
3083

Bakgrunn
Dr. polit i medievitenskap fra Universitetet i Bergen (2006).
Ansatt ved Universitetet i Nordland fra 1992-dd.
Leder for Senter for journalistikk fra 2003-2008.
Leder av Rådet for anvendt medieforskning (RAM) frå 2005-2008.

Kompetanseområder:
Journalistikk, media og psykisk helse, medierepresentasjon, journalistikkforskning, medievitenskap.

Undervisning/veiledning:
​Underviser i medievitenskap og journalistikk.
Veiledning av doktorgradsstudenter i sosiologi (tema medier og journalistikk).
Veiledning av masterstudenter i journalistikk og sosiologi (tema medier og journalistikk).
Veiledning av bachelorstudenter i journalistikk.

Forskning:
Jeg er for tiden deltaker i et stort prosjekt kalt «Blindsoner og mangfold», hvor en forskergruppe på seks ved Nord Universitet undersøker journalistikken i det lokale medielandskapet i Norge anno 2017. Jeg har vært prosjektleder for forskningsprosjektene "Lokaljournalistikkens vilkår og muligheter i et nordnorsk mediemarked" (2012-14) og «Opinionsdanning, offentlighet og lokale medier» (2014-17). I tillegg er mine forskningsinteresser knyttet til kommentar- og meningsjournalistikk, studier av journalistikkforskning i Skandinavia og medierepresentasjoner av marginaliserte grupper i samfunnet. Jeg har også siden disputasen i 2006 vært leder for forskningsgruppen Journalistikk.

Publikasjoner:
Link til Cristin og til Bibsys